Doğu Türkistan Davası

·
Okunma
·
Beğeni
·
7
Gösterim
Adı:
Doğu Türkistan Davası
Baskı tarihi:
1975
Sayfa sayısı:
320
Format:
Karton kapak
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Otağ Matbaası
Kitaba henüz inceleme eklenmedi.
Doğu Türkistan halkının bu yasaklara uyma mecburiyetinin yanında, yine yapmaları gereken mükellefiyetler de vardı. Bunların bir kısmı şunlardır:

a - Mao'ya «diri Allah» diye hitabetmek.
b - Diğer hayvanlarla birlikte domuz beslemek.
c - Yabancılara karşı, hayatlarından memnun görünmek.
ç - Komünistlerin her dediklerini, kayıtsız şartsız kabul etmek.
d - Türkistan lehçesindeki Arapça, Farsça ve Rusça terimler yerine, Çince terimler kullanmak.
e - Çinlilere «ağabey-milelt» diye hitabetmek
f - İki odadan birini Çin kolonicilerine tahsis etmek.
g - Para ve servetleri hükumete teslim etmek.
h - Hayvanları belli yerlerde tezekletmek.
ı - Her gün, belli miktarda çöp, tezek, yaprak, ağaç kabuğu ve sivrisinek toplayıp bunları hükıimete teslim etmek.
i - Toprakları yılda beş defa sulamak, üç defa gübrelemek, on defa otlarını almak, az bir topraktan çok hasılat kaldırmak.
j - üç mil mesafeye kadar olan yerlere vasıtasız gitmek.
k - Bir elbiseyi dokuz sene giymek.
Çolpan Batı Türkistan'daki esareti şöyle dile getirmiştir.
Gülen başkalarıdır, ağlayan menem.
Oynayan başkalarıdır, inleyen menem
Hürriyet masallarını işiten başka,
Kölelik şarkısı dinleyen menem.
Hür başkalarıdır, esir menem.
Hayvan katarında sürülen menem.
Mesela, Türkleri sindirebilmek için Ruslar birtakım suçlar uyduruyorlar ve bunları zavallı Türk halkının itiraf etmesini istiyorlardı. Bu cümleden olarak 125 çeşit işkence ve 28 çeşit öldürme ususlü ihdas edilmişti. (2) bunlardan birkaç tanesini aşağıya alıyoruz:

1 - Kadın ve kızların tenasül organlarına elektrik lambaları sokmak ve bunlara cereyan vermek suretiyle işkence etmek.

2 - Başı ve ayakları ayrı ayrı iki vasıtaya bağlayarak, her iki vasıtayı ters istikamette hareket ettirmek suretiyle eziyet etmek.

3 - Vücutta bir delik açıp buraya düğümlü bir ip sokarak iki gün beklettikten sonra, yaranın içinde ipi testere gibi sürterek işkence yapmak. 4 - Askeri eğitimde, insanları hedef yapmak.

5 - Maden ocaklarında zehirli gazlarla öldürmek. (Altay kahramanı Şerif Han Töre böyle bir ocakta şehit edilmiştir).

Rus mütehassısları bildiklerini Çinlilere de öğretmek niyetiyle birçok kurslar açmışlardır. Kurslarda; işkence usulleri nasıl uygulanır, siyasi polise bağlı daireler nasıl sevk ve idare edilir, sır saklamak nasıl olur, mahpuslar nasıl muhakeme edilir, yapılmayan suçlar nasıl itiraf edilir? vs. gibi hususlar hakkında bilgi veriyorlardı.
Bir defaya mahsus olsa dahi, Çin askerlerinin ayak bastığı (mesela Batı Türkistan, Kore, Hindiçini, Tayland, Burma vs.) her yer «Çin Vatanı»na dahildir. işgal ettikleri topraklardan atılsalar dahi, er veya geç, o ülkeyi Çin'in hudutları içine almak için devamlı fırsat kollarlar istila ettikleri her yabancı ülkenin adını, şehir, dağ, ova, nehir vs. gibi yerlerin isimlerini derhal Çinlileştirirler.
Ve Türkistan halkı şu beytin heyecanıyla dolup taşmaktadır.
<Ağlama yurdum eğer ki bugününde yoksa bahar
Gelecek günlerinde baht yıldızı elbet doğar>
Çin milleti kendisini, «dünyanın en büyük ve en üstün bir milleti» olarak telaki eder. Yedisinden yetmişine kadar bütün Çinliler, bu inançla yetiştirilmektedir. Onun için hiç bir milletin yaşayışı, dil, kültür ve kıyafeti Çinliler tarafından taklit edilmez. Bilakis istila ettikleri yerleri, kendi dil, yaşayış ve kıyafetlerine uymaya mecbur ederler.
Kızıl Çin idaresinin tatbikat ve icraatından kısaca bahsetikten sonra şimdi de işkence usullerinden ve zulüm sahalarından bahsedelim.

a - Kor halindeki kızgın kömür parçalan üzerinde yalın ayak gezdirmek.
b - Tırnakların arasına çivi çakmak.
c - Vücuda kızgın yağ dökmek.
ç - Baş ve vücutların derilerini yüzmek.
d - Günlerce ayaküstü ve uykusuz bırakmak.
e - Kışın, çıplak olarak, ıslatılmış çuvallar içinde ağaçlara asmak.
f - Yine kışın, çıplak halde, buzla doldurulan dolaplara sokmak.
g - Burnuna kırmızı biber üflemek.
h - Tel kamçılarla döğmek.

Kızıl Çinliler; çok az bir kısmından bahsettiğimiz bu işkence usullerini, Sovyet Rus idaresi zamanında öğrenmişlerdi.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Doğu Türkistan Davası
Baskı tarihi:
1975
Sayfa sayısı:
320
Format:
Karton kapak
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Otağ Matbaası

Kitabı okuyanlar 1 okur

  • Alp

Kitap istatistikleri