Oxford üniversitesi profesörlerinden Holland*, "Şark Meselesinde Devletlerin Uyumu" (The European Concert in the Eastern Question, l885) adlı kitabının girişinde der ki:

"Devletlerin 'Şark Meselesini' halletmeleri için, diğer bir deyişle, Türkiye'nin parçalanmasını bir sistem dahilinde gerçekleştirmek için ortaklaşa bir yetki teminine çalışmaları, 1826 senesinden beri tecrübe tarzında, l856 senesinden beri de (yani Kırım Savaşından sonra) belirlenmiş kurallar çerçevesinde gelişti,"

Bunlar, bizdeki hayali İngiliz dostluğunun gerçek yüzünü gösteren sözlerdir.*Thomas Erskine Holland (1835-1926): Uluslararası hukuk uzmanı.