Giriş Yap

Fahreddin Paşa'nın Medine Müdafaası

Peygamberimizin Gölgesinde Son Türkler

Vatan, o vatan kendi öz evladını vefalı bağrında kucaklayarak muhafaza ettiğinden dolayı sevilir, inancındayım. İnsanın vatanına karşı olan bağlılığı, o vatandan gördüğü himaye ve menfaat karşılığıdır. Benim; ırz, namus, haysiyet ve şerefimi korumayan vatana hiç bağlılığım yoktur.
Reklam
Hazreti Peygamber cihâda giriştiği günlerde, kâfirlerle savaşırken, kendilerini uzaktan seyreden be-devileri görünce, haber göndermiş ve gazaya katılarak sevaba girmelerini istemiş. Şeyhleri kılını bile kıpırdatmadan: “Hele durun bakalım, hangi taraf yenilecek, görelim de o vakit elbette onun üstüne çullanırız. Bunu görmeden nefsimizi boşu boşuna tehlikeye atamayız.” cevabını vermiş ve işte bu olaydan sonradır ki, Peygamberimiz de bunlara: “Urban, küfür ve nifaktan daha şiddetlisidir.” demişlerdir. Urban, karakterleri itibariyle çölün işte bu mahlûklarıydı.
“Hayır! Allahına güvenen Türk’ün şan ve şerefi bitmez!..” nidasiyle sesini yükselten o eşsiz kumandan Fahreddin Paşa nasıl unutulur?
Ne tuhaf dünya... İşte bazen böyle, namerde de yar oluyor... Ama, günü gününe uymadığı da malûm...
Reklam
"..Ah o İngilizler ah... Her tarafta yağmur gibi akıttıkları altınlarıyla, Araplarda ne din, ne de iman bırakmışlardır.”
2
22
214 öğeden 1 ile 10 arasındakiler gösteriliyor.
©2022 · 1000Kitap Web Uygulaması · 2.26.42