Muwahhid
mesaj-gonder
coklupaylas
ucnokta_yatay-1
TAKİP ET
Muwahhid
@ibrahimi_muvahhid
Hiç kuşkusuz İbrahim, tek başına bir ümmetti. Gönülden Allah’a kulluk yapan, (şirki terk edip dini Allah’a halis kılan bir) hanifti. Müşriklerden de değildi/olmadı. (16/Nahl, 120)
v3_profil_bos
135 okur puanı
gecmis
16 Ara 2020 tarihinde katıldı
Tanıdığın kimse takip etmiyor
Ortak okuduğunuz kitap bulunmuyor
pin
Sabitlenmiş gönderi
Abdullah ibn Mes'ud (radiyallahu anh) şöyle demiştir: "Kim birilerini örnek alacaksa Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem)'in ashâbını örnek alsın. Çünkü onlar bu ümmet arasında kalpleri en iyi, ilim yönünden en derin, en az yük altına giren, en doğru yol üzere olan ve en güzel hâlde bulunan kimseler di. Onlar öyle bir topluluktu ki Allah onları Nebîsi (sallallahu aleyhi ve sellem)'e sahâbe olmaları için seçmişti. Şu hâlde onların faziletini bilin ve izlerini takip edin. Çünkü onlar dosdoğru yolun üzerinde idiler."
kamera
Sayfa 30 - ibn Abdilberr, Camiu Beyanil İlm ve Fadlihi, (1810)
Rasûlullah (ﷺ)'den gelen sünnetleri, O'nun ashâbının -Allah onlardan razı olsun- ve onlara güzellikle tâbi olan kimselerin sünnetlerini, müslümanların imamlarının sözlerini bellemeye bak. Mâlik b. Enes, el-Evzai, Süfyân es-Sevri, İbnu'l Mubarek ve benzerleri, eş-Şâfii, Ahmed, Ebû Ubeyd el-Kasım b. Sellâm ve onların yolu üzerinde olan, onlardan başkasına bakmayan, hevâ ehliyle münâzara etmeyen, cidale girmeyen, tartışmayan, yolda bir bidatçi gördüğünde yolunu değiştiren, bidatçinin bulunduğu bir meclise uğradığında hemen oradan kalkan âlimler onlara örnektir. Selefimizden gelip geçenler bizi böyle terbiye etmişlerdir.
Ebu Muhammed el-Hakem b. Mabed el Huzai'nin Kasidesi (v.295)
Size nasihatimi armağan ettim ey sevdiklerim Ben bununla her tarafta meşhûrum Hakkın ve Sünnet'in sözünü üstün getirdim Sünnet ki onun haberi Mustafa'dan sahih olarak gelmiştir Muhammed'den sonra insanların en hayırlısı -Sabah akşam selam O'nun üzerine olsun- Ebu Bekir Sıddık'tır, helal olsun ona Düşmanlar çatlasa da, ondan sonra Ömer gelir Onlardan sonra Osman gelir, sonra da En faziletli insanlardan, razı olunan Ebul Hasen İşte bunlar hidayetin alametleri ve başlarıdır Yeryüzünde yürüyenlerin en faziletlileridir Onları sevmek her müslümana farzdır Onları sevmek iftihar edenin iftihar kaynağıdır Yine hicret edip cihad eden ilkleri sevmek de Nebi'yi barındırıp O'na yardım edenleri sevmek de farzdır Şehadet ederim ki Allah'tan gayrı rab yoktur Lütuflar ve nimetler O'nundur, hamd ve şükür O'nadır Kıyamet gününde bize açıkça gözükecektir Ayı gördüğümüz gibi apaçık göreceğiz O'nu Allah'ın kelamı muhdes değildir Kim "mahluktur" derse Allah'a kâfir olmuştur Muhammed el-Hâşimi'nin ﷺ sözünü din edinirim ben Cehm'in görüşünü ve kaderiliği din edinmem Râfizilik ve irca da değildir benim dinim Ben ancak indirilene, sonra da esere uyarım Dinim dosdoğru bir dindir, onu iyi bilirim Mulhid dinini gizlese de ben dinimi açıklarım İlahimin affını bununla ümit ederim Bununla Sekar'dan kurtulmayı umarım Rabbim Beni koru ya Rahmân, sensin benim efendim Senin koruduğun güvende ve en büyük nimet içindedir.
636 öğeden 1 ile 10 arasındakiler gösteriliyor.
;