Adı:
Bozgun
Baskı tarihi:
Temmuz 2020
Sayfa sayısı:
101
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786257073097
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Kamer Yayınları
Baskılar:
Bozgun
Bozgun
Bir orduda bozgunun en önemli sebebi emir ve kumanda da ve subaylardaki bozgundur. Harp bir fen meselesi olmaktan ziyade, bir ruh meselesidir. Bozgunlarda en önemli sebepler kuvvet eksikliğinden çok moral bozukluğudur. Subaylar barış zamanın da ve savaşta ordunun ruhudur. Subay kadrosundaki bozgun ordunun ruhunda bozgunlar yapar. Burası ordu, kumandan, subayların eğitimine, iktidarına, hareket tarzlarına ait uzun uzadıya bahsedilecek yer değildir. Bu yönleri diğer bir esere terk ederek burada ordunun bozgununa en önemli tesirleri yapan bazı cihetleri söylemek isterim.
101 syf.
·4 günde·6/10
Hafız Hakkı Paşa , Bozgun eserinde ; bozgunun tanımını , bozgunun askeri birliklere , kişilerin manevi açıdan ne hale geldiğini boyutlarıyla anlatmıştır . Bozgun , bir savaşta korkunun hâkimiyeti altına girer ve kazanmak mümkün olmaz . Askeri birliklerin düzenini bozar , askerlerin cepheden kaçmasına neden olur . İnsanoğlunun içinde olan ölüm korkusu bozgunla birlikte baş gösterir ve orduyu yerle yeksan eder . Zannedilmesin ki dünyanın en güçlü ordusunda bozgun olmasın diye ...
Bozgun savaşta olduğu gibi savaştan öncede askere sirayet eder . Daha önce kaybetmiş olduğu cephelerde , yakın arkadaşının gözünün önünde ölmesi , bacağının kopması onda her zaman tedirginlik uyandırır . Bozgun kelimesi daha çok manevidir . Ruhsal anlamda sağlam olan ordu kolay kolay yenilmez . Bütün savaş boyunca ordu disiplinden kopmaz . Canla başla savaşmaya devam eder . Vatanını , bayrağını korumaya ve onun uğrunda ölmeye çekinmez . Ne zaman ölmekten korkarsa o zaman bozgun askerlerin ciğerlerine , ruhlarına işler ve ordu bozulmaya başlar . Bozguna neden olan birçok şey sayılabilir aslında : Kalitesiz subaylar , tecrübesiz asker , açlık , sefalet , uykusuzluk , yorgunluk , ölüm korkusu gibi yüzlerce şey vardır . Ve bir ordu bunları tamamen düzenli olarak uygulayabilirse başarıya ulaşır . Yoksa bozgunla birlikte vatanını , namusunu , tüfeğini cephede bırakarak kaçmaya başlar . Ve bir ömür bu bozgunun utancı ve onursuzluğu içinde yaşamaya mahkum kalır .

#Kitap Şuuru İnsanlık ŞUURUDUR
Kitap Şuuru
215 syf.
·Beğendi·Puan vermedi
Bir ordu neden yenilir.. Nasıl yenilir... Askerler neden umutsuzluğa düşer... Bizzat savaşın içine girmiş, yenilmiş bi kumandanın yazabileceği belki de en makul eser... Cephede hiç bişey memlekettekine benzemez... Askerler cephede neler hisseder.. Okunması gereken bi eser.. Tavsiye ederim
101 syf.
·Puan vermedi
[Kitap Şuuru İnsanlık Şuurudur]
#kitapsuuru OĞUZHAN SAYGILI ve Kitap Şuuru 'na saygılarımla.
¤¤¤¤¤¤¤
Kitap bizzati savaşta bulunan ve bozgunu yakından teneffüs eden Hafız Hakkı Paşa'nın kalemiyle I. Cihân Harbi ve Balkan Harbi hakkında bilgiler verilerek başlıyor. Harp sürecinde gelişen ve geçmişten beri gelen nedenlerle bir ordunun nasıl bozguna uğradığını, asker ile halkın haleti ruhiyesini ve onları bozguna düşürecek tüm sebepleri detayları ile anlatıyor. Sn. İlyas Kara'ya bu kitabı tarafsız, yalın ve güzel bir şekilde günümüz Türkçe'sine çevirmesinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum.
¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Bozgunu lûgat manası ile bir topluluğun karşılıklı güveninin bozulmasından dolayı çıkan karışıklık olarak anlamlandırabiliriz. Bu durum aynı zamanda ordu bünyesindeki subaylar ve halk içerisinde de geçerli olup namümkün olan zayiatları mümkün kılabiliyor.
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
İşte böyle bozgunlara -sadece harp değil normal hayatımızda yaşadıklarımıza da- karşı Hafız Hakkı Paşa mühim bir şey söylüyor.

