Adı:
Dünya Tarihini Yeniden Düşünmek
Baskı tarihi:
Ağustos 2001
Sayfa sayısı:
487
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789756910245
Orijinal adı:
Rethinking World History: Essays on Europe, Islam and World History
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Yöneliş Yayınları
Baskılar:
Dünya Tarihini Yeniden Düşünmek
Dünya Tarihini Yeniden Düşünmek
Tanınmış dünya tarihçisi Marshall G. S. Hodgson´ın elinizdeki eseri, en temelde, modernliğin tarihsel karşılıklarını ortaya çıkarmak ve modernliğe doğru yaşanan ´devasa´ dönüşümü temellendirmek amacını taşıyor. Hodgson, bu çerçevede dönemin egemen paradigması durumundaki modernleşme kuramının sahip olduğu Batı merkezli tarih tasavvurunu eleştirel bir süzgeçten geçirdikten sonra dünya tarihine ilişkin yeni bir kavramsal çerçeve geliştirme arayışına girmektedir.

Söz konusu çerçeve içerisinde küresel bir tarih anlayışı geliştirmeye çalışan Hodgson, Batı´nın yükselişinden İslam medeniyetinin seyrine, Batılılaşma´dan kültürel tarzların oluşumuna kadar birçok tarihsel olguyu modernlikle ilişkileri temelinde yeniden okumayı deniyor. Hodgson bu çalışmada; Avrupa´nın ve İslam´ın küresel bağlamdaki karşılıkları, tarihsel açıdan toplumlararası ilişkiler, Batı´nın yaşadığı ´büyük dönüşüm´, haritacılığın dünya siyaseti açısından önemi, medeniyet incelemelerinde tarihsel yöntem sorunu, dünya tarihinde nesnellik arayışı, modernliğin gelişimi ve İslam´ın modernlik karşısındaki konumu gibi konuları ele almaktadır.

