Hâtıralar

8,0/10  (3 Oy) · 
7 okunma  · 
2 beğeni  · 
191 gösterim
Kıymetli bir hukuk âlimi olduğu kadar Türk milletiyle bütünleşmeyi de başararak onun değerlerine sahip çıkan Ord.Prof.Dr. Ali Fuad Başgil'in hayatının son yirmi yılını anlattığı hâtıraları aynı zamanda tarihî bir döneme de ışık tutmaktadır
 • Baskı Tarihi:
  Aralık 2013
 • Sayfa Sayısı:
  176
 • ISBN:
  9789756444146
 • Yayınevi:
  Kubbealtı Neşriyat
 • Kitabın Türü:

Kitaptan 12 Alıntı

Elif 
29 Kas 2016 · Kitabı okudu · Puan vermedi

İşte, bu memleketin evlatları, cephelerde taşlı bulgur, suya peksimet yerken , gerilerdeki anaları da hayvan tersinden yem daneleri toplayıp yediler. Ve bugünkü Türkiye böyle bir milli fedakarlık ve mahrumiyet üzerine kuruldu. Bugun o çilekeş anaların daha çilekeş evlatlarına hor bakıp zulmetmek caniliktir.

Hâtıralar, Ali Fuad BaşgilHâtıralar, Ali Fuad Başgil

Sükut etmek...
“Kelamın fıdda ise, sükut eyle olsun zeheb
Kemal ehli kemalatı sükut ile buldular hep”

Hâtıralar, Ali Fuad Başgil (Sayfa 164 - Kubbealtı Neşriyatı)Hâtıralar, Ali Fuad Başgil (Sayfa 164 - Kubbealtı Neşriyatı)
Sorumsorumsak 
 29 Oca 2017 · Kitabı okudu · Beğendi · 7/10 puan

Ben ruh ve haletimizi tahlil ediyor ve şu neticeye varıyorum: Biz Türkler hayvani cesaret ve aksiyon kabiliyetimiz çok yüksek, fakat medeni cesaret ve aksiyonumuz sıfır insanlarız.Ammeye ait bir kötülüğe karşı hareket geçmek ve aksiyon göstermek medeni cesaret ister.İşte bu,bizde olmayan bir meziyettir.Fakat bir milleti millet yapan ve yaşatan bu meziyettir.

Hâtıralar, Ali Fuad Başgil (Sayfa 23)Hâtıralar, Ali Fuad Başgil (Sayfa 23)
Sorumsorumsak 
29 Oca 2017 · Kitabı okudu · Beğendi · 7/10 puan

Ya Rabbi!Biz niçin birbirimize bu kadar hor bakıyor,vatandaş sevgisiyle mukabele edemiyoruz? Niçin karşımızdakinin de hürmete layık insan olduğunu kabul edemiyoruz?Kendimizden başkasına niçin yabancı bir devlet casusu gözü ve şüphesi ile bakıyoruz? Niçin hakikatleri görüp duymaktan korkuyor ve hakikatten yılıyoruz?İdarecilerimizin itimat ve iltifatına layık olmak için otuz sene üniversite kürsülerinde ömür vermiş olmak yetmezse, insan ne olmalı ve nasıl bir sıfat taşımalı?

Hâtıralar, Ali Fuad Başgil (Sayfa 40)Hâtıralar, Ali Fuad Başgil (Sayfa 40)
A.Yasiiiin Altun 
20 Nis 2017 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Bizde ise, bu müesseseler senelerce evvel kapatılmış, yerlerinede yenileri açılmamış ve din öğretimi yasak edilmiştir. Bu vaziyette, beklediğimiz bilgili ve aydın din adamı nereden yetişirdi? Ben eski tahsil müesseselerini müdafaa etmiyor ve kabul ediyorum ki; bunlar iskolastik batağına saplanmış faydasız hale gelmişlerdi. Mamafih hepsi değil, son devirde kurulan bir medresetül mütehassisin vardır ki, bugün benzerini kuramayız. Çünkü bugün burada okutacak hoca bulamayız.
Kanaatimce bugünkü netice önceden düşünülmüş ve dilenmiştir. İstenmiştir ki Türkiye'de din müessesesi, Boğaziçi'nin metrük ahşap konakları gibi, zaman ile çürüyüp çöksün. Fakat din, insan için derin bir ihtiyaç ve köklü bir içtimai müessese olarak dayanmıştır. Yalnız ne yazıktır ki; din adamları sahası boşalmış ve bu sahayı cehalet kaplamıştır.