"Bugünkü Harp, Bugünkü Askerden Ne Bekler?

Avcı hattındaki askerlere kadar bütün askerlerde, daima maksadı göz önünde bulunduran bir anlayış, en karışık anlarda sükûneti kaybetmeyen bir düşünce, kendiliğinden harekete geçmeye muktedir bir zekâ, harbin asabını sarsan buhranlarına, insanın içinden gelen hayatını korumak arzularına karşı koyacak inatçı bir sebat lazımdır. (26. sahife)" OĞUZHAN SAYGILI Kitap Şuuru
215 syf.
·Puan vermedi
Öncelikle bu kitabı okumama vesile olan Kitap Şuuru sayfasına ve Oğuzhan Saygılı'ya teşekkür ediyorum.

Bozgun kitabını okudum. Bir ordunun savaş meydanlarında yitip gitmesine, dağılmasına bozgun ifadesi verilir. Bu kitapta bir ordunun neden bozguna uğradığına, bir orduyu bozguna götüren etkenlere, bozgunun etkilerine ve bozgunun nasıl önlenebileceğine dair çok değerli bilgiler vermektedir. Açıkçası ben bir ordunun savaş meydanlarında kaybetmesini sadece teknoloji, strateji, savaş kabiliyeti ve insan gücüne bağlarken bir de olayın perde arkası olan ve en önemli etkilerinden birisi olan psikolojik yönünü gördüm. Beni derinden etkileyen bu eseri herkese tavsiye ederim.

"İnsanların fedakârlıkları ancak kuvvetli imandan doğar. Gayenin kutsallığına bilerek anlayarak iman ve bütün millet için müşterek bir idaele iman !.. Böyle nurlu iman ile birleşen ruhların arasına bozgun değil şeytan bile giremez." syf. 44-45.
215 syf.
·Beğendi·10/10
Bu eser bizlere 1. Balkan Savaşı hakkında bizlere giriş bilgisi vermektedir. Bu kitapta Balkan Savaşı sırasında ordumda yaşanan sıkıntılar kaleme alınırken bizlerede ileriye doğru bir bakış açısı kazandırmakta o zamndan edindiği tecrübelerle bizleri aydınlatmaktadır.
101 syf.
·Puan vermedi
İnsanları kitap okumaya teşvik eden Kitap Şuuru sayfasına teşekkür ederim.

Hafız Hakkı Paşa Harp okulunu ikincilikle bitirmiş, bir çok cephede harp etmiş  değerli bir subayımızdır. Hafız Hakkı Paşa bu eserini Balkan bozgunundan sonra yazmıştır lakin eseri Balkan bozgunundan ziyade genel olarak bir ordu neden bozgun yer, ordunun bozgun yemesini nasıl engelleyebiliriz? gibi sorulara cevap vermeye çalışmıştır. Balkan Harbinde 600 senelik devletimiz yeni kurulmuş Balkan devletlerine yenilmesi her Türkün içinde yaradır, Hafız Hakkı Paşa'da yazmış olduğu bu eserde gelecek nesilleri uyararak bir ordunun bozguna uğramaması için neler yapılması gerektiğini anlatmıştır.

