Cem Kurtuluş

8-5- Anlam, İyi, Doğru ve Güzelin Birlikteliği
Kısacası varoluşsal hakikat (anlam), ahlaki hakikat (iyi), bilimsel ve felsefi hakikat (doğru), estetik ve sanatsal hakikat (güzel) ancak be ancak Allah'a atıfla objektiflik, doğruluk kazanabilir. İslam ise Allah'ı tanıtan ve Allah'la -kul arasında ilişki kurduran sistem olarak; varoluşsal, ahlaki, bilimsel-felsefi, estetik-sanatsal olanıntemwlinin olmasını mümkün kılar.
Reklam
Yanlızlıktan Bitmeyen Beraber
Allah'ın varlığını anladıktan sonra içimizden gelen beğenilme isteğini üzerine düşünen: bu isteğimizin, Allah tarafından beğenilmek (O'nun rızasını kazanmak) için verildiğini anlar. Bunu idrak edemeyen kişi ise içindeki bu hissi, insanların gözünde karizmatik olarak (insanlar tarafından beğenilerek takdir edilerek) gidermeye çalışır ve hayatın anlamını bu zeminde bulmaya çalışır. Oysa İslam, Allah'la ve iletişimi hayatın merkezine koyar ve en önemli tarafından beğenilmek, takdir edilmek ve sevilmek kadar önemli ve değerli bir hedef olmadığını göstererek, böylesine anlamlı bir hedefle hayata yön vermemize imkan verir.
Bilinç ve Benlik'ten İslam'a
İslam'da Yaratıcı ile yaratılan arasında önemli bir ontolojik fark vardır fakat panteist ve panteistimsi öğretilerde buradaki sınır belirsizdir. Bir şeyin, planlanmış ve tesadüfi olmayan süreçte ortaya çıkması demek, bilinçli bir zihnin, kendi "özelliğindeki" mevcut bir "gaye" ile söz konusu şeyin ortaya çıkmasını "iradesi" ile sağlaması demektir.

Okur Takip Önerileri

Tümünü Gör
7-2-Doğuştan Ahlaktan İslama
Zihnimizde beraberce var olan doğuştan ahlaki sezgilerimiz ve rasyonalitemiz gibi farklı temel özelliklerimizin arasındaki uyum, ancak İslam'ın ortaya koyduğu paradigma içerisinde mümkündür. Fakat ateist ve Allah'ın buyruklarını iletti sistemleri reddeden (deist) paradigmalarda, bu uyum sağlanamaz.
7-2-Doğuştan Ahlaktan İslam'a
Paul Bloom, konuşma öncesi dönemdeki bebeklerle yaptığı özenle tasarlanmış deneylerle, bu bebeklerin yaşamlarının daha ilk yılında ahlakla ilgili doğuştan özelliklerinin gözlendiğini ortaya koyan bir psikologdur. Bloom, bu deney sonuçlarının Sigmund Freud, Jean Piaget ve Lawrence Kolhberg gibi ahlakla ilgili doğuştan özelliklerimiz olmadığını söyleyen bir çok ünlü psikoloğun yanıldıklarını gösterdiğine dikkat çekmektedir. Bloom "iyi ve kötünün algısının bir şekilde insanın varlığına içkin olduğu gözükmektedir" diyerek deneysel veriler temelinde "boş levhacı" (tabıla rasa) zihin görüşüne karşı çıkan psikologlara bir örnek teşkil eder.
Reklam
Reklam
403 öğeden 1 ile 15 arasındakiler gösteriliyor.