Adı:
Antik Site
Baskı tarihi:
2011
Sayfa sayısı:
371
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789756790854
Kitabın türü:
Çeviri:
İsmail Kılınç
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Epos Yayınları
Antik Site; bu tozlu kitap, tarihçi Fustel de Coulanges'ın kaleminden, bugünkü dinlere, inançlara ve yönetim organlarına ilham veren dinlerin-inançlarınhukukun- iktidarların tarihini ve işleyişini anlatıyor. Bir tarih çalışmasının örneği ve kanıtı olan Antik Site, günümüzden 147 yıl "evvel" 1864 yılında, antik kaynak, belge ve fiziksel kanıtların ince elenip sık dokunmasıyla ortaya çıkmış bir çalışma. Hakikaten tozlu bir kitap, ama Antik Site, esas ilgisi bakımından evvel zaman içinde olanların değil, bugün içinde yaşadığımız evrensel hakikatlerin varlık bulduğu uzun çağların incelenmesi. Ölümlü varlık insana doğumuyla ölümü arasındaki günlük yaşamında kayıtsız-şartsız efendilik eden inançların, eskiden-bugün (de) tapındığımız hukukun, devletin,ırkların-milletlerin, dinlerin, ahlâkın, ailenin vs. birbirlerini farkına dahi varmadan dönüştürmesiyle ân be ân oluşan toplumsal belirlenme, bilinç, iktidar kavramlarının büyüleyici tarih anlatımı… Eski inançlarla ve eski iktidar-hukuk biçimleriyle bugünküleri karşılaştırma imkânını reddedilemeyecek bir apaçıklıkla sunabiliyor. Coulanges'ın âdeta "eski inançları-iktidarları-yönetim tarzlarını bilmeyen bugünkü inançları/ yönetim tarzlarını eşsiz sanır" dediği Antik Site, bir hikâye değil, büyüleyici bir inanç - iktidar-hayat tasviri.
371 syf.
Kitap döneminin bir eğilimine açıklık getirmek üzere yazılmış. Modern siyaset teorileri gündeme gelene kadar en doğru yönetim sisteminin Roma İmparatorluğu’nda olduğu ve bunun tekrarlanması gerektiği inancı var. Hatta Edmund Burke Fransız Devrimi’ni eleştirirken bu formülü kullanır. Çok yakın bir tarih olsa da ilginç bu eğilim. Kitap da bu eğilimle gelişen antik dünyanın kutsanmasına karşı çıkıyor. Antik dünyanın değerlendirilirken hep yaşanan dönemle koşutluk kurulup erdemlerinin konuşulmasını yanlış buluyor. Eğer bir siyasi sistem alınacaksa bunun estetik hazla pek bir ilgisinin olmadığını söylüyor. Haksız da değil. Hala antikite değerlendirilirken bir ütopyaymış gibi bakılıyor. Yalnızca felsefe yalnızca heykel vs.
Kitabın olumsuz yanı döneminde arkeolojik gelişmelerin yeni yeni başlaması nedeniyle bilgi eksiklerinin olması. Polisin ortaya çıkışı değerlendirilirken hala o metafizik kopuşla açıklanıyor. Göçler ve yakındoğu etkisi oryantalist bir değinme oluyor yalnızca. Son olarak da kitabın çevirisini eleştirmek istiyorum. Polis neden site diye çevrildi anlam veremedim. Polis tarihsel olarak da çok özel bir birim. Site tam olarak karşılamıyor. Roma’nın da polis yapısı yok. O da yanlış bir niteleme olmuş. Çok sonra ortaya çıkan İtalyan Şehir Cumhuriyetleri bile polisin tam anlamını karşılamıyor.
371 syf.
·10/10
Antik Yunan ve Roma uygarlıklarında Hukuk Mülkiyet Aile Din ve Evlilik gibi toplumsal kurumların kuruluşu ve bugüne taşıması üzerine kaleme alınmış başarılı bir eser. Yazılışının üzerinden yüz küsür sene gecmesine rağmen güncelliğini koruyabilmesi ayrı bir başarı. Kesinlikle sosyal bilimler ile ilgilenen herkese tavsiye ederim. Hukukun, tapınma rituellerinin ve toplumsal kuralların hatta bana kalırsa belli bir bakış acısına göre Tanri fikrinin bile kökenleri anlatılıyor kıyıda kalmış keşfedilmeyi bekleyen nadir bir eser olduğunu düşünüyorum...
371 syf.
·15 günde·Beğendi·10/10
Böyle bir kitap nasıl olur da herkes tarafından bilinmez şaşırdım doğrusu. Bunu keşfettiğim için bir hazine keşfetmiş gibi hissediyorum. Kıyaslayacak olursak Sapiens ayarında diyebilirim. Onun biraz daha akademik dille yazılmış olanı gibi.
Kitabın konusu özelde Eski Yunan ve Roma uygarlığının temelleri. Hukuk ve toplumsal yapı nasıl evrildi. Dinin bu süreçlere etkisi nedir? Bugüne kadar bildiğiniz Yunan ve Roma medeniyetini bambaşka bir gözle görmenizi sağlayacak. Ama sadece onları değil tüm insanlık medeniyetini de. Ölmeden önce okunması gereken kitaplardan biri bence.
Defin törenleri bir bedenin mezara konulmasıyla, mezara yaşayan bir şeyin de konulduğuna inanıldığını gösterir. Dinsel törenleri büyük bir açıklık ve titizlikle betimleyen Vergilius, Polydorus’un cenaze töreni öyküsünü şu sözcüklerle bitirir:”Mezara ruhu da kapatacağız.”
"Demokrasi, iktidarı zenginlerin almasıyla şiddetli bir oligarşiye, yoksulların iktidarı almasıyla da tiranlığa dönüşmüştü."
Eski Yunan dili, aile için anlamlı bir sözcüğe sahipti:”barınak” deniyordu, ki bunun da birebir anlamı bir ocağın yanındaki demektir. Bir dinin aynı ocağa yakarmasına ve aynı atalara cenaze yemeği sunmasına izin verdiği kişiler grubudur aile.
Kurucu kişi, aynı zamanda dinsel eylemi yapan kişiydi ve kurucu olmadan kent var olamazdı. Kurucu, kutsal ateşin sonsuzca yanacağı yere ocağı yerleştiren kişiydi; duaları ve töreleriyle tanrıları çağırıyor ve yeni kentte onların ebediyen kalmalarını sağlıyordu.
Ev sevgisinin erdemler arasında sayılması tuhaf gelebilir; ama ev sevgisi eskiler arasındaki erdemlerden biriydi. Bu eskilerin ruhlarındaki derin ve güçlü bir duyguydu. Troya’yı alevler içinde gören Agkhises eski evini terk etmek istemez. Odysseus’a bakın, ona tüm hazineler ve ölümsüzlük teklif edilir, ama o sadece ocağının alevlerini görmeyi ister.
İlkel toplulukların çoğunda, mülkiyet hakkı din aracılığıyla yayılmıştır. İncil’de Tanrı İbrahim’e şöyle der:”Ben, bu ülkeyi sana vermek için seni Kalde-Ur’dan çıkartan Tanrı’yım.” Musa’ya da “İbrahim’e vermeye yemin ettiğim ülkeye sizi sokacağım ve size miras olarak vereceğim” der. Böylece yaratıcı hakkın ilk sahibi olan Tanrı, topraktaki mülkiyetinin bir kısmını insana bırakır.
"Tiranlar, kalabalığın aç gözlülüğünü doyurdukça ve ihtiraslarını besledikleri sürece iktidarda kalabilirlerdi."