"Bir orduda bozgunun en önemli sebebi emir ve kumandada ve subaylardaki bozgundur. Harp bir fen meselesi olmaktan ziyade, bir ruh meselesidir." Sf. 65

Kitap Şuuru
215 syf.
·Puan vermedi
Osmanlı ordusunun bozulduğu zamanlarda o dönemin paşası olan Hafız Hakkı Paşa tarfından kaleme alınmış bir eser. Osmanlı ordusunun neden bu hale geldiğini o zamandan ve çok geçmişten örneklerle gözler önüne seriyor
101 syf.
·9/10
Kitap Şuuru sayesinde edinip okuduğum bir kitap!
Balkan Savaşlarında görevli Osmanlı subaylarından Hafız Hakkı Paşa’nın yazmış olduğu eser, bir giriş, 8 bölüm ve son kısımda yer alan bir ilaveden oluşmaktadır. Kitap, sade bir dile sahip, kolaylıkla okunur. Kitap, Balkan Harbindeki bozgunu ve çözüm önerilerini konu edinse de bugün için de çıkarılacak dersler vardır. Günümüze hitap etmesi yönüyle güncel bir kitaptır.
Hafız Hakkı Paşa, Osmanlı’nın son döneminde yetişmiş ve Osmanlı Sarayı’na damat olmuş üst rütbeli askerlerden biridir; Enver Paşa’ya yakın bir isimdir ve Sarıkamış bozgununda da görev almış talihsiz bir komutandır. Hafız Hakkı Paşa, I.Dünya Savaşı içerisinde, Sarıkamış cephesinde tifüs hastalığı nedeniyle vefat etmiştir.
Kitapta Osmanlı’nın yaşadığı, uzun yıllar süren bozgun ve geri çekilme, sebepleriyle ele alınmakta ve başka ulusların/ devletlerin bozgunlarından da kısa örnekler verilmektedir. Kitap sadece bir durum tespiti yapmamakta, aynı zamanda bozgunu önlemenin çarelerine de değinilmektedir. Sunulan çareler daha ziyade askeri odaklıdır; bu, yazarın subay olmasına bağlanabilir.
Balkanların kaybı Osmanlı için, Osmanlı’nın Müslüman ve Türk halkı için çok ciddi ve çok acı, çok sancılı bir kayıp olmuştur. II.Viyana Kuşatmasından itibaren Osmanlı, Balkanlarda kaybetmeye ve geri çekilmeye başlamış; bu kayıp ve geri çekilmeler, Balkan Savaşları sonunda geri dönülemez boyutlara ulaşmıştır. Askerin çekilmesiyle Balkanlarda yaşayan Müslüman, Türk nüfusun önemli bir kısmı Anadolu’ya göç etmek zorunda kalmış, hem göçmenler hem göç edemeyip Balkan topraklarında kalan Türk ve Müslüman unsurlar büyük sıkıntılar yaşamıştır. Balkan Savaşlarının ve Balkan topraklarının kaybı üzerine öncelikle Osmanlı ordusunda görevli bazı subaylar bu kaybın sebepleri ve hal çareleri üzerine düşünmüş, gözlem ve tecrübelerine, bilgi birikimlerine dayanarak kitaplar yazmıştır. Ali İhsan Sabis Paşa’nın “Balkan Harbinde Neden Mağlup Olduk” adlı eseri de bunlardan biri! Her iki kitabı da okudum. İkisinde de benzer görüş, düşünce ve öneriler mevcut; ancak Hafız Hakkı Paşa’nın eseri, daha sınırlı; çerçevesi, asker/ ordu odaklı.
Bozgun ve geri çekilme öncesinde Balkanlardaki Manastır, Pıriştine, Dobruca, Vardar gibi şehirlerin Anadolu’daki Konya, Bursa ve Erzurum’dan bir farkı olmadığı belirtiliyor. Bozgun, insanları o kadar yıldırmıştır ki düşman kuvvetleri başkent İstanbul’a kadar yanaşmış ve orduya duyulan güven sarsılmıştır. Bozgun, insanları ümitsizliğe sevk etmiş; hem asker ve hem sivil halkta yaşanan ümitsizliği derinleşmiştir.
