Hadis Usulü

·
Okunma
·
Beğeni
·
600
Gösterim
Adı:
Hadis Usulü
Baskı tarihi:
2011
Sayfa sayısı:
243
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789755482699
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
M. Ü. İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları
Hadis usûlü, Hz. Peygamber’e ait bilgilerin aslına uygun nakli ile Ona ait olanla olmayanı ayırt etmek amacıyla konulan prensipleri belirleyip bunlarla ilgili terimleri konu edinen bir ilimdir. Sözü edilen prensipler büyük çoğunluğu rivâyet döneminde olmak üzere tarihi süreçte ihtiyaca göre belirlenmiş, uygulanmış ve geliştirilmiştir. Bu sebeple hadisle ilgili rivâyet prensiplerini ve oluşan kavramları doğru olarak kavrayabilmek tarihi süreç içindeki gelişimlerini dikkate almayı gerektirmektedir
İlahiyat Fakültelerinde lisans seviyesinde ders kitabı olması amacıyla telif edilen bu eserde hadis usûlü prensipleri ortaya çıktıkları tarihi süreçleri ve farklı yaklaşımlar da dikkate alınarak ortaya konulmaya çalışılmıştır. Konuların ana çerçevesi sunulduktan sonra detaylarıyla ilgili ileri seviyede araştırma yapmak için temel kaynaklarına işaret edilmiştir. S
243 syf.
·10/10
Ahmet Yücel hocamızdan güzel bir kaynak eserdir. Farklı farklı usül kitaplarından iktibas edilerek hazırlanmış bir kitaptır. Kitap usül kitabı olmasına rağmen ben okurken çok akıcı ve sıkılmadan 2-3 oturuşta okuyarak kitabı bitirdim. Allah’ın inayeti olsa gerek :) Hocamız ilk bölümde Hz.Peygamber’in (SAS) görevlerini anlatıyor. Daha sonra “Hadis” “Sünnet” “Haber” “Eser” kavramlarını bizlere açıklıyor. İkinci ve üçüncü bölümlerde “Hadis Öğrenim Metodlarını ve Rivayet Lafızları” ‘nı açıklıyor. Dördüncü bölümde “Ravi’lerin kimliği,vasıfları,kusurları,tabakalarını” açıklıyor. Beşinci bölümde “Hadis Türlerini(Sahih/Hasen vs.)” açıklayan yazarımız son bölümde hadis ilimlerinden bahsederek kitabını tamamlıyor. Allah kendisinden razı olsun inşaAllah...
243 syf.
·Beğendi·10/10
Hadis usulü konusunda temel kavram ve bilgileri edineceğiniz bir kitap olmakla birlikte eleştirilebilecek tek yönü tanımlarda dipnot verilmemesidir. Fakat kitap alanının en iyi kitaplarından biri olup çok büyük bir emek mahsulü olduğu okur tarafından anlaşılıyor. Bu alanda okuma yapanlara tavsiye ederim.
Söz gelimi namâz, oruç, hac ibâdetleri
Kur'ân-ı Kerîm'de emredildiği hâlde detayları ve nasıl tatbik edileceği hakkında bilgi bulunmamaktadır. Namâzların rekâtları, oruçta uyulması gereken kurallar, hacda yapılacak ibâdetler Kur'ân-ı Kerîm'de yer almadığından dolayı bunları Hz. Peygamber'in açıklamalarıyla anlayabilmekteyiz.
Ali b. Medînî hem râvîlerin şahıslarını tanıtan, hem de onların hadîs rivâyetine ehliyetlerini inceleyen eserler te’lif etmiştir. Hadîsler arasındaki ihtilâfları ve çözüm yollarını inceleyen ‘İhtilâfü’l-hadîs’, hadîslerdeki garîb kelîmeleri konu edinen ‘Tefsîru garîbi’l hadîs’ ve hadîslerdeki illetlerle (gerekçelerle) ilgili el-İlelü’l kebîr, el-İlelü’l-müteferrika, el-İlelü’l-müsned, el-Ehâdisü’l-muallelât isimli kitapları Ali b. Medînî’nin hadîs ilimleri alanında kaleme aldığı eserlerdir.
Ahmet Yücel
Sayfa 54 - İFAV
Hz Peygamber âyetlerde geçen bâzı kelîmelerin hangi mânâya geldiğini açıklamış, böylece anlaşılmasındaki güçlüğü ortadan kaldırmıştır.
"Namâzlara (özellikle) orta namâza devâm edin..." âyetinde geçen 'orta namâz' ile neyin kastedildiği açık değildir. Hz Peygamber "Orta namâz, ikindi namâzıdır." hadîsiyle âyetteki kapalılığı ortadan kaldırmıştır.
Hz. Peygamber hac esnâsında Muhassab (el-Ebtah) denen mevkîde konaklamıştı. Sünneti belirlemede zâhirî ve lafzî yaklaşımı benimseyen Abdullâh b. Ömer söz konusu konaklamanın sünnet dolayısıyla hacda yapılması gereken bir ibâdet olduğunu düşünmekteydi.

Hz. Âişe ve Abdullâh b. Abbas ise Hz.Peygamber’in kolaylık olsun diye burada konakladığını, dolayısıyla bunun sünnet olarak değerlendirilemeyeceği görüşündeydiler.
Ahmet Yücel
Sayfa 41 - İFAV
Câhiliye ve İslâm dönemini yaşayıp Hz.Peygamber hayatta iken Müslüman olan, ancak onu göremeyen kimseler sahâbî kabul edilmeyerek "Muhadram" olarak isimlendirilmiş ve tâbiîn neslinin büyüklerinden sayılmıştır.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Hadis Usulü
Baskı tarihi:
2011
Sayfa sayısı:
243
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789755482699
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
M. Ü. İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları
Hadis usûlü, Hz. Peygamber’e ait bilgilerin aslına uygun nakli ile Ona ait olanla olmayanı ayırt etmek amacıyla konulan prensipleri belirleyip bunlarla ilgili terimleri konu edinen bir ilimdir. Sözü edilen prensipler büyük çoğunluğu rivâyet döneminde olmak üzere tarihi süreçte ihtiyaca göre belirlenmiş, uygulanmış ve geliştirilmiştir. Bu sebeple hadisle ilgili rivâyet prensiplerini ve oluşan kavramları doğru olarak kavrayabilmek tarihi süreç içindeki gelişimlerini dikkate almayı gerektirmektedir
İlahiyat Fakültelerinde lisans seviyesinde ders kitabı olması amacıyla telif edilen bu eserde hadis usûlü prensipleri ortaya çıktıkları tarihi süreçleri ve farklı yaklaşımlar da dikkate alınarak ortaya konulmaya çalışılmıştır. Konuların ana çerçevesi sunulduktan sonra detaylarıyla ilgili ileri seviyede araştırma yapmak için temel kaynaklarına işaret edilmiştir. S

Kitabı okuyanlar 72 okur

  • Büş
  • Esranur Sancar
  • Ümmügülsüm
  • Gözler Yalan Söylemez Hüseyin
  • Vedat Koçlardan
  • İpek Kılınç
  • Kerem Şen
  • Ebubekir ÖZYİĞİT
  • Ayşe Betül
  • BirZehre

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%80 (8)
9
%10 (1)
8
%10 (1)
7
%0
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0