Hz. Mevlana: Bir Muhammedi Aşık

·
Okunma
·
Beğeni
·
190
Gösterim
Adı:
Hz. Mevlana: Bir Muhammedi Aşık
Baskı tarihi:
2016
Sayfa sayısı:
208
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789759161699
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Sufi Kitap Yayınevi
"Benim Peygamberimin yolu aşk yoludur. Ben aşk çocuğuyum ve benim anam aşktır."
Hz. Mevlânâ

Bir muhabbet velîsi Hz. Mevlânâ'nın aşk hakkındaki en önemli sözlerinden biridir bu beyit. Allah Resûlü'nün yolunun toprağı olmakla en büyük şeref sahibi olduğunu anlatan Hz. Mevlânâ Muhammed Celâleddîn-i Rûmî ile Hz. Peygamber arasındaki irtibatı öne çıkarıyor bu kitabında Ö. Tuğrul İnançer.

"Allahu Teâlâ 'Müminler Allah'ı şiddetle severler' buyuruyor. Şiddetle sevmenin adına 'aşk' derler yâhu. 'Eşeddü hubben lillah.' İşte Kur'ân-ı Kerîm'deki aşkın târifi. Hz. Peygamber ise 'Sevdiğinin adı geçip de depreşmeyen mürüvvetsizdir' buyuruyor. Tasavvuftaki unsurlardan biri olan aşkta, sembol şahsiyet Hz. Mevlânâ'dır. Bütün tasavvuf ekollerince 'Âşıkların Sultânı' olarak kabul edilir. Ötekiler peki? Onlar da öyledir ama sembol odur. Ve Hz. Mevlânâ'nın aşkı, Resûlullah Efendimizin aşkından asla farklı bir şey değildir..."

Ö. Tuğrul İnançer kendine has, açık ve dikkat çekici üslubuyla Hazreti Mevlânâ: Bir Muhammedî Âşık'ta Mevlevîlik, Hz. Mevlânâ ve Hz. Peygamber hakkındaki sorular yelpazesine muhabbet vurgusuyla sıra dışı cevaplar veriyor.

Hz. Mevlânâ'nın Şems-i Tebrizî'den önceki mürşidleri kimlerdi?
Hz. Şems'i anahtar yapan özellik nedir?
Hz. Mevlânâ'nın ilkeleri nelerdir?
Hz. Mevlânâ hakkında faaliyette bulunmak için onu sevmiş olmak yetmez mi? Bunun için Mevlevî olmak, icâzet almak mı gerekir?
Mevlevî olmak için nasıl bir yol izlenmeli?
"Bir ayağım merkezde, bir ayağım yetmiş iki millette" sözünün anlamı nedir?
Nefs nedir, seyr u sülûk ve mârifet ne anlama gelir?
İbn Arabî ile Hz. Mevlânâ karşılaştırılabilir mi?
Kitaba henüz inceleme eklenmedi.
Biz muhabbet kelimesini, “konuşmak ve sohbet” olarak anlıyoruz. Muhabbet kelimesi lügat mânâsı itibariyle “hubb,” yani “güzel” kelimesinden türemiştir. “Muhabbe,” karşındakini güzel görmek demektir. Karşılıklı olarak birbirini güzel görmeye “muhabbe” denir. İnsanlar da güzel gördükleri kimselerle konuşurlar, bunun için biz “konuşma”nın adını “muhabbet”e çevirmişiz. Aslında kelimenin lügat mânâsı “sevişme” demektir. Karşındakini sevme ve onun tarafından sevilme demektir muhabbet.
Bir sabah, herkes sabah namazına gitmekteyken, Belhli âlimler birbirleriyle karşılaşınca aralarından biri, “Yâhu dün akşam bir rüya gördüm” demiş. Diğerlerinin “Hayırdır inşallah?” diyerek mukabele etmelerinin ardından şöyle devam etmiş: “Resûlullah Efendimiz(sav) teşrif etti. ‘Bahâeddîn Veled’e bundan sonra Âlimlerin Sultânı, yani Sultânü’l-Ulemâ diye hitap edin!’ buyurdu.” Başka bir âlim, “Yâhu haklısın kardeşim” demiş, “bana da söyledi, ben de aynı rüyayı gördüm.” Derken üçüncü bir adam, derken bir beşinci adam… Tam kırk bir kişi aynı rüyayı görmüş. Buna rüya demezler, buna “haber” derler. Resûl-i Kibriya Aleyhi ekmelü’t-tehâyâ Efendimiz Hazretleri, bütün âlimlere teker teker, “Bundan sonra Bahâeddîn Veled’e ‘Sultânü’l-Ulemâ’ yani ‘Bilginlerin Sultânı’ şeklinde hitap edeceksiniz” diye tenbih buyurmuş. İşte o zat, Hz. Mevlânâ’nm babasıdır.
"Benim Peygamberimin yolu aşk yoludur. Ben aşk çocuğuyum ve benim anam aşktır."
Hz. Mevlânâ

