Hafize, bir alıntı ekledi.
6 saat önce · Kitabı okuyor

"Yâ Muhammed! Sana muasır olamadığımdan çok müteessirim. Beşeriyet senin gibi mümtaz bir kudreti bir defa görmüş, ba'dema göremeyecektir. Binaenaleyh, senin huzurunda kemal-i hürmetle eğilirim."

- Bismark

Emirdağ Lahikası, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 267 - RNK Neşriyat)Emirdağ Lahikası, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 267 - RNK Neşriyat)
Hafize, bir alıntı ekledi.
6 saat önce · Kitabı okuyor

"Kur'an'ı her cihetle tetkik ettim, her kelimesinde büyük bir hikmet gördüm. Bunun misli ve beşeriyeti idare edecek hiçbir eser yoktur ve gelemez."

- Bismark

Emirdağ Lahikası, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 267 - RNK Neşriyat)Emirdağ Lahikası, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 267 - RNK Neşriyat)
Hafize, bir alıntı ekledi.
16 Mar 16:44 · Kitabı okuyor

"Namaz kılmayan haindir, hainin hükmü merduddur."

Merdud : Reddedilmiş, kovulmuş.

Emirdağ Lahikası, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 247 - RNK Neşriyat)Emirdağ Lahikası, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 247 - RNK Neşriyat)
Hafize, bir alıntı ekledi.
15 Mar 06:08 · Kitabı okuyor

Madem ölüm öldürülmüyor ve kabir kapısı kapanmıyor. Ve madem siz de herkes gibi kabre koşuyorsunuz. Ve madem o kat'î ölüm ehl-i dalalet için idam-ı ebedîdir, yüz bin hamiyetçilik ve dünya-perestlik ve siyasetçilik onu tebdil edemez.

Emirdağ Lahikası, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 220 - RNK Neşriyat)Emirdağ Lahikası, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 220 - RNK Neşriyat)
Hafize, bir alıntı ekledi.
14 Mar 07:08 · Kitabı okuyor

Evet, inkâr etmemek başkadır, iman etmek bütün bütün başkadır.

Evet kâinatta hiçbir zîşuur, kâinatın bütün eczası kadar şahitleri bulunan Hâlık-ı Zülcelal'i inkâr edemez. Etse bütün kâinat onu tekzip edeceği için susar, lâkayt kalır.

Emirdağ Lahikası, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 203 - RNK)Emirdağ Lahikası, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 203 - RNK)
Hafize, bir alıntı ekledi.
11 Mar 18:30 · Kitabı okuyor

Hadis-i Şerif
Bir adamın seninle imana gelmesi, sana sahra dolusu kırmızı koyunlardan daha hayırlıdır.

Emirdağ Lahikası, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 104 - RNK)Emirdağ Lahikası, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 104 - RNK)
Hafize, bir alıntı ekledi.
10 Mar 19:03 · Kitabı okuyor

Çünkü amel-i uhrevi ile dünyevi maksatlar, zevkler aranılmaz. Aranılsa sırr-ı ihlası bozar.

Emirdağ Lahikası, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 86 - RNK)Emirdağ Lahikası, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 86 - RNK)
Hakan, bir alıntı ekledi.
07 Mar 21:12

Çünki anarşi hiçbir hakkı tanımaz, insaniyet seciyelerini canavar hayvanların seciyesine çevirir.

Emirdağ Lahikası, Bediüzzaman Said NursîEmirdağ Lahikası, Bediüzzaman Said Nursî
Özge, bir alıntı ekledi.
07 Mar 18:24 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Bütün esbab yalnız bir perdedir. Bütün icatlar ve tesirler, Zat-ı Kadir-i Zülcelal’indir.

Emirdağ Lahikası, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 395)Emirdağ Lahikası, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 395)