Giriş Yap

Çiçek Dürbünü Edebiyat ve Kültür Yazıları

“Haysiyetli bir cumhuriyet, karşılıklı saygıya dayanır. Yöneten için de, yönetilenler için de, insan onuru en önemli manevi değer olmalıdır. Dalkavukluğa, yerlere kadar eğilip selamlamaya, kasideler düzmeye, el ayak öpyeme göz yumulmamalı!..”
Talat Halman
Sayfa 262 - Hece Yayınları, Birinci Basım: Nisan 2008
“Hiçbir ileri ülkede, haberlerde, belgesellerde, yorumlarda profesyoneller bizdeki kadar sık ve fahiş hata yapmazlar. Türk iletişiminde telaffuz çığrından çıkmış bulunmaktadır, facia ölçüsüne varan bir kargaşa yaşıyoruz. Profesyoneller nasıl bu kadar cahil, dile bu kadar...
Talat Halman
Sayfa 106 - Sait Halman Hece Yayınları, Birinci Basım: Nisan 2008
Medeniyet ilerlemiyor diyemezsiniz, baksanıza her savaşta canınızı yeni bir usulle alıyorlar.
İftiranın gücü, kendisine kulak verenlerden gelir.