Adı:
Asya Dinleri
Baskı tarihi:
2002
Sayfa sayısı:
800
Format:
Karton kapak
ISBN:
9799757560592
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
İnkılab Yayınları
Bu Antoloji, Asya veya bir diğer bakışla, dünya dinleri konusundaki temel eğitim için elzem olan malzemeleri içinde barındırmaktadır. Tek bir cilt gibi sınırlı bir hacim tutsa bile içindeki seçmeler, Asya’daki dini öğretilerin anlaşılıp değerlendirilebilmesi için vazgeçilmez bir kıymete haizdir. İslam dışındaki Asya dinleri Hristiyanlık ve Yahudilikten oldukça farklıdır. Bu dinlerin kendi aralarındaki ayrıntılar daha da büyüktür. Bundan dolayı kitabın tanziminde hiç bir Batılı kıstası izlemediğimiz gibi herhangi bir tekdüze kalıba da uymadık. Bu kitabı hazırlayan dört derleyici, kendi düşünce yapılarına göre malzemelerini seçip ele almakta, tamamen serbest hareket etmişlerdir. .. Okuyucunun da göreceği gibi Hindistan dinleri, getirdikleri öğretilerin üzerinde yoğunlaşmak suretiyle doktriner açıdan, Çin ve Japon dinleri tarihi açıdan ve İslam ise, Müslüman şuurunun anladığı ve halen de anlamaya devam ettiği şekilde, yani temel meseleler bazında sunulmaktadır. Bu antoloji belli bir ders kitabına veya tedrisat planına göre hazırlanmamıştır; yarım veya tam dönemlik bir öğretim yılında değişik şekillerde kullanılabilecek tarzda düzenlenmiştir. Çünkü her bir bölüm normal bir büyüklüktedir; ayrıca her bölüm kendi başına bir birim oluşturur ve diğerlerinden bağımsız okunabilir. Tüm küçük dinleri ve büyük dinlerin tüm veçhelerini kitabımıza koymayı isterdik. Sayfalarımız sınırlı olduğundan Zerdüştlük gibi bazı müntesibi az dinleri üzülerek dışarıda bırakmak zorunda kaldık... İslam’ı başlı başına bir din olarak, diğer dinleri de memleketleri açısından ele aldık. Bir çok ülkede hakim güç olmasına, Çin ve Hindistan’da bir çok tali değişikliğe maruz kalmasına rağmen İslam’ın gerçek hüviyetinin temelde hiç değişmediğini gördük; bu yüzden İslam’ı usulen diğerlerinden ayrı tutmak mantıklı gözükmektedir... Budizm kendine has özelliklere sahip büyük bir din olmasına rağmen Çinlilerin ve Japonların dini hayatıyla öylesine içiçe geçmiştir ki, Budizm'i bu ülkedeki genel dini manzaranın bir parçası olarak tasvir etmek gayet yerinde olacaktır. Ayrılan sayfaların miktarı ne olursa olsun ve nasıl takdim edilirse edilsinler bu dinlerin temel kavramlarının, inanç esaslarının ve problemlerinin berrak bir şekilde ortaya çıkacağını umuyoruz; her ne kadar tüm dinlere kafi derecede yer veremesek de kitabımız temel ve doğru bilgileri ihtiva etmektedir... Tüm derlemeciler, resmettikleri dinlerin hakim olduğu sahalarda doğup büyümüşlerdir. Bu kişilerin sundukları dinlere içeriden bakmaları çok tabii ve kaçınılmazdır. Diğer taraftan hepsi, eğitim seviyesi hayli yüksek Amerikan eğitim kurumlarında uzun bir süreden beri ders verdiklerinden, sundukları dine dışarıdan bir gözle baktıkları söylenebilir... - Wing-tsit Chan-(Chatnam Koleji)
Kitaba henüz inceleme eklenmedi.
Kitaba henüz alıntı eklenmedi.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Asya Dinleri
Baskı tarihi:
2002
Sayfa sayısı:
800
Format:
Karton kapak
ISBN:
9799757560592
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
İnkılab Yayınları
Bu Antoloji, Asya veya bir diğer bakışla, dünya dinleri konusundaki temel eğitim için elzem olan malzemeleri içinde barındırmaktadır. Tek bir cilt gibi sınırlı bir hacim tutsa bile içindeki seçmeler, Asya’daki dini öğretilerin anlaşılıp değerlendirilebilmesi için vazgeçilmez bir kıymete haizdir. İslam dışındaki Asya dinleri Hristiyanlık ve Yahudilikten oldukça farklıdır. Bu dinlerin kendi aralarındaki ayrıntılar daha da büyüktür. Bundan dolayı kitabın tanziminde hiç bir Batılı kıstası izlemediğimiz gibi herhangi bir tekdüze kalıba da uymadık. Bu kitabı hazırlayan dört derleyici, kendi düşünce yapılarına göre malzemelerini seçip ele almakta, tamamen serbest hareket etmişlerdir. .. Okuyucunun da göreceği gibi Hindistan dinleri, getirdikleri öğretilerin üzerinde yoğunlaşmak suretiyle doktriner açıdan, Çin ve Japon dinleri tarihi açıdan ve İslam ise, Müslüman şuurunun anladığı ve halen de anlamaya devam ettiği şekilde, yani temel meseleler bazında sunulmaktadır. Bu antoloji belli bir ders kitabına veya tedrisat planına göre hazırlanmamıştır; yarım veya tam dönemlik bir öğretim yılında değişik şekillerde kullanılabilecek tarzda düzenlenmiştir. Çünkü her bir bölüm normal bir büyüklüktedir; ayrıca her bölüm kendi başına bir birim oluşturur ve diğerlerinden bağımsız okunabilir. Tüm küçük dinleri ve büyük dinlerin tüm veçhelerini kitabımıza koymayı isterdik. Sayfalarımız sınırlı olduğundan Zerdüştlük gibi bazı müntesibi az dinleri üzülerek dışarıda bırakmak zorunda kaldık... İslam’ı başlı başına bir din olarak, diğer dinleri de memleketleri açısından ele aldık. Bir çok ülkede hakim güç olmasına, Çin ve Hindistan’da bir çok tali değişikliğe maruz kalmasına rağmen İslam’ın gerçek hüviyetinin temelde hiç değişmediğini gördük; bu yüzden İslam’ı usulen diğerlerinden ayrı tutmak mantıklı gözükmektedir... Budizm kendine has özelliklere sahip büyük bir din olmasına rağmen Çinlilerin ve Japonların dini hayatıyla öylesine içiçe geçmiştir ki, Budizm'i bu ülkedeki genel dini manzaranın bir parçası olarak tasvir etmek gayet yerinde olacaktır. Ayrılan sayfaların miktarı ne olursa olsun ve nasıl takdim edilirse edilsinler bu dinlerin temel kavramlarının, inanç esaslarının ve problemlerinin berrak bir şekilde ortaya çıkacağını umuyoruz; her ne kadar tüm dinlere kafi derecede yer veremesek de kitabımız temel ve doğru bilgileri ihtiva etmektedir... Tüm derlemeciler, resmettikleri dinlerin hakim olduğu sahalarda doğup büyümüşlerdir. Bu kişilerin sundukları dinlere içeriden bakmaları çok tabii ve kaçınılmazdır. Diğer taraftan hepsi, eğitim seviyesi hayli yüksek Amerikan eğitim kurumlarında uzun bir süreden beri ders verdiklerinden, sundukları dine dışarıdan bir gözle baktıkları söylenebilir... - Wing-tsit Chan-(Chatnam Koleji)

Kitap istatistikleri