Bir muhabbet velîsi Hz. Mevlânâ'nın aşk hakkındaki en önemli sözlerinden biridir bu beyit. Allah Resûlü'nün yolunun toprağı olmakla en büyük şeref sahibi olduğunu anlatan Hz. Mevlânâ Muhammed Celâleddîn-i Rûmî ile Hz. Peygamber arasındaki irtibatı öne çıkarıyor bu kitabında Ö. Tuğrul İnançer.

"Allahu Teâlâ 'Müminler Allah'ı şiddetle severler' buyuruyor. Şiddetle sevmenin adına 'aşk' derler yâhu. 'Eşeddü hubben lillah.' İşte Kur'ân-ı Kerîm'deki aşkın târifi. Hz. Peygamber ise 'Sevdiğinin adı geçip de depreşmeyen mürüvvetsizdir' buyuruyor. Tasavvuftaki unsurlardan biri olan aşkta, sembol şahsiyet Hz. Mevlânâ'dır. Bütün tasavvuf ekollerince 'Âşıkların Sultânı' olarak kabul edilir. Ötekiler peki? Onlar da öyledir ama sembol odur. Ve Hz. Mevlânâ'nın aşkı, Resûlullah Efendimizin aşkından asla farklı bir şey değildir..."

Ö. Tuğrul İnançer kendine has, açık ve dikkat çekici üslubuyla Hazreti Mevlânâ: Bir Muhammedî Âşık'ta Mevlevîlik, Hz. Mevlânâ ve Hz. Peygamber hakkındaki sorular yelpazesine muhabbet vurgusuyla sıra dışı cevaplar veriyor.

Hz. Mevlânâ'nın Şems-i Tebrizî'den önceki mürşidleri kimlerdi?
Hz. Şems'i anahtar yapan özellik nedir?
Hz. Mevlânâ'nın ilkeleri nelerdir?
Hz. Mevlânâ hakkında faaliyette bulunmak için onu sevmiş olmak yetmez mi? Bunun için Mevlevî olmak, icâzet almak mı gerekir?
Mevlevî olmak için nasıl bir yol izlenmeli?
"Bir ayağım merkezde, bir ayağım yetmiş iki millette" sözünün anlamı nedir?
Nefs nedir, seyr u sülûk ve mârifet ne anlama gelir?
İbn Arabî ile Hz. Mevlânâ karşılaştırılabilir mi?
Muhabbetsiz ve mükellefiyetsiz din olmaz, yürümez. Yürümediği zaten günümüz Müslümanlarından belli.
Bir kısım Müslümanlar, sadece mükellefiyetleri, yani namaz, zekât, oruç ve haccı yaptım, benim işim bitti, diyor. Hayır, tek ayak üzerinde seke seke bir yere varamazsın, ya yorulursun ya devrilirsin.
Bunu şöyle açabiliriz: Saçımız uzuyor, kesiyoruz; tırnağımız uzuyor, kesiyoruz; dişimiz çürüyor, çektiriyoruz, Allah korusun bir hastalıkta bir iç organımız; böbrek, ciğer, dalak vs. apandisit almıyor veya bir kazâ oluyor, kolumuz bacağımız bir yerlere gidiyor. Bunlar ne oluyor? Bir insan artığı olması itibariyle bir yere gömülmesi lazımdır, çöpe atılamaz. İnsan, mübârek bir varlıktır. Artığı da mübârek olduğu için çöpe atılmaz, gömülür.
Meseleleri kendi kafamıza, cehaletimize göre değil, kaynaklara göre çözmek durumundayız. İşte iki kanatla uçabilmek, iki bacakla koşabilmek, bir yerlere erişebilmek için mükellefiyetleri ifâ etmek ve muhabbet lazımdır. Eskiden büyüklerimiz bunu böyle yaparak yükselmişler ve kendilerine tutunanları da yükseltmişler.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Hz. Mevlana: Bir Muhammedi Aşık
Baskı tarihi:
2016
Sayfa sayısı:
208
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789759161699
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Sufi Kitap Yayınevi
"Benim Peygamberimin yolu aşk yoludur. Ben aşk çocuğuyum ve benim anam aşktır."
Hz. Mevlânâ

