Büyük Selçuklu İmparatorluğu Tarihi 3. Cilt (Alp Arslan ve Zamanı)

·
Okunma
·
Beğeni
·
109
Gösterim
Adı:
Büyük Selçuklu İmparatorluğu Tarihi 3. Cilt
Alt başlık:
Alp Arslan ve Zamanı
Baskı tarihi:
Şubat 2016
Sayfa sayısı:
532
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789751604798
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Türk Tarih Kurumu Yayınları
GİRİŞ

I. ALP ARSLAN'IN ÇOCUKLUK VE MELİKLİK ZAMANI

II. ALP ARSLAN'IN BÜYÜK SELÇUKLU İMPARATORLUĞU TAHTINA ÇIKMASI VE DEVLETE VERİDĞİ YENİ DÜZEN

III. ALP ARSLAN'IN SİYASİ VE ASKERİ FAALİYETLERİ

IV. ALP ARKSLAN DEVRİNİN İÇ MESELELERİ

V. ALP ARSLAN ZAMANINDA ABBÂSÎ HALİFELİĞİYLE MÜNASEBETLER

VI. ALP ARSLAN ZAMANIN8DA BÜYÜK SELÇUKLU İMPARATORLUĞUNUN YAPISI VE İŞLEYİŞİ

VII. SELÇUKLU SARAY TEŞKİLATI VE HAYATI

A. Hükümdar

B. Saray Teşkilatı

C. Saray Hayatı

D. Âdetler, An'aneler ve Merâsimler

VIII. HÜKÜMET TEŞKİLATI

A. Merkez Teşkilatı

B. Eyalet Teşkilatı

IX. ASKERİ TEŞKİLAT

A. İnsan Unsuru

B. Teşkilât

C. Teçhizat

X. TÜRK TOPLUM HAYATI

A. Budun

B. Boy

C: Aile

D. Sosyal Tabakalar

E. Türk Toplumunda İnsanların Karşılıklı Münasebetleri

XI. SELÇUKLU KÜLTÜR MÜESSESELERİ

A. Medreseler

B. Selçuklu Medreselerinin İşleyişi

C. Selçuklu medreselerinde Öğretilen İlim Kolları

D. Medrese Öğrenci Yetiştirme Dışı Faaliyetler

XII. SELÇUKLU DEVRİ ŞİİRLERİNE GÖRE TÜRKLER'İN KÜLTÜR SEVİYESİ

XIII. TÜRK EVİ

A. Barınma

B. Isınma

C. Aydınlatma

XIV. TÜRK BESLENME SİSTEMİ

A. Hayvanlardan Elde Edilen Besin Maddeleri

B. Tarımsal Besin Maddeleri

XV. TÜRK GİYİM KUŞAMI

A. Elbise Malzemesi

B. Türk Kıyafeti

C. Elbise Yardımcıları

D. Elbise Bakımı ve Muhafazası

E. Süslenme ve Güzelleşme Şekil ve Vasıtaları

F. Saç Tuvaleti

XVI. DİNİ SİYASET

A. Din ve Devlet

B. Tuğrul Bey Zamanında Devletin Dini Siyaseti

C. Alp Arslan Zamanında Devletin Dini Siyaseti

XVII. ZİRAAT VE HAYVANCILIK

A. Ziraat Hayatı

B. Üretimde Rol Oynayan Unsurlar

C. Üretilen Maddeler

D. Hayvancılık

BİBLİYOGRAFYA

DİZİN

KRONOLOJİ, RESİM VE HARİTALAR
532 syf.
·3 günde·Beğendi·10/10
SELÇUKLU TARİHİ NEDEN ÖNEMLİ?

Selçuklu Tarihinin, hayatımızda Orta Asya Türk Tarihi ve Osmanlı Tarihinden çok dahà önemli bir konuma sahip olması gerekir. Ancak bu önem henüz kavranmış değil. Keza Selçuklu Tarihine, Türkiye Cumhuriyeti ile Orta Asya Türk Tarihini birbirine bağlayan bir köprü olarak bakmak lazım. Başka Türk boyları bugün ki topraklara gelse de varlığı kalıcı olmuyor. Selçuklularla gelen Türkler ise bugün ki topraklara kazık çakıp, yaşadığımız yerleri bizlere yurt olarak bırakıyor. Selçukluların etkisi bugün hala devam ediyor. Selçuklular, dominonun ilk taşı gibi. Onların başlattığını Osmanlı Devleti, Osmanlı'dan kalanı ise Türkiye Cumhuriyeti devam ettiriyor. Yani bin yıldır aynı millet aynı topraklarda yaşıyor.Büyük Selçuklu İmparatorluğu Alp Arslan ve Zamanı, serinin ilk cildi olan Büyük Selçuklu İmparatorluğu Kuruluş'a göre daha kapsamlı bir kitap. İlk seride kullanılan kaynaklar Gazneliler ve bölgede bulunan bazı Arap seyyahların kitaplarıydı. İlk dönemlerde göçebeliğin hakim olmasın ve henüz devlet diye bir yapının olmaması nedeniyle kaynaklar daha azdı.Buna rağmen kaynakların Kısıtlı olmasına rağmen kaynakçası oldukça iyiydi