Hâtıralar, Ali Fuad Başgil (Sayfa 10)Hâtıralar, Ali Fuad Başgil (Sayfa 10)
Elif 
29 Kas 2016 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Türkiyemiz, yalnız bugün değil, ötedenberi ehliyetsiz ve şımarık idarecilerin elinde kahrolmuştur

Hâtıralar, Ali Fuad BaşgilHâtıralar, Ali Fuad Başgil
Sorumsorumsak 
29 Oca 2017 · Kitabı okudu · Beğendi · 7/10 puan

Talihsiz Türk Milleti! Başka bir yerde ekmek parasına muhtaç olarak yaşamaya mahkum olanları sinende besler prensler gibi yaşatırsın da ,öz evlatlarını hücre ve nezaret altı hapislerinde süründürürsün? Bu da senin kaderin!

Hâtıralar, Ali Fuad Başgil (Sayfa 77)Hâtıralar, Ali Fuad Başgil (Sayfa 77)
Sorumsorumsak 
29 Oca 2017 · Kitabı okudu · Beğendi · 7/10 puan

...
-Ne münasebet hocam,eğer kanaatler zor ve şiddetle koparılabilseydi, Roma'nın Neron devrinde tek Hıristiyan kalmazdı.Siz derslerinizde demez miydiniz:Fikir ve kanaat ıslak keçeye benzer,tepildikçe sıklaşır ve sertleşir.

Hâtıralar, Ali Fuad Başgil (Sayfa 112)Hâtıralar, Ali Fuad Başgil (Sayfa 112)
Sorumsorumsak 
29 Oca 2017 · Kitabı okudu · Beğendi · 7/10 puan

Birbirimizle çekişip itişmekle vakit öldürdük.İktisadi ve teknik sahalarda yığın yığın iş varken, bir sürü milli ihtiyaçlar ve imar işleri yüz üstü dururken ,bizim hükümet adamlarımız halkın dili,dini,maneviyatı ve milli gelenekleriyle uğraşıp durdular.Sanki ilerlemenin milletçe çalışmaktan başka yolu varmış,sanki milli gelenekler iktisadi ve teknik çalışmalara maniymiş gibi, müspet ve verimli işleri bırakıp malayanilerle enerji tükettiler.Halkı hükümetten soğuttular,devlet otoritesini jandarma dipçiği korkusu haline soktular.

Bence baş suçlu maarif sistemimizdir. Bizde mektep,memleket realitelerinden uzaklaşan okutma ve yetişme tarzıyla evladı ana babalardan; halkı,hükümet ve idareden ayırdı ve memlekette aydın zümre etiketi altında bir sürü metropol senyorleri ve kozmopolit idareciler türetti.Bizim hükümet adamlarımız, memleket insanlarına müstemleke halkı gözüyle bakan bu kozmopolit senyorlerden yetişti.Bugünkü perişan halimizin mesulü işte bunlardır.Bu bakımdan Türk milleti talihsizdir.Okutup yetiştirdiği evlatları kendisine ihanet etmiştir.Bunca felaketten sonra,bari bugün derdi anlayıp devasını arasak...

Hâtıralar, Ali Fuad Başgil (Sayfa 178)Hâtıralar, Ali Fuad Başgil (Sayfa 178)
Sorumsorumsak 
29 Oca 2017 · Kitabı okudu · Beğendi · 7/10 puan

Demokrasi boş bir kasnak değildir;içinde yaşanılan siyasi bir rejim,moral,yani manevi ve ahlaki bir ilimdir.Ne mutlu bu iklimi gayretleriyle meydana getiren milletlere

Hâtıralar, Ali Fuad Başgil (Sayfa 15 - yağmur yayıncılık)Hâtıralar, Ali Fuad Başgil (Sayfa 15 - yağmur yayıncılık)
2 /