İbni Kayyim El Cevziyye

İbni Kayyim El CevziyyeNefis Terbiyesi yazarı
Yazar
9.1/10
822 Kişi
4.475
Okunma
687
Beğeni
36,6bin
Görüntülenme

Hakkında

Künyesiyle beraber tam adı 'Ebû Abdillâh Şemsüddîn Muhammed b. Ebî Bekr b. Eyyûb ez-Züraî ed-Dımaşkī el-Hanbelî' olup düşünce ve çalışmaları Hanbeli mezhebi odaklı olmuştur. 7 Safer 691 (29 Ocak 1292) tarihinde Dımaşk (Şam) şehrinde doğdu. Babası Ebu Bekir, Cevziyye Medresesi'nde kayyım olduğu için İslam literatüründe adı daha çok 'İbnü'l-Kayyim' (kayyımın oğlu) olarak anılmıştır. İlk eğitimini babasından aldı. Daha sonrasında ise Şam medreselerinin büyük alimlerinin derslerine katıldı. Bunlar arasında, fıkıh alanında ders aldığı İbn Teymiyye en tanınmış hocalarındandır. Daha sonraları Cevziyye Medresesi'nde imamlık ve 1336 yılından sonra da hatiplik yaptı. 1342 yılından ölümüne kadar da Sadriyye Medresesi'nde ders verdi. Yakın ilişki içinde olduğu hocası İbn Teymiyye'nin devrin Memluk sultanları ile arası iyi olmadığı için o da siyasi takipten kurtulamadı ve birkaç defa hapsedilmiştir. 1331 yılında hac için Şam'dan ayrılmış, 13 Receb 751'de (16 Eylül 1350) yılında doğum yeri olan Şam'da ölmüştür. Mezarı aynı şehirdeki Bâbüssagir Mezarlığı'ndadır. Kitapları Medaricü's-Salikin (3 cilt) er-Ruh Hadi'l-Ervah Tariku'l Hicreteyn ve Babu's- Saadeteyn İ'lamu'l- Muvakkiin (4 cilt) İctimaü'l- Cuyüşi'l- İslamiyye et-Turuku'l Hükmiyye fi's- Siyaseti'ş Şerriyye Tuhfetü'l -Mevdud fi Ahkami'l- Mevlüd Ahkamü ehli'z- Zimme et-Tıbbü'n- Nebevi Miftahü Dari's- Saade es-Savaikü'l- Mürsele fi'r- Reddi Ale'l Cehmiyye vel Muattıla Ahbarü'n-Nisa el-Vabilu’s- Sayyib Mine’l- Kelimit- Tayyib es-Salat et-Tefsiru’l- Kayyim Zadü’l- Mead Fi Hedyi Hayri’l- İbad el-Cevabü’l- Kafi ve’d- Dai ve’d- Deva el-Fevaid Uddetü’s- Sabirin El-Fevaidü’l-Müşevvik ila Ulumil-Kur’an et-Tıbyan fi Aksami’l-Kur’an
Tam adı:
İbn Kayyim el-Cevziyye, İbnü'l-Kayyım el-Cevziyye
Unvan:
Arap tefsir ve fıkıh bilgini
Doğum:
Şam, 29 Ocak 1292
Ölüm:
Şam, 23 Eylül 1350

Okurlar

687 okur beğendi.
4.475 okur okudu.
378 okur okuyor.
3.494 okur okuyacak.
148 okur yarım bıraktı.
Reklam