Kitabın ilk bölümlerinde Fransız, Alman ve Rus ordularının yaşadığı bozgunlardan örnekler verilmekte, karşılaştırmalar yapılmaktadır. Devletlerin en güçlü zamanlarında bile çeşitli sebeplerle bozgunlar yaşayabileceği ancak tekrar toparlanabileceği vurgulanmıştır. Osmanlı Devleti de kuruluş ve gelişme dönemlerinde, güçlü padişahlar idaresinde bile bazı bozgunlar yaşamış ancak tekrar toparlanmasını bilmiştir. Önemli olan bozgun karşısında yılmamak, ders çıkarmak, çare aramak ve gereğini yaparak başarıya ulaşmaktır. Bu, mümkündür ve tarihte bozgun sonrası toparlanmanın birçok örneği vardır.
Hafız Hakkı Paşa, “Psikoloji ve Bozgun” adlı bölümde “bozgun”a psikolojik açıdan da bakmaktadır. Bozgun, sebep ve sonuçlarıyla psikolojiktir; psikolojik etkenlerden kaynaklanmakta ve psikolojik etkiler/ sonuçlar üretmektedir. Zafer ve başarı, ona duyulan inançla mümkündür; başarı ve zafere duyulan inanç yitirildiğinde sonuç zaten hüsran ve bozgun olur. Savaş esnasında düşmanın yapacağı olumsuz propagandalara, moral bozucu söylentilere karşı uyanık olunmalı, tedbir alınmalıdır; bunun, ordunun ve halkın moralini bozmasına imkan verilmemelidir.
Devletin ve halkın genel durumu, sahip oldukları imkanlar/ seviye ve yaşadığı sorunlar, onun bir parçası olan orduyu ve askeri de etkiler. Ordunun durumu, devletin ve toplumun durumundan ayrı düşünülemez, değerlendirilemez. Kitapta ordudaki gayrimüslim askerlerin/ vatandaşların istekli savaşmadığı, bazı olumsuz davranışlarda bulunarak kötü örnek oldukları ve ordunun moralini bozduklarına çok kısa da olsa yer verilmiştir.
Kuvvetli, inançlı, güvenilir, yetkin subaylar ve askerler bozgunu durdurabilir ve önleyebilir; tarihte bunun birçok örneği olmuştur; kitapta buna dair birkaç örnek de verilmektedir. Subayların ve askerlerin sadece fiziksel olarak değil psikolojik olarak da sağlıklı olması, sağlam yetiştirilmesi gerekir.
Halkın, özellikle öğrencilerin, gençlerin okullarda savaş, savaşlarda yaşananlar ve bozgun üzerine de eğitim alması, hazırlıklı olması gerekir. Aydınların, din adamlarının ve eğitimci kadrosunun da bu konuda eğitilmesi, yetiştirilmesi gerekir. Aydınların, öğrencilerin ve din adamlarının askeri tatbikatlara gözlemci olarak katılmaları sağlanmalı; aydın, din adamı ve eğitimci kadrolar millete ve askere ideal, azim, sebat aşılamalıdır. Yabancı milletlerin aydınları, din adamları ve eğitimcileri kendi milletlerine ve askerlerine ideal, azim ve sebat aşılayarak destek olmaktadırlar. Kadınlar da, halkı oluşturan, evlat yetiştiren ve nüfusun yarısını oluşturan önemli bir unsur olarak bu konuda eğitilmeli, yetiştirilmelidir.
