Cahiliye Arapları Namaz Kılar mıydı?

·
Okunma
·
Beğeni
·
43
Gösterim
Adı:
Cahiliye Arapları Namaz Kılar mıydı?
Baskı tarihi:
Ekim 2018
Sayfa sayısı:
160
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786058164826
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Hikav Yayınları
Elinizdeki kitap; Kur’an’ın nazil olduğu dönem cahiliye Araplarının ibadet hayatının bir boyutunu ele almaktadır. Cahiliye Araplarının ibadet hayatıyla ilgili çalışmalar, bizlere Kur’an’ın indiği zamanı ve toplumu daha iyi tanıma fırsatı sağlayarak Kur’an’ı ve Kur’an mesajını daha iyi anlamamıza imkan tanıyacaktır. Bu bağlamda bu çalışma, Kur’an’ın nazil olduğu dönem cahiliye Araplarının ibadet sistemleri arasında namazın bulunup bulunmadığı sorusuna cevap aramaktadır. Namaz, Cahiliye Araplarında var mıydı ? Kur’an’ın Enfal Suresi 35. Ayetinde bahsettiği müşriklerin ‘’ salat ‘’ neyi ifade etmektedir? Bu, günümüzde Müslümanların, adına ‘’namaz’’ dedikleri ibadet ile aynı şey midir ? Yoksa farklı bir ibadeti mi ifade etmektedir ? Bu arada Hz. Peygamber (sav) namaza nasıl başlamıştır, namazın kılınışını ve vakitlerini Hz. Peygamber’e kim öğretmiştir ve Hz. Peygamber’in namazına Mekke müşriklerinin tepkisi nasıl olmuştur ? Bu ve benzerir sorular elinizdeki çalışmanın konusunu teşkil etmektedir. Çalışmada, İslam öncesi dönemde var olduğu bilinen ‘’salat’’ın ne anlama geldiği, ‘’namazın’’ Müslümanlara farz kılınışı, Hz. Peygamber’in namaza başlamasından sonra Mekke müşriklerinin tepkileri ve bunun nedenleri üzerinde durulmaktadır. Ayrıca namazın tarihinden de kısaca bahsedilmektedir.
S. Ali
S. Ali Cahiliye Arapları Namaz Kılar mıydı?'ı inceledi.
160 syf.
·2 günde·5/10 puan
Bu kitap, Arapların İslam öncesinde, namaz kavramını bilip bilmedikleri konusunu işliyor. Yani İslam öncesi namaz var mıydı, yok muydu konusuna değiniyor.

Cahiliye Arapları Namaz Kılar mıydı. Eğer kılıyorsa bu bildiğimiz namaz gibi mi yoksa daha mı farklı? Cahiliye Araplarının Kabe çevresinde yaptıkları bazı ritüeller namaz olarak adlandırıp adlandırılmama kıstası nedir? İslam'daki namazın kaynağı nereden gelmektedir? Kur'an dışı vahiy ne demek gibi çeşitli savlar eşliğinde bir durum anlatımı yapılıyor.

Yazar öncelikle bazı çevreler tarafından dillendirilen 'cahiliye Arapları ve ondan önce de Yahudilerinde de namaz kavramını bildiği' konusunu işliyor ve bunu da dönem içindeki çeşitli kaynaklarla değerlendiriyor. Burada öncelikle Türkçeye 'namaz' olarak çevrilen 'salat' kelimesi üzerinden hareket ediliyor. Salat Türkçeye daima tek anlam üzerinden yani 'namaz' olarak çevrilirken, Arapçanın kendisine göre bunun birden fazla anlamı olduğunu ifade ediyor.
Lakin anlamı daraltılarak sadece namaz olarak geçen kelime Türkçeye Farsçadan gelmektedir. (Bu konuda kelimenin etimolojik olarak kökeni ve Türkçeye nereden, nasıl ve ilk dönem Türkçe Kur'an çevirilerinde bu kelime nasıl kullanıldığına dair bir bilgi göremedim.)

Yazar, 'salat'ı İslam öncesi toplumda 'dua ve ibadet' olarak ele alırken ilerleyen sayfalarda doğrudan 'namaz' olarak ele alıyor.

Kitabın ikinci kısmında ise İslamiyet'te namaz kavramını Kur'an ve hadis üzerinden anlatıyor.

Mehmet Mahfuz Söylemez'in Cahiliye Arapları Namaz Kılar mıydı adlı kitabı ilgili kişilere önerilir.