Bir muhabbet velîsi Hz. Mevlânâ'nın aşk hakkındaki en önemli sözlerinden biridir bu beyit. Allah Resûlü'nün yolunun toprağı olmakla en büyük şeref sahibi olduğunu anlatan Hz. Mevlânâ Muhammed Celâleddîn-i Rûmî ile Hz. Peygamber arasındaki irtibatı öne çıkarıyor bu kitabında Ö. Tuğrul İnançer.

"Allahu Teâlâ 'Müminler Allah'ı şiddetle severler' buyuruyor. Şiddetle sevmenin adına 'aşk' derler yâhu. 'Eşeddü hubben lillah.' İşte Kur'ân-ı Kerîm'deki aşkın târifi. Hz. Peygamber ise 'Sevdiğinin adı geçip de depreşmeyen mürüvvetsizdir' buyuruyor. Tasavvuftaki unsurlardan biri olan aşkta, sembol şahsiyet Hz. Mevlânâ'dır. Bütün tasavvuf ekollerince 'Âşıkların Sultânı' olarak kabul edilir. Ötekiler peki? Onlar da öyledir ama sembol odur. Ve Hz. Mevlânâ'nın aşkı, Resûlullah Efendimizin aşkından asla farklı bir şey değildir..."

Ö. Tuğrul İnançer kendine has, açık ve dikkat çekici üslubuyla Hazreti Mevlânâ: Bir Muhammedî Âşık'ta Mevlevîlik, Hz. Mevlânâ ve Hz. Peygamber hakkındaki sorular yelpazesine muhabbet vurgusuyla sıra dışı cevaplar veriyor.

Hz. Mevlânâ'nın Şems-i Tebrizî'den önceki mürşidleri kimlerdi?
Hz. Şems'i anahtar yapan özellik nedir?
Hz. Mevlânâ'nın ilkeleri nelerdir?
Hz. Mevlânâ hakkında faaliyette bulunmak için onu sevmiş olmak yetmez mi? Bunun için Mevlevî olmak, icâzet almak mı gerekir?
Mevlevî olmak için nasıl bir yol izlenmeli?
"Bir ayağım merkezde, bir ayağım yetmiş iki millette" sözünün anlamı nedir?
Nefs nedir, seyr u sülûk ve mârifet ne anlama gelir?
İbn Arabî ile Hz. Mevlânâ karşılaştırılabilir mi?

Kitabı okuyanlar 28 okur

  • Ömer Taşkıran
  • Ntvn
  • Ahmeedii
  • Esra Bulamadık
  • Merve ARAT
  • ysemn.g
  • Nesrin Çağdaş
  • Emin K.
  • Zemzem Gürer
  • Arda Keskinkılıç

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%66.7 (4)
9
%16.7 (1)
8
%16.7 (1)
7
%0
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0