Ordu, sadece teorik bilgilerle savaşa hazırlanmaz ve savaşta sadece teorik bilgilerle başarılı olunamaz. Atış eğitimine, gece eğitimine büyük önem verilmelidir. Yapılan talimlerle asker, silah, bomba vb seslerine alışkın olmalıdır; asker, alacağı eğitimle sıcağa, soğuğa, yağmur, kar ve çamura da alışmalıdır; talim ve tatbikatlar sadece iyi/ uygun havalarda yapılmamalıdır. Verilecek eğitim savaşın gerçeklerine uygun, yeni silah ve tecrübelere uyumlu ve güncel olmalıdır. Orduda zaaf ve bozgunun en önemli kaynağı, eğitimsiz, talimsiz askerlerdir. Kumanda heyeti, muktedir olmalı ve manevi erdemlere sahip olmalıdır. Subaylar, ordunun ruhudur; bu ruh, sağlam olmalıdır.
Kitabın ortalarından itibaren, özellikle son kısmında ordu üzerine, orduda yapılabilecek düzenlemeler üzerine yoğunlaşılmıştır. Seferberlikte yaşanan sorunlar ve bu sorunların halli üzerine öneriler sıralanmış; silah, erzak, cephane, nakil ve toplanma konuları üzerinde tespitler ve önerilerde bulunulmuş; bu alandaki eksiklerin ve keşmekeşin bozgunun sebeplerinden biri olduğuna değinilmiştir. Benzeri tespit ve değerlendirmeler, Ali İhsan Sabis Paşa’nın adını yukarıda zikrettiğimiz eserinde de yer bulmuştur.
Kitabın son kısmında yer alan “ilave”de, maddeler halinde askeri talim ve terbiyenin nasıl olması gerektiğine dair düşünceler ve planlama yer almaktadır. Çünkü savaşa hazırlık, barış zamanında/ yapılacak talimlerle başlar.
Bozgunlar yaşamamak için kitaptan çıkarılacak dersler, alınacak notlar ve yapılacak işler vardır. Tecrübe edileni tekrar tecrübe etmemek için! (KİTAP ŞUURU)
215 syf.
·Beğendi·9/10
Hafız Hakkı Paşa / Bozgun - Balkan Harbi.
Günümüz Türkçesine uyarlayan İlyas Kara.
Hafız Hakkı Paşa 1870' de Edirne'de doğmuş, 1915'te Erzurum'da tifüsden vefat etmiştir. Harp okulu'nda Enver Paşa ve Fahrettin Paşa'nın sınıf arkadaşıdır, harp okulunu ikincilikle bitirdi, V. Murad'ın torunu Behiye Sultan ile evlenerek saraya damat oldu, yazdığı pek çok eser vardır.
Osmanlı Devleti'nde gerileme dönemi başlayınca kötü gidişe dur demek amacıyla, dönemin aydınları tarafından pek çok risaleler hazırlanarak devleti yönetenlere yol gösterilmeye çalışıldığını biliyoruz. Hafız Hakkı Paşa'nın, Balkan harbinin sonrasında, yazmış olduğu bu eserde, bu risaleler içerisinde değerlendirilebilecek niteliktedir. Kitap 9 bölümden oluşmaktadır. Panik, korku, moral bozukluğu, yılgınlık ve bozgun kelimeleri tam anlamıyla açıklanarak Ordu'nun içinde bulunmuş olduğu durum detaylı şekilde aktarılmaktadır.
Balkan bozgunu sonrasında, Osmanlı ordusunun yaşamış olduğu, iç sıkıntıları içeriden birisi olarak görerek hem bu sıkıntılarını tespitinin yapmış olması hem de çözüm yollarını göstermesi bakımından önemli bir eserdir.
#Kitapşuuruinsanlıkşuurudur.
101 syf.
·6 günde·Beğendi·8/10
Kitap Balkan Savaşları sonunda ordumuzun yaşadığı bozgun üzerinden askerindeki bozgunları, bunların sebepleri ve çözüm yollarını ortaya koyuyor. Hafız Hakkı Paşa nin tesbitlerine uygun çözüm yollarının idarecilerimiz tarafından uygulandığını böylece 1. Dünya Savaşında aynı hatayı tekrar etmediğinizi görüyoruz.
101 syf.
·22 günde·Beğendi·10/10
Eser: Bozgun Balkan Harbi
Yazar: Hafız Hakkı Paşa
Dilimize Uyarlayan:İlyas Kara
Yayınevi: Kamer Yayınları
Sayfa: 101