Bu kitabı 4 - 5 Ağustos 2020 tarihinde okudum. İnceleme yazısı ise 10 Ekim 2020 tarihinde 1000Kitap sitesine eklendi.
Zira Zeyd, Fil hadisesinden sonra Arap Yarımadasında yayılan putperestlik karşıtı düşüncelere sahip idi. Bu düşüncelere sahip olanlar "sapkınlar" anlamında "hunefa" yani hanifler olarak isimlendirilmişlerdir.
Bilindiği gibi tarih, zincirin birbirine bağlı halkaları şeklinde ilerleyen bir süreçtir. Bu açıdan bakıldığında, İslâm öncesi Arap tarihi de İslâm tarihinin ilk halkası veya parçasını teşkil etmektedir.
Arapça metinlerde "salât" İslami dönemde namaz anlamında kullanılmaya başlanmıştır. Kısacası cahiliye Arabi "salât" kavramını kullanıyor ve biliyor olmasına rağmen bu kavramı kullanırken bugün bizim "namaz" dediğimiz ibadeti kasdetmiyordu. Zira bu ibadeti kılmıyor ve de bilmiyordu.
Kur'an, içine indiği bu dönemin dilini kullanmakta, örf, adet, gelenek ve göreneklerine atıfta bulunmakta, yakın ve uzak geçmişini (tarihini) şahit olarak kullanmakta, inançlarını eleştirmekte ve tüm bunların yeniden değerlendirilmesini sağlayarak, yeni bir yarın inşa etmektedir.
Kuşkusuz cahiliye Araplarının ibadet hayatı (namaz, zekât, hac, oruç, tavaf, dua, niyaz, kurban vd.) ile ilgili de ciddi çalışmaların yapılması icap etmektedir. Bu bir taraftan Kur'an'ın indiği zamanı/toplumu tanımamızı sağlarken, diğer taraftan da İslâm'ı daha iyi anlamamıza imkân tanıyacaktır.
Kuşkusuz Cahiliye Arapları dindar bir topluluktur. Bu nedenle de bir ibadetleri yani bir "salât"ları vardı. Ancak bu "salât"ın İslâm dini tarafından kabul edilen ve İslâm'ın şartları arasında yer alan namaz ibadetiyle aynı olup olmadığı hususunda farklı tartışmalar bulunmaktadır.
Bilindiği gibi Cahiliye döneminde Araplar ölülerini kefenledikten sonra mezarlarının başına götürür, bir kenara koyarlardı. Velisi gelir onun hayatta iken yaptığı iyilikleri birer birer sayar ve sonra da "Allah'ın rahmeti üzerine olsun" diyerek kabre indirirdi. Cahiliye Arapları işte bu seremoniye de "salât" adını vermişlerdir.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Cahiliye Arapları Namaz Kılar mıydı?
Baskı tarihi:
Ekim 2018
Sayfa sayısı:
160
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786058164826
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Hikav Yayınları
Elinizdeki kitap; Kur’an’ın nazil olduğu dönem cahiliye Araplarının ibadet hayatının bir boyutunu ele almaktadır. Cahiliye Araplarının ibadet hayatıyla ilgili çalışmalar, bizlere Kur’an’ın indiği zamanı ve toplumu daha iyi tanıma fırsatı sağlayarak Kur’an’ı ve Kur’an mesajını daha iyi anlamamıza imkan tanıyacaktır. Bu bağlamda bu çalışma, Kur’an’ın nazil olduğu dönem cahiliye Araplarının ibadet sistemleri arasında namazın bulunup bulunmadığı sorusuna cevap aramaktadır. Namaz, Cahiliye Araplarında var mıydı ? Kur’an’ın Enfal Suresi 35. Ayetinde bahsettiği müşriklerin ‘’ salat ‘’ neyi ifade etmektedir? Bu, günümüzde Müslümanların, adına ‘’namaz’’ dedikleri ibadet ile aynı şey midir ? Yoksa farklı bir ibadeti mi ifade etmektedir ? Bu arada Hz. Peygamber (sav) namaza nasıl başlamıştır, namazın kılınışını ve vakitlerini Hz. Peygamber’e kim öğretmiştir ve Hz. Peygamber’in namazına Mekke müşriklerinin tepkisi nasıl olmuştur ? Bu ve benzerir sorular elinizdeki çalışmanın konusunu teşkil etmektedir. Çalışmada, İslam öncesi dönemde var olduğu bilinen ‘’salat’’ın ne anlama geldiği, ‘’namazın’’ Müslümanlara farz kılınışı, Hz. Peygamber’in namaza başlamasından sonra Mekke müşriklerinin tepkileri ve bunun nedenleri üzerinde durulmaktadır. Ayrıca namazın tarihinden de kısaca bahsedilmektedir.

Kitabı okuyanlar 5 okur

  • Abdullah Üstün
  • Elif Çavaş
  • S. Ali
  • S.
  • S.

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%0
9
%50 (1)
8
%0
7
%0
6
%0
5
%50 (1)
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0