Hadis Tarihi

·
Okunma
·
Beğeni
·
461
Gösterim
Adı:
Hadis Tarihi
Baskı tarihi:
2011
Sayfa sayısı:
304
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789755482682
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
M. Ü. İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları
Hz. Peygamber’e ait açıklamaların lafzen ve mânen rivâyeti, şifâhî ve yazılı nakli, tedvin ve tasnifi, Resûl-i Ekrem’e ait olup olmadıkları, yorumlanmasında kullanılacak yöntemler ve benzeri hususlara yönelik faaliyetler tarihsel bir süreci oluşturmaktadır ki buna, “Hadis Tarihi” denilmektedir. Söz konusu tarihin başlangıçtan günümüze kadar geçirmiş olduğu gelişim sürecinin bilinmesi elbette zarurîdir. Özellikle hadis/sünnet hakkında araştırma yapanların, bu tarihî süreçteki farklı yaklaşımları çok iyi bilmeleri gerekmektedir. Gerek İslam dünyasında gerekse Batı’da hadis tarihiyle ilgili bir takım çalışmalar yapılmıştır. Ancak bunlar hadis tarihinin tamamını kapsayacak mahiyette olmayıp, bazı dönemleri ve hadis âlimleri ile metodlarını inceleyen araştırmalardır. Hadis tarihinin birer halkası mahiyetinde olan bu tür bireysel çalışmaların devam etmesi, ileride daha kapsamlı Hadis tarihi kitaplarının yazılmasına katkı sağlayacaktır. Ancak bugün için bu alanla ilgili bilgiler, oldukça yetersizdir. Zira bu çalışmalar başlangıçtan günümüze kadar geçen tarihî süreci içerisine alacak miktara henüz ulaşmış değildir. Bu çalışmada bir taraftan bu husus göz önüne alınarak diğer taraftan İlahiyat Fakülteler’i müfredat programlarına uygunluğu düşünülerek başlangıçtan günümüze Hadis Tarihi genel çerçevesiyle ortaya konulmaya çalışılmıştır. S
304 syf.
·9/10
Hadis Tarihi açısından başvurulacak kaynak eserlerden biri olup istifade edilebilecek bir kaynaktır. Dili güzel ve anlaşılırdır. 1-Rivayet Dönemi 2-Nakil Dönemi 3- Son Dönem olarak üç bölümde ve alt başlıklar halinde kitapta konular işlenmektedir.
Sahâbe,Hz.Peygamber'i müslüman olarak görüp Onun (sa) döneminde Müslüman olarak yaşayıp bu imanla ölen kimselerdir.
Oryantalistlerin hadisle ilgili itirazlarının ilk gündeme geldiği yer Hindistan'dır. Dolayısıyla Hindistan, hadisle ilgili ehl-i Kuran , ehl-i hadis, Diyobend, Aligarh gibi farklı ekollerin ortaya çıktığı bir bölge olmuştur.
Ahmet Yücel
Sayfa 173 - İFAV yayınevi
Hadîs kaynaklarında Hz.Peygamber'in de, "Kim bile bile bana isnad ederek yalan söylerse cehennemdeki yerini hazırlasın" hadîsiyle kendisine iftira ve yalan isnad etmenin büyük günah olsuğunu ifade ettiği kaydedilmektedir.
Bu dönemde (hicri ikinci asrın başları) Kur'ân'la yetinerek hadîsi reddeden bazı fert ve gruplar da bulunmaktadır. Nitekim Eyyüb es-Sahtiyâbî'nin (ö. 131/748) "Hadîs rivâyet ettiğinde 'bize sadece Kur'ân'dan bahset' diye mukabele eden kimse hem sapıtmış hem de saptırmıştır" uyarısı bu anlayışa sahip kişi veya grupların bulunduğunu göstermektedir.
Kendisi ve gönderdiği ilk muhataplarının büyük bir kısmı okuma yazma bilmediği için Hz.Peygamber sadece Kur'an'ı vahiy kâtiplerine yazdırmış, kendisine ait bilgilerin şifahî naklini teşvik etmiş, yazılmasını ise yasaklamıştır.
Sayıları binle yüz on dört bin arasında olduğu ifade edilen sahâbeden bin kadarının rivâyette bulunduğunun tespit edilmesi, bunlardan da sadeve yedisinin binden fazla, dört yüz elli birinin sadece bir hadîs rivâyet etmesi, sahâbenin, çok hadîs rivâyet etmekten kaçındıklarını göstermektedir.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Hadis Tarihi
Baskı tarihi:
2011
Sayfa sayısı:
304
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789755482682
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
M. Ü. İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları
Hz. Peygamber’e ait açıklamaların lafzen ve mânen rivâyeti, şifâhî ve yazılı nakli, tedvin ve tasnifi, Resûl-i Ekrem’e ait olup olmadıkları, yorumlanmasında kullanılacak yöntemler ve benzeri hususlara yönelik faaliyetler tarihsel bir süreci oluşturmaktadır ki buna, “Hadis Tarihi” denilmektedir. Söz konusu tarihin başlangıçtan günümüze kadar geçirmiş olduğu gelişim sürecinin bilinmesi elbette zarurîdir. Özellikle hadis/sünnet hakkında araştırma yapanların, bu tarihî süreçteki farklı yaklaşımları çok iyi bilmeleri gerekmektedir. Gerek İslam dünyasında gerekse Batı’da hadis tarihiyle ilgili bir takım çalışmalar yapılmıştır. Ancak bunlar hadis tarihinin tamamını kapsayacak mahiyette olmayıp, bazı dönemleri ve hadis âlimleri ile metodlarını inceleyen araştırmalardır. Hadis tarihinin birer halkası mahiyetinde olan bu tür bireysel çalışmaların devam etmesi, ileride daha kapsamlı Hadis tarihi kitaplarının yazılmasına katkı sağlayacaktır. Ancak bugün için bu alanla ilgili bilgiler, oldukça yetersizdir. Zira bu çalışmalar başlangıçtan günümüze kadar geçen tarihî süreci içerisine alacak miktara henüz ulaşmış değildir. Bu çalışmada bir taraftan bu husus göz önüne alınarak diğer taraftan İlahiyat Fakülteler’i müfredat programlarına uygunluğu düşünülerek başlangıçtan günümüze Hadis Tarihi genel çerçevesiyle ortaya konulmaya çalışılmıştır. S

Kitabı okuyanlar 91 okur

  • Mihriban D.
  • Gülnur Şeref
  • Ümmügülsüm
  • Rabbimiz affet bizi amin
  • F.Zehra Söyler
  • Nisanur
  • Vedat Koçlardan
  • İpek Kılınç
  • Kerem Şen
  • Birsen Akkoyun

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%56.3 (9)
9
%12.5 (2)
8
%18.8 (3)
7
%0
6
%0
5
%12.5 (2)
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0