Sözler ve Alıntılar

Tümünü Gör
Ey nefsine göz açıp kapayıncaya kadar emin olmayan ve bir günü bile tam sevinçli olarak geçmeyen kimse, bu fani dünyayı ebedi ve baki olan ahirete tercih etmekten sakın!
"Ölü kalbin sahibiyle arkadaşlık kurmak, insanı hasta eder. Onunla sosyal ilişkilerde bulunmak, zehirler. Arkadaşlığı ve sosyal ilişkiyi sürdürmek ise helak eder."
Reklam
Cesedi ölene ağlayıpta, kalbi ölene ağlamayan bu insanlara hayret ediyorum doğrusu !
İnsanın âfeti, yine insan degil midir ?
Sayfa 35 - Polen YayınlarıKitabı okudu
"Eğer kendi kusurlarımı bilmeseydim, insanlardan nefret ederdim" *Mutarrif b. Abdullah
Sayfa 115Kitabı okudu
Okumadıysanız Beğenmeyin Lütfen
"Bütün milletlerin akıllı olanların ittifak ettiği gerçekler var: • Nimetlere nimet ile ulaşılmaz. • Rahatlığı tercih edenin rahatı olmaz. • Çekilen zorluklar ve girişilen korkular kadar rahatlık ve lezzet olur. • Kaygısı olmayanın rahatlığı yoktur. • Dayanıksızlar hayattan lezzet almaz. • Üzüntü çekmeyen nimete ulaşmaz. • Yorulmadan saadet elde edilmez. • Kul biraz yorgunluk çektiğinde ardından uzun bir rahatlık gelir. • Sabrın meşakkatine biraz tahammül edilirse eğer o, ebedi hayatı için onu doğru yola sevk edecektir."
İbni Kayyim El Cevziyye
İbni Kayyim El Cevziyye
,
Miftahu Dari's-Saade
Miftahu Dari's-Saade
Kırılmış kalbine teselli arıyorsan; insanlara değil, Rabbine git!
İbni Kayyim El Cevziyye
İbni Kayyim El Cevziyye
Reklam
֍ Yüce 𝐀𝐥𝐥𝐚𝐡, toprak için nasıl yağmuru yarattıysa, Kalpler için de ilmi yaratmıştır. Yağmur olmadan toprakta hayat olamayacağı gibi, ilimsiz kalpte de hayatın olması mümkün değildir.
İbni Kayyim El Cevziyye
İbni Kayyim El Cevziyye

Yorumlar ve İncelemeler

Tümünü Gör
120 syf.
6/10 puan verdi
Değerli Okurlar! El-Cevziyye nin dua ve yaşam üzerine yazdığı kitabı kısaca analiz edecek olursak; 1- İlmi anlamda değil de dua ile ilgili kısa metinler okumak istiyorum diyebileceğiniz bir kitap. 2-Özellikle hadisler konusunda malesef zayıf rivayetlere fazlaca yer verilmiş bu konuda ilgili hadisi okurken mutlaka dipnota bakınız. 3-Kitabın en dikkat çekici bölümü ise 'sebeb'i yanlış anlamak... dikkatlice okunması gereği olduğunu düşünüyorum. 4-Dua aile ilgili acizane tavsiyem İmam Nevevi nin El-ezkar adlı eseridir kapsamlı ilmi anlamda dua kitabı okumak isteyen okurlarımıza... 5-Kısaca bu kitaptan öğrendiğim mesaj ise; ''İnsanoğlu tarihin hiçbir döneminde manevi yaşamı gözardı ederek mutluluğa ulaşamamıştır. Duayla bütünleşmiş bir yaşam dileğimle...
Dua ve Yaşam
Dua ve Yaşamİbni Kayyim El Cevziyye · İlke Yayıncılık · 200370 okunma
272 syf.
·
Puan vermedi
Es-Selâm Uzun zamandan sonra ilk defa inceleme yazıyorum. Okumanın ve yazmanın eksikliğini hücrelerime kadar hissedebiliyorum. Şunu anladım ki hayatın meşgalesi önümüze neyi çıkarırsa çıkarsın ruhumuzun gıdasını kesmemeliyiz. Ruhu doymayınca mide doygunluğu bedeni ayakta tutmaya yetmiyor çünkü. Neyse gelelim kitaba... Çoğu insanın muzdarip
Nefis Terbiyesi
Nefis Terbiyesiİbni Kayyim El Cevziyye · Karınca & Polen Yayınları · 2015953 okunma
209 syf.
10/10 puan verdi
Çok defa şikayet ederiz hayatımızdan: ''İş bulamıyorum, para yetişmiyor, oğlum/kızım/eşim vs bana asi davranıyor, insanlar beni hor görüyor..'' ve daha niceleri.. Hiç düşündük mü ''bunların günahlarımla bağlantısı olabilir mi?'' diye.. Ne derler, bilirsiniz: ''Kula bela gelmez, Hak yazmadıkça; Hak bela vermez, kul azmadıkça.'' Yazar rahimehullah, günahların dünyada ve ahirette nelere sebep olabileceğini ayetler, hadisler ve büyüklerin sözlerinden deliller getirerek açıklamış. Şeytanın insanlara yaklaşma yöntemlerine ve sırasına değinmiş. Kitabı okuduktan sonra günah işlemeden önce yetmiş kere olur mu bilmem ama birkaç defa düşünebilirsiniz.. Kitabı tavsiye ederim, demiyorum. Günahsız olan okumasın.
Bir Günahın Yetmiş Zararı
Bir Günahın Yetmiş Zararıİbni Kayyim El Cevziyye · Menhec Yayınları · 2016144 okunma