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Antik Site
Baskı tarihi:
2011
Sayfa sayısı:
371
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789756790854
Kitabın türü:
Çeviri:
İsmail Kılınç
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Epos Yayınları
Antik Site; bu tozlu kitap, tarihçi Fustel de Coulanges'ın kaleminden, bugünkü dinlere, inançlara ve yönetim organlarına ilham veren dinlerin-inançlarınhukukun- iktidarların tarihini ve işleyişini anlatıyor. Bir tarih çalışmasının örneği ve kanıtı olan Antik Site, günümüzden 147 yıl "evvel" 1864 yılında, antik kaynak, belge ve fiziksel kanıtların ince elenip sık dokunmasıyla ortaya çıkmış bir çalışma. Hakikaten tozlu bir kitap, ama Antik Site, esas ilgisi bakımından evvel zaman içinde olanların değil, bugün içinde yaşadığımız evrensel hakikatlerin varlık bulduğu uzun çağların incelenmesi. Ölümlü varlık insana doğumuyla ölümü arasındaki günlük yaşamında kayıtsız-şartsız efendilik eden inançların, eskiden-bugün (de) tapındığımız hukukun, devletin,ırkların-milletlerin, dinlerin, ahlâkın, ailenin vs. birbirlerini farkına dahi varmadan dönüştürmesiyle ân be ân oluşan toplumsal belirlenme, bilinç, iktidar kavramlarının büyüleyici tarih anlatımı… Eski inançlarla ve eski iktidar-hukuk biçimleriyle bugünküleri karşılaştırma imkânını reddedilemeyecek bir apaçıklıkla sunabiliyor. Coulanges'ın âdeta "eski inançları-iktidarları-yönetim tarzlarını bilmeyen bugünkü inançları/ yönetim tarzlarını eşsiz sanır" dediği Antik Site, bir hikâye değil, büyüleyici bir inanç - iktidar-hayat tasviri.

Kitabı okuyanlar 5 okur

  • Ayşe
  • Minervanın Baykuşu
  • Ezgi
  • Ahmet Kaya
  • Burak Erdoğdu

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%100 (2)
9
%0
8
%0
7
%0
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0