Giriş Yap

Bir Tereddüdün Romanı

Sen kendini zeki zannedersin. Fakat ameli hayatta hiç bir şey değilsin. Feci surette safsın.
·
Reklam
Sevdiklerimizi öldürüyoruz, çünkü onlar da bizi öldürüyorlar; fakat darbelerimizi insanca vurarak, açtığımız yaraları nâmütenahi şefkatimizle iyi etmeğe çalışarak ve tekrar yaralayarak, sevdiklerimizi hazla keserek güzel tezadını tattırarak öldürüyor ve ölüyoruz.
·
"Kendi kendimden kaçmak istiyorum, kendime ve hiçbir şeye tahammül edemiyorum, dolaşmak, diyardan diyara gitmek.. Başka tesellim kalmadı, boğuluyorum!" diyordu.
·
1 yorumun tümünü gör
Çerçeveletip asmalık..
“Ba­zen ka­la­ba­lık­la­rın or­ta­sın­da, tek ba­şı­na kal­dı­ğı­mız va­kit­ler­de­kin­den faz­la yal­nız de­ğil mi­yiz?”
·
Reklam
“Bir in­sa­nı tamamıyla ta­nı­mak için ba­zen asır­lar bi­le ye­tiş­mez; kâfi de­re­ce­de ta­nı­mak için ba­zen bir an bi­le ye­ti­şir. ” .
2
1000
10bin öğeden 1 ile 10 arasındakiler gösteriliyor.
©2022 · 1000Kitap Web Uygulaması · 2.26.47