Din Budur

Seyyid Kutub

Din Budur Sözleri ve Alıntıları

Din Budur sözleri ve alıntılarını, Din Budur kitap alıntılarını, Din Budur en etkileyici cümleleri ve paragragları 1000Kitap'ta bulabilirsiniz.
İslam
Şüphesiz bu din insan hayatını düzenlemek için konulmuş olan ilahi bir nizamdır. Ama bu nizam insan hayatında gerçekleştirilmesi yine insanın, beşeri gücünün sınırları çerçevesinde sarfedeceği çabaya bağlıdır.
beka yayınlarıKitabı okudu
İnsanın varoluş gayesi muhakkak ki yeryüzünde Allah'ın halifesi olma görevidir.
Sayfa 37 - beka yayınlarıKitabı okudu
Reklam
İnsanın varoluş gayesi konusunda "uygar" insanın düşüncesiyle, "İslami düşünce " arasında bir mukayese yapılacak olursa görülecektir ki, bu parlak uygarlık, insan şuurunu uçurumlara doğru sürükleyen, insanın tüm değerlerini, şevklerini ve bütün bir insanlığı küçülten bir lanet halkasıdır! Sözgelimi Amerika'da yeni tanrılara tapıyorlar. Onları insanın varoluş gayesi olarak algılıyorlar. Bunlar mal tanrıları, zevk tanrısıdır, şöhret ve üretim tanrılarıdır. Bu yüzden de kendilerini bir türlü bulamıyorlar. Çünkü onlar insan olarak varoluş gayelerini bulamıyorlar! Öteki cahiliye toplumlarında da durum aynı. Onlar da benzeri tanrılara tapıyorlar, çünkü gerçek tanrılarını bulamıyorlar. Bütün bunlardan dolayı biz beşer hayatı için gelmiş olan bu ilahî nizamı gerçekleştirme yolunda çaba harcamaya mecburuz. İnsanlığı Tek Tanrısına döndürmek, insanlığına layık varoluş gayesine, varlıkla iç içe olan ve varlığı bütünüyle içine alan varlık konumuna irca etmek için !..
"Allah'tan başka ilah yoktur" şeklindeki şehadet, beşer hayatını yönlendirecek sistemi koyma hakkının yalnızca ve tek başına Allah'a ait olduğunu itiraf etmek ve bu sistemin gerçekleştirilmesi yolunda çaba sarfetmekle ayakta durabilir, gerçeklik kazanabilir.
Bugün insanlık bir uçurumun kenarındadır; dehşetle, tereddüt, hayret ve ızdırapla karşı karşıyadır. Afyon, esrar, alkollü içkiler, cinnet derecesindeki hız, ahmakça ölümlere koşuş ve daha nice gülünç "modalar"a sığınmakla içinde bulunduğu ruh halinden kaçıp kurtulmaya çalışıyor. Üstelik bunca maddî refaha, bol üretime, kolaylaşan hayata ve önemli miktardaki boş zamana rağmen. Aksine maddî refah ve uygarlık kolaylıkları arttıkça dehşet, tereddüt ve şaşkınlık hali de yoğun bir biçimde artmaktadır. İçine düştüğü bu müthiş boşluk insanlığı tıpkı korkunç bir hayalet gibi tehdit etmekte, o da bundan kaçıp kurtulmaya çabaladıkça daha karanlık boşluklara doğru yuvarlanmaktadır.
"yalnızca İslâm, insanları Allah'tan başkasına kul olmaktan kurtarır."
Sayfa 25
Reklam
455 öğeden 1 ile 10 arasındakiler gösteriliyor.