Giriş Yap

Çiçek Dürbünü Edebiyat ve Kültür Yazıları

Bir toplumu bozmak mı istiyorsunuz, önce dilini bozunuz.
Bizim kadar zengin bir kültür sentezine sahip olup da bizim kadar o sentezin cahili olan, o sentezi başka ulusların uygarlığından düşük sanan toplum az bulunur.
“Haysiyetli bir cumhuriyet, karşılıklı saygıya dayanır. Yöneten için de, yönetilenler için de, insan onuru en önemli manevi değer olmalıdır. Dalkavukluğa, yerlere kadar eğilip selamlamaya, kasideler düzmeye, el ayak öpyeme göz yumulmamalı!..”
Talat Halman
Sayfa 262 - Hece Yayınları, Birinci Basım: Nisan 2008
Yabancı dil bilmeyen kendi dilini de bilmiyordur.
Medeniyet ilerlemiyor diyemezsiniz, baksanıza her savaşta canınızı yeni bir usulle alıyorlar.