İshakaya

İshakaya
@ishak_
... Durumun gereklerine göre kendisinden beklenen özeni göstermeyen kimse iyi niyet iddiasında bulunamaz. (MK. m3) ...
Sabitlenmiş gönderi
Bunca yıl yüksek öğretim gördükten, toplumsal ve uygar yaşamı inceledikten ve özgürlüğü tatmak için bir ömür harcadıktan sonra neden halkın düzeyine ineyim? Onları kendi düzeyime çıkarırım. Ben onlar gibi değil, onlar benim gibi olsunlar.
Reklam
...İçerde hükümeti güçlendirmek, beslenmeyi sağlamak, yolsuzlukları en aza indirmek. . Elimizde ve gerimizde kalacak bölgeleri ve halkı, dayanamaz ve çürük halde bulmamalıyız. Ülke sağlam bir hareket üssü halinde kalmalıdır. Askeri politikamız bir savunma politikası olmalı, elimizde kalan kuvvetleri ve bir tek erini (bile y.n. ) sonuna kadar saklamalıyız. Ülke dışında (misak-ı milli sınırları dışında y. n.) tek bir Türk askeri kalmamalıdır. " 20 Eylül 1917 tarihini taşıyan ve Genelkurmay'la Sadrazam Talat Paşa'ya gönderdiği rapordan
" . . .Almanlar'ın, bizi sömürge biçimine sokmak ve ülkemizin bütün kaynaklarını kendi ellerine alma politikasına karşıyım . . . Bağımsızlık ve özgürlük konularında kıskanç olduğumuz, Almanlarca gereği gibi anlaşıldığı gün, onların bizi Bulgarlardan daha saygın göreceklerine size güvence veririm . . .

Okur Takip Önerileri

Tümünü Gör
...Toplumda büyük bir yozlaşma yaşanıyor, "hayatta kalabilme çabası, en iyi, en dürüst kişilerin bile, her türlü kutsal duyguyu yitirmesine" yol açıyordu. ... 20 Eylül 1917 tarihini taşıyan ve Genelkurmay'la Sadrazam Talat Paşa'ya gönderdiği rapordan
Türk Ordusu Medine Savunması için çok ağır ve acılı bir bedel ödedi. Hicaz demiryolunu savunan birliklerin büyük çoğunluğu, savunmayı yapan Türk askerlerininse tümü şehit oldu. Filistin savunulamadı, Kudüs düştü.
Reklam
Liman von Sanders, anılarında, Osmanlı ordusunun donanım yetersizliği ve yönetim bozukluğuna birçok örnek verir; askerin, bilinçsiz ve bilgisiz komutanların elinde nasıl kırılıp gittiğini anlatır.
Kızılhaç doktorlarından Colley ve Zlosisti, 3 Mart 1915'te Erzincan'dan yolladıkları raporda şunları söyler: "Tesis ve malzeme eksikliği nedeniyle tedavi yapılamamakta, Türk ve Alman hasta askerler, görülmemiş derecede bir hızla ölmektedirler. "
İngiliz ajanı Albay Lawrence'ın görüşlerini aktaran, 3 Kasım 1919 tarihli bir Amerikan istihbarat belgesinde: "Şu anda Türkiye yorgun düşmüş durumdadır. Anadolu' daki Türk nüfus 7 milyondan fazla değildir. Bunlardan ancak 350 bini asker olabilir. Bu da, onların 7 yıl gibi bir süre için askere alma yöntemlerinden ileri gelmektedir. Ordu, hastalıklar ve doğal olmayan koşullar nedeniyle çürümüştür. Doğum oranı çok düşüktür" deniyordu.
Söylediklerinin hiçbiri dikkate alınmadı. Alınmadığı gibi; soğuk davranışlar, bakan kapılarında bekletmeler ve gönülsüz dinlemelerle karşılaştı. Kimse gerçekleri duymak istemiyor, doğruları söylemek hoş karşılanmıyordu.
Bir incinmişliği anlamadan, incinen kişiye tavsiyede bulunmak bireye anlaşılmadığını hissettirir ... Tavsiye doğru olsa bile ...
Reklam
Kendisini seven bir kişiden incinmek, bireye kendini suçlu hissettirir ...
Affetmelerin içinde en zoru, affedilmeye ihtiyaç duymayanı affetmektir ...
Geçmişte davranışları suçlanarak düzeltilmiş kişiler, suçlanmaya karşı hassastır. Suçlanacaklarını hissettiklerinde öfkelenirler.
Yazı ya da yorumlarda adı, "İngiliz zaferini, son dakikada önleyen komutan " diye geçiyor, ondan "Çanakkale Boğazı ve Payitahtın kurtarıcısı " diye söz ediliyordu.
Çanakkale'deki Türk yengisi, Boğazlarda denetimin el değiştirmesini önledi ve Rusya'nın yalnızca savaş dışı kalmasına değil, bununla birlikte düzen sorunuyla karşılaşmasına yol açtı; Çarlığın çöküşüne ivme kazandırdı.
Savaş'ın başlamasıyla birlikte, Rusya'yı dünyaya bağlayan yollar, büyük ölçüde kapanmış, Çarlık ve müttefikleri İngiltere'yle Fransa bu sorunu çözememişti. Batı'da Almanya ve Avusturya-Macaristan İmparatorluğu, Avrupa'yla Rusya'nın ilişkisini kesiyordu. Kışın buz tutan Kuzey denizlerinde taşıma yapılamıyordu. Güney'de, sıcak denizlere tek çıkış Boğazlar, Osmanlı İmparatorluğu tarafından kapatılmış, Karadeniz limanlarında ticaret durmuştu. Dünyayla ilişkisi kesilen Rusya'ya, ne silah ne de buğday gidiyordu. Dışalım yüzde 95, dışsatım yüzde 98 azalmıştı.
43,8bin öğeden 1 ile 15 arasındakiler gösteriliyor.