Bir Tereddüdün Romanı

Peyami Safa

Bir Tereddüdün Romanı Sözleri ve Alıntıları

Bir Tereddüdün Romanı sözleri ve alıntılarını, Bir Tereddüdün Romanı kitap alıntılarını, Bir Tereddüdün Romanı en etkileyici cümleleri ve paragragları 1000Kitap'ta bulabilirsiniz.
Bir insanı tamamıyla tanımak için bazen asırlar bile yetişmez; kâfi derecede tanımak için bazen bir an bile yetişir.
Sayfa 51 - ÖtükenKitabı okudu
"Zavallı hançer, dedi. Sen de ben de bir kalbe giremedik."
Ötüken Neşriyat
Reklam
Sevdiklerimizi öldürüyoruz, çünkü onlar da bizi öldürüyorlar; fakat darbelerimizi insanca vurarak, açtığımız yaraları nâmütenahi şefkatimizle iyi etmeğe çalışarak ve tekrar yaralayarak, sevdiklerimizi hazla keserek güzel tezadını tattırarak öldürüyor ve ölüyoruz.
Sayfa 177
"Hayattan aldığımız her zevki ona muadil bir ıstırapla ödediğimizi bildiğim için, hiçbir şeyden yüzde yüz saadet ümit etmiyor ve yüzde yüz felaketten korkmuyordum."
Sayfa 47 - Ötüken NeşriyatKitabı okudu
Reklam
"Öyle bir kitap arıyorum ki bütün hayatımda bıkmadan hep onu okuyayım."
Sayfa 23 - ÖtükenKitabı okudu
" Bak! şu ışıklar birdenbire sönüverse... İşte ölüm!"
Sayfa 7 - ÖtükenKitabı okudu
Kitap okumak bir sanattır; belki de yazmak kadar güç bir sanat.
Sayfa 24 - Ötüken Neşriyat - 29. BasımKitabı okudu
Bence kitap demek bir defa okunmak için yazılan şey değildir. Bazı tanıdıklarım haftada üç dört tane okuyorlar. Onlara hayret ediyorum. Kitap. Nasıl diyeyim... İçinde yaşadığımız ev gibi olmalı, vatan gibi olmalı, ona alışmalıyız, bağlanmalıyız, köşesini bucağını gayet iyi tanımalıyız, her noktasına hatıralarımız karışmalı.
Reklam
Tesadüfün böylesi :)
"Çok terlediğini anlıyordu. Hâlâ da bütün vücudunda hatta kemiklerinin ve karnının içinde garip bir titreme, karıncalanma buruk bir ürperme var. Ve ter, ter, ter. Nefes alırken içinin titrediğini âdeta kulağıyla duyuyor." "Çay iç" diyordu biri. Şonra şuuru karardı....
Sayfa 9 - ÖtükenKitabı okudu
Oysa Kitap Makyajdan Daha Çok Güzelleştirir Kadını
~ Halbuki birçok kadınlar için, bir kitapla bir kutu pudra, onlar için, hemen hemen aynı şeydir. ~
Sayfa 52 - ÖTÜKENKitabı okudu
öyle haklısınız ki sayın yazar :
Bir insanı tamamıyla tanımak için bazen asırlar bile yetişmez; kâfi derecede tanımak için bazen bir an bile yetişir.
Ben meçhule karşı kıskancım.. :)
- Siz kıskanç mısınız? - Hayır, katiyen! - Buna imkân yok. Kıskançlık temayüllerimize şiddet veren mücadele ihtilasının en meşhuru ve tabii hallerinden biridir. Herkeste vardır fakat çoğumuz farkında olmayız.
Sayfa 55 - ÖtükenKitabı okudu
İnan ba­na, ar­tık be­ni görmeyeceksin, unutmayacaksın da be­ni emi­nim, emi­nim. Da­ima be­nim has­re­ti­mi ta­şı­ya­cak­sın, her ka­dın ya­ra­sı al­dı­ğın va­kit be­ni özleyeceksin, çün­kü ben se­ni ya­ra­la­ma­dım, kır­ma­dım se­ni..
Sayfa 183 - ÖtükenKitabı okudu
1.500 öğeden 1 ile 15 arasındakiler gösteriliyor.