Gönüldaşımız, kardeşimiz İlyas Kara tarafından Hafiz Hakkı Paşa'nın Bozgun Balkan Harbi adlı eseri dilimize uyarlanmış güzel bir eserdir.

Hafiz Hakkı Paşa eserinde tarihi süreciyle ele aldığı bozgun kavramının oluşumunu kademe kademe anlatmıştır. Tarihte kazanılan zaferlerin içinde oluşan bozgunları örneklerle anlatmış bu bozgunun kısa sürede nasıl telafi edildiği üzerinde durmuştur.

Savaş denen sanatın en büyük düşmanının bozgun olduğunu göstermiştir. Bozgunun önüne geçebilme yöntemlerini anlatmıştır. Bozgunun bir nefer ile başlayarak yani kartopunun yuvarlanarak bir çığa dönüşmesi nasıl oluyorsa, neferin biriyle başlayan bozgunun hızla orduda nasıl yayıldığı üzerinde durmuştur.

Bozgun şartlarını dile getiren paşa ordunun içinde cesaretli insanların bozgunun önüne geçebildiği üzerinde durmuş, ordu içinde eksiklikleri anlatmış, plan ve projesi olmayan komuta kademesinin nelere sonuç verdiğini anlatmıştır.

Ayrıca son dönem Osmanlı ordusunun eksikliklerinin, komuta kademesi bilgisizliğinin savaşçı bir yapıya sahip milletimizin mağlubiyetleri niçin aldığını anlatmıştır.

Bozgunun hangi yılgınlıklara yol açtığı anlatılmıştır. Bozgunla ilgili tarihimizden örnekler verilmiştir. Bozguna yol açan psikoloji üzerinde durulmuştur. Savaşa girmeden önce bozgunun temelinin nasıl atıldığını anlatarak, imanlı insanların fedakarlık yaparak orduyu bozgundan nasıl tıkladıklarında örnek vermiştir.

Ordu içinde emir komuta zinciri ile subayların bilgisizliği üzerinde durulmuştur. Seferberlik dönemi yapılan hatalar anlatılmıştır. Özellikle toplanma kavramı üzerinde durulmuştur. Tanımlamalarla eser sonuçlandırılmıştır.

Dostum Tarihçi İlyas Kara'nın kalemine kuvvet, emeğine bereket...

Yazalım da okumadan kitapta anlatılanları yazdığım kadarıyla öğrenmeniz zordur. Onun için eser alınıp okunmalıdır.
"Bugünkü Harp, Bugünkü Askerden Ne Bekler?

Avcı hattındaki askerlere kadar bütün askerlerde, daima maksadı göz önünde bulunduran bir anlayış, en karışık anlarda sükûneti kaybetmeyen bir düşünce, kendiliğinden harekete geçmeye muktedir bir zekâ, harbin asabını sarsan buhranlarına, insanın içinden gelen hayatını korumak arzularına karşı koyacak inatçı bir sebat lazımdır." #kitapşuuru #kitapsuuru

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Bozgun
Baskı tarihi:
Temmuz 2020
Sayfa sayısı:
101
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786257073097
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Kamer Yayınları
Baskılar:
Bozgun
Bozgun
Bir orduda bozgunun en önemli sebebi emir ve kumanda da ve subaylardaki bozgundur. Harp bir fen meselesi olmaktan ziyade, bir ruh meselesidir. Bozgunlarda en önemli sebepler kuvvet eksikliğinden çok moral bozukluğudur. Subaylar barış zamanın da ve savaşta ordunun ruhudur. Subay kadrosundaki bozgun ordunun ruhunda bozgunlar yapar. Burası ordu, kumandan, subayların eğitimine, iktidarına, hareket tarzlarına ait uzun uzadıya bahsedilecek yer değildir. Bu yönleri diğer bir esere terk ederek burada ordunun bozgununa en önemli tesirleri yapan bazı cihetleri söylemek isterim.

Kitabı okuyanlar 26 okur

  • MEHMET FATİH KUNT
  • Hidayet KARABAY
  • Feridun Eser
  • Yavuz Çetin
  • Yunus YILDIZ
  • Tuğçe
  • Hamza KILIÇ

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%8.3 (1)
9
%8.3 (1)
8
%8.3 (1)
7
%0
6
%8.3 (1)
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0