Bu eser, yazarının temel tezlerini en iyi şekilde yansıtmakla kalmıyor, aynı zamanda dünya, Avrupa ve İslam tarihlerini ´yeni bir perspektif´le derinlemesine ele alıyor. Dünya Tarihini Yeniden Düşünmek bu anlamda bilgi yoğun içeriğinin yanında Avrupalı teleojilerin sunduğu tarih perspektifi ile hesaplaşmayı deneyen özgün bir tarih metni olarak karşımıza çıkıyor.
487 syf.
“Aslında gereksinim duyduğumuz şey, dünyanın gerçekliği ile yüzleşmektir, bizim Batılı böbürlenmemizin resmettiği şekliyle değil”
...
Yusuf Kaplan' ın dersi vesilesiyle okuduğum kitaplardan biri 'Dünya Tarihini Yeniden Düşünmek'. Özetlemek gerekirse, dünya tarihi farklı noktalardan bakış açılarından değil de her zaman batılı geçmişin durduğu noktadan bakılıp, yazılmakta olduğu ve Avrupa merkezli tarih yazımı medeniyet olgusu sadece batıya özgü olduğu vurgulanmakta kitapta.
“ İslam medeniyeti bizim medeniyetimizin kardeşidir. İslam, Batı’nın kendisini tanımladığı büyük ölçüde daha zengin ve daha başarılı ötekidir. "
Zaman vererek okunduğu vakit, birçok konuda, çokça istifade edilebilecek bir kaynak.
Eğer 16. yüzyılda Mars'tan bir ziyaretçi gelmiş olsaydı, bütün dünyanın Müslüman olmanın eşiğinde olduğuna hükmedecekti. Böyle bir kanaate varmasının sebebini ise, kısmen Müslümanların stratejik ve siyasi avantajlarına ve aynı zamanda onların genel kültürünün canlılığına dayandıracaktı. Sosyal ve siyasi üstünlük hemen göze çarpmaktaydı. İnsanların onda dokuzunun yaşadığı doğu yarım küresinde İslam'a bağlanış, diğer bağlanışların her birinden daha fazla yaygındı.
"Nasıl ki sanayileşme İngiltere'de başladı diye Avrupa tarihi İngiltere tarihine indirgenemezse, dünya tarihi de sanayileşme Avrupa'dan yayıldı diye Avrupa tarihine indirgenemez."
Marshall G.S. Hodgson
Çok fazla ayrıntılarda uzmanlaşmak miyopluğa sebep olur; bu da insanı başka türden hatalara sevk eder.
William H. McNeill
McNeill binlerce yıldır medeniyetler ve halklar arasında dinamik bir alışverişin olduğunu ve bunun dünya tarihini şekillendirdiğini, son 500 yılda ise yükselen Batı medeniyetinin dünyanın geri kalan kısmını hâkim olduğunu savundu.
Hodgson, dünya tarihçileri içinde İslam uygarlığına modern tarih bağlamında önemli bir konum veren tek tarihçidir. Ona göre İslam dünyasındaki gelişmeler olmaksızın Batı'nın yükselişi denilen hadise olmayacaktı.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Dünya Tarihini Yeniden Düşünmek
Baskı tarihi:
Ağustos 2001
Sayfa sayısı:
487
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789756910245
Orijinal adı:
Rethinking World History: Essays on Europe, Islam and World History
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Yöneliş Yayınları
Baskılar:
Dünya Tarihini Yeniden Düşünmek
Dünya Tarihini Yeniden Düşünmek
Tanınmış dünya tarihçisi Marshall G. S. Hodgson´ın elinizdeki eseri, en temelde, modernliğin tarihsel karşılıklarını ortaya çıkarmak ve modernliğe doğru yaşanan ´devasa´ dönüşümü temellendirmek amacını taşıyor. Hodgson, bu çerçevede dönemin egemen paradigması durumundaki modernleşme kuramının sahip olduğu Batı merkezli tarih tasavvurunu eleştirel bir süzgeçten geçirdikten sonra dünya tarihine ilişkin yeni bir kavramsal çerçeve geliştirme arayışına girmektedir.

Söz konusu çerçeve içerisinde küresel bir tarih anlayışı geliştirmeye çalışan Hodgson, Batı´nın yükselişinden İslam medeniyetinin seyrine, Batılılaşma´dan kültürel tarzların oluşumuna kadar birçok tarihsel olguyu modernlikle ilişkileri temelinde yeniden okumayı deniyor. Hodgson bu çalışmada; Avrupa´nın ve İslam´ın küresel bağlamdaki karşılıkları, tarihsel açıdan toplumlararası ilişkiler, Batı´nın yaşadığı ´büyük dönüşüm´, haritacılığın dünya siyaseti açısından önemi, medeniyet incelemelerinde tarihsel yöntem sorunu, dünya tarihinde nesnellik arayışı, modernliğin gelişimi ve İslam´ın modernlik karşısındaki konumu gibi konuları ele almaktadır.

Bu eser, yazarının temel tezlerini en iyi şekilde yansıtmakla kalmıyor, aynı zamanda dünya, Avrupa ve İslam tarihlerini ´yeni bir perspektif´le derinlemesine ele alıyor. Dünya Tarihini Yeniden Düşünmek bu anlamda bilgi yoğun içeriğinin yanında Avrupalı teleojilerin sunduğu tarih perspektifi ile hesaplaşmayı deneyen özgün bir tarih metni olarak karşımıza çıkıyor.

Kitabı okuyanlar 20 okur

  • Ali Can
  • SonGece
  • .:A:.
  • Mola Kartı
  • Ibra BLR
  • Arsene Lupin
  • Bir garip yolcu
  • Sümeyye
  • Melike Bars
  • A. Selim

Kitap istatistikleri (Bütün baskılar)

Bu baskının istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%33.3 (1)
9
%0
8
%0
7
%0
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0