Bu seri de ise kaynaklar çok çok daha fazla. Bunda Selçuklu Devletinin kurulması ve önemli bir imparatorluk haline gelmesinin etkisi büyük. İran coğrafyasında kurulan hakimiyet doğal olarak Selçuklular için daha fazla kaynaktan daha fazla bilgi alınmasına imkan veriyor.Bu seride Sultân Alp Arslan'ın sultanlık dönemiyle birlikte dönemin sosyal yapısı, insanların ve devletin günlük işleyişi, yapılan ticari faaliyetler ve aile yapısına kadar her şeyi bulmak mümkün. Türk tarihiyle ilgili bu kadar geniş bilginin bir arada olduğu kitap sayısı oldukça azdır diye düşünüyorum.


Kitap, Selçukluların güçlü ve zayıf yönlerini bir arada ele alıyor. Ordu, teşkilatıçılık ve anında organize olma Selçukluların genelde ise tüm Türklerin önemli bir özelliği olurken askerlik dışındaki devlet kademelerinde İranlılar olmak üzere başka Milliyetten insanlara görev vermeleri devletin zayıf tarafı olarak karşımıza çıkıyor.

Toplum hayatında Kadının ve erkeğin yapması gereken görevler var. İnek ve koyunların sağılmasını kadınlar yaparken, inek ve koyuna göre sağılmasını zor olan atlar erkekler tarafından sağılıyor. Bugün ki gibi olmasa da o zamanlarda kızdırılan bir demirin ütü olarak kullanılıyor olması ilginç bir şey. Kıyafetleri kadınlar dikerken onları giyime hazırlamak için yapılan ütüyü erkekler yapıyordu.

Bugün az da olsa varlığını koruyan başlık parası gibi adetlerin kökünün ta Orta Asya Türklerine dayandığını görüyoruz kitapta. Ancak bugün ki halinden çok farklı olarak yapıldığını söyleyebilirim. Keza damat gücü nispetinde gelinin annesi, babası ve kardeşlerine çeşili hediyeler sunuyor. 10 bin lira ver kızı al mantığında ziyade damat gücü geliri oranında anneye babaya kızını yetiştirmek hakkı olarak bir şeyler veriyor. Aradan geçen zaman içinde ise bu durum zorunlu bir duruma dönüşmüşe benziyor.

Devletin -din ilişkileri de kitapta geçen önemli bir konu. Daha önce Fatımiler Tarihi kitabını incelerken değindiğim noktalar burada da geçerli. Dini, gerçek manada yerine getirenler olduğu gibi bunu bir takım amaçlar için kullananların olduğumu görüyoruz. Amidülmülk Küdüri buna iyi bir örnek. Kendisi aklı ön planda tutan Mütezile mezhebine mensup olduğundan vezir olunca Hanefi ve Şafileri devletten ve önemli noktalardan uzaklaştırıyor. Bu durum ise toplumda kargaşaya sebep oluyor.
Türkler hemen hemen her türlü maddeden sarhoş eden veya etmeyen içkiler yapmasını biliyorlar ve bunlara toptan, "içkü" adını veriyorlardı. Türklerin en fazla sevdiği içkinin boza olduğu anlaşılıyor. O zaman "bekni" adı verilen boza, başta darı olmak üzere buğday veya arpadan yapılıyordu.
sarayda onun emrinde bir şarabhane bulunmaktadır. Sultana ve misafirlerine sunulan içkilerin ve şerbetlerin iyi veya fena kaliteli oluşundan şahsen o mesuldur. Sunulan içkiler fena kalite olduğu takdirde onun hükümdar tarafından cezalandırılmasından bahswdilmektedir
Hükümdarı hükümdar yapan maddi unsurlardan biri de nevbettir. Nevbet, hükümdarlık sarayı kapısında veya çadırının önünde muayen zamanlarda ekseriyet namaz vakitlerinde, o zamanın devlet orkestrasının konser vermesi demektir. Müstakil hükümdarlar için beş vaktinde çalındığı halde vasal hükümdarlar saraylarının kapıları önünde günde ancak üç defa Nevbet çaldırabilirlerdi.
Kaşkarlı Mahmut'un eserinden öğrendiğimize göre;muhtelif coğrafi sahalarda yaşayan Türk kavimlerinin her birinin farklı kıyafetleri vardı. Bir insanın kıyafetine bakılınca onun Oğuz mu, Kıpçak mı, Karluk mu olduğu hemen fark ediliyordu. Bununla beraber hangi coğrafyada yaşarsa yaşasın ve hangi boya mensup olursa olsun Türk kıyafetinin umumi hatlarıyla birbirine benzedikleri anlaşılıyor.
Alp Arslan zamanında devlet sünni mezhepleri ve bilhassa Hanefiliği ve Şafiliği himaye ediyordu. Selçuklu Devletinin kuruluşu dini bakımdan Şii hakimiyetine karşı bir tepki idi. Tuğrul Bey zamanında arızı olarak bu gayesine aykırı dini dini siyaset takip edildikten sonra Alp Arslan zamanında tekrar doğru yolun tutulduğu görülmektedir.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Büyük Selçuklu İmparatorluğu Tarihi 3. Cilt
Alt başlık:
Alp Arslan ve Zamanı
Baskı tarihi:
Şubat 2016
Sayfa sayısı:
532
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789751604798
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Türk Tarih Kurumu Yayınları
GİRİŞ

