Serkan ALTINBAŞ, bir alıntı ekledi.
02 Mar 22:54 · Kitabı okudu · Puan vermedi

"Ak" sözü Altay Türkçesinde cennet anlamına gelirdi. Cennette oturan tanrılara da "Aktu" yani "Aklılar", rengi ve ruhu ak olan derlerdi. Bunlar, göğün üçüncü katında otururlardı. Aynı katta "Süt-Ak-Köl" yani süt rengi gibi ak olan gölde vardı. İnsanların bütün hayatı ve ruhu bu göle bağlılydı. Bir çocuk doğacağı zaman Tanrı Ülgen oğluna emir verir, o da "Yayuçı" yani, yaratıcılardan birine bu işi havale ederdi. Yaratıcı, bu Süt Ak Göl'den ruh alır ve doğan çocuğa verirdi.

Türk Mitolojisi 1.Cilt, Bahaeddin ÖgelTürk Mitolojisi 1.Cilt, Bahaeddin Ögel

Prof. Dr. Bahaeddin Ögel, özellikle Çince ve Rusça bilgisi sayesinde bu ülkelerin arşivleri üzerinde yoğun çalışmış bir türkologdur. Kendi döneminde yazdıkları kaynak olarak kabul edilmiş ve saygı görmüştür. Son zamanlarda ise hakkında yazılanlardan bildiğim kadarıyla, yazdıklarından şüphe edilmektedir. Bu kitapta, yorumdan ziyade, Orta Asya'da yapılan arkeolojik kazılar ve sonuçları verilmiştir. Dönemlere ve devletlere göre tasnif edilerek, çok sayıda kazıdan çıkarılan kültür öğeleri verilmiştir. Yani aslında bir arkeolojik kaynak kitabıdır. Aynı zamanda kitabın içinde ek haritalar verilmiştir, ki ben özellikle yüzyıllara göre düzenlenmiş şehir haritalarını çok faydalı buldum. İlgilenenler bakabilir.

Fatih Beyazkaya, bir alıntı ekledi.
26 Oca 02:45

Orta Asya Neresidir
Orta Asya denince hatrımıza neresi gelir? Bu coğrafya tabiri her ilim bölümü tarafından ayrı şekilde tarif ve izah edilmiştir. Tabiidir ki bu mefhum bir Türk kültürü tarihi yazarı için de başka şekilde sınırlanmış bir sahayı ifade etmektedir. Bu saha, Tanrı dağlarının güneyinde ve kuzeyinde olmak üzere iki bölüme ayrılarak mütalaa edilebilir. Tanrı dağlarının güneyindeki kısım, bugünkü Doğu Türkistan'dır. Kuzeyinde kalan kısımlar ise Çungurya stepleri, İrtiş havzası ile Altay dağlarıdır.

Türk Kültür Tarihine Giriş, Bahaeddin ÖgelTürk Kültür Tarihine Giriş, Bahaeddin Ögel
tuğba, bir alıntı ekledi.
 25 Oca 17:10

Göçebelik Tutkusu Fıkralara Yansıyınca
Göç hâlinde olan bir yörüğün babası yolda hastalanmış. Üç gün bekler fakat ihtiyar bir türlü ölmez. Hafif bir hırıltı sesi ile ihtiyar yaşamaya devam eder. Göç çeken obalardan geri kaldığını gören oğlu, kızıp hocayı çağırır ve babamı yıkayarak hemen göm, der. İmam, babasının henüz yaşadığını söyleyince yörük büsbütün kızar.”Yörük kısmı bu kadar ölür!” Diyerek imama bağırır bir de küfreder.

Türk Kültür Tarihine Giriş, Bahaeddin Ögel (Sayfa 75 - undefined)Türk Kültür Tarihine Giriş, Bahaeddin Ögel (Sayfa 75 - undefined)
Fatih Beyazkaya, bir alıntı ekledi.
22 Oca 17:02

Altay bölgesinin beyaz ırktan olan eski halklarını hala muhafaza etmiş olmasına rağmen, Yenisey bölgesine mongoloid bir ırk gelerek yerleşmişti. Bunlar biraz da Kuzey Çinlilerin antropolojik karakterlerini taşıyorlardı.

Türk Kültür Tarihine Giriş, Bahaeddin Ögel (Sayfa 126)Türk Kültür Tarihine Giriş, Bahaeddin Ögel (Sayfa 126)
tuğba, bir alıntı ekledi.
21 Oca 22:00

Eski Türkçede gök anlamına gelen ana söz, Tengri idi. Ama Türkler hiçbir şeyi renksiz söylemezdi.Hele konu böyle kutsal olursa. Onun için göğe hep böyle rengi ile birlikte Gök Tengri derlerdi.

Türk Kültür Tarihine Giriş, Bahaeddin ÖgelTürk Kültür Tarihine Giriş, Bahaeddin Ögel
tuğba, bir alıntı ekledi.
21 Oca 19:32

“Ağılda oğlak toksa, arıkda otı öner!” Yani ağılda oğlak doğsa hendekte otu biter.

Türk Kültür Tarihine Giriş, Bahaeddin ÖgelTürk Kültür Tarihine Giriş, Bahaeddin Ögel
Fatih Beyazkaya, bir alıntı ekledi.
19 Oca 12:52

Bulgarların Menşei
Bulgarlar esas itibariyle Güney Rusya'nın eski kabilelerinden Kutrigur'ların bir nesli sayılırlardı. VII. Asrın ikinci yarısına doğru Bulgarlar, Kafkasya'nın kuzey-batısında oldukça kuvvetli bir birlik kurmağa muvaffak oldular.

Türk Kültür Tarihine Giriş, Bahaeddin Ögel (Sayfa 247)Türk Kültür Tarihine Giriş, Bahaeddin Ögel (Sayfa 247)
Fatih Beyazkaya, bir alıntı ekledi.
19 Oca 12:48

Altaylara giden Seyyahların izlenimleri
Altaylara giden seyyahlar, ora halkının hala çok mahir demirciler olduklarını bilhassa kaydetmişlerdir. Hatta Radlov'a göre Altay bıçakları Rus bıçaklarına tercih edilirmiş. Rus tüccarları yanlarında Altay bıçakları taşımayı arzu ve tercih ederlermiş. Altaylı demirciler bilhassa kaynak tekniğinde çok usta imişler.

Türk Kültür Tarihine Giriş, Bahaeddin Ögel (Sayfa 168)Türk Kültür Tarihine Giriş, Bahaeddin Ögel (Sayfa 168)
Fatih Beyazkaya, bir alıntı ekledi.
19 Oca 12:44

Kırgızlar da Ceza
Kırgızların ceza sistemi çok sertti. Memleket meseleleri üzerinde münakaşa yapanlar ve haydutluk edenlerin başları kesilirmiş. Hırsız çocukların kesilen başları, babasının boynuna takılır ve baba kuru kafayı ömrünün sonuna kadar çıkaramazmış.

Türk Kültür Tarihine Giriş, Bahaeddin Ögel (Sayfa 213)Türk Kültür Tarihine Giriş, Bahaeddin Ögel (Sayfa 213)