I. ALP ARSLAN'IN ÇOCUKLUK VE MELİKLİK ZAMANI

II. ALP ARSLAN'IN BÜYÜK SELÇUKLU İMPARATORLUĞU TAHTINA ÇIKMASI VE DEVLETE VERİDĞİ YENİ DÜZEN

III. ALP ARSLAN'IN SİYASİ VE ASKERİ FAALİYETLERİ

IV. ALP ARKSLAN DEVRİNİN İÇ MESELELERİ

V. ALP ARSLAN ZAMANINDA ABBÂSÎ HALİFELİĞİYLE MÜNASEBETLER

VI. ALP ARSLAN ZAMANIN8DA BÜYÜK SELÇUKLU İMPARATORLUĞUNUN YAPISI VE İŞLEYİŞİ

VII. SELÇUKLU SARAY TEŞKİLATI VE HAYATI

A. Hükümdar

B. Saray Teşkilatı

C. Saray Hayatı

D. Âdetler, An'aneler ve Merâsimler

VIII. HÜKÜMET TEŞKİLATI

A. Merkez Teşkilatı

B. Eyalet Teşkilatı

IX. ASKERİ TEŞKİLAT

A. İnsan Unsuru

B. Teşkilât

C. Teçhizat

X. TÜRK TOPLUM HAYATI

A. Budun

B. Boy

C: Aile

D. Sosyal Tabakalar

E. Türk Toplumunda İnsanların Karşılıklı Münasebetleri

XI. SELÇUKLU KÜLTÜR MÜESSESELERİ

A. Medreseler

B. Selçuklu Medreselerinin İşleyişi

C. Selçuklu medreselerinde Öğretilen İlim Kolları

D. Medrese Öğrenci Yetiştirme Dışı Faaliyetler

XII. SELÇUKLU DEVRİ ŞİİRLERİNE GÖRE TÜRKLER'İN KÜLTÜR SEVİYESİ

XIII. TÜRK EVİ

A. Barınma

B. Isınma

C. Aydınlatma

XIV. TÜRK BESLENME SİSTEMİ

A. Hayvanlardan Elde Edilen Besin Maddeleri

B. Tarımsal Besin Maddeleri

XV. TÜRK GİYİM KUŞAMI

A. Elbise Malzemesi

B. Türk Kıyafeti

C. Elbise Yardımcıları

D. Elbise Bakımı ve Muhafazası

E. Süslenme ve Güzelleşme Şekil ve Vasıtaları

F. Saç Tuvaleti

XVI. DİNİ SİYASET

A. Din ve Devlet

B. Tuğrul Bey Zamanında Devletin Dini Siyaseti

C. Alp Arslan Zamanında Devletin Dini Siyaseti

XVII. ZİRAAT VE HAYVANCILIK

A. Ziraat Hayatı

B. Üretimde Rol Oynayan Unsurlar

C. Üretilen Maddeler

D. Hayvancılık

BİBLİYOGRAFYA

DİZİN

KRONOLOJİ, RESİM VE HARİTALAR

Kitabı okuyanlar 6 okur

  • Leyla️
  • Serap ÇOBAN
  • Mustafa BAKIRHAN
  • Bey Böyrek
  • Buğra
  • Mücahit Pala

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%100 (2)
9
%0
8
%0
7
%0
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0