İlk Müslüman Türk Devletleri

·
Okunma
·
Beğeni
·
8
Gösterim
Adı:
İlk Müslüman Türk Devletleri
Baskı tarihi:
4 Mayıs 2018
Sayfa sayısı:
232
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786059375573
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Çamlıca Basım Yayın
Hazret-i Ebû Bekir’den (r.a.) sonra halife seçilen Hazret-i Ömer (r.a.) devrinde de fetihler hızla devam etti. Irak ve İran cephesinde Halid b. Velid (r.a.), sonra da Müsennâ b. Hârise (r.a.) kumandasındaki İslâm ordusunun peş peşe kazandığı zaferler sonunda, İran yıkılma safhasına girdi. Nihâvend savaşını müteakip Türkler ile Müslümanlar (Araplar) arasında ilk temaslar başladı (642). Müslümanlar, Horasan’da bilhassa Mâverâünnehir ve Kafkaslar’da Türkler ile karşı karşıya geldiler.
Emevîler Devrinde Türklerle Müslümanlar arasındaki mücadeleler bütün hızıyla devam etti. Hilâfetin Abbasi Hanedanı’na geçmesiyle hemen bütün cephelerde olduğu gibi Türkler ile yapılan mücadeleler de hızını kaybetti veya tamamen durdu. 751 yılında meydana gelen Talas savaşı Türk-Müslüman münasebetlerinde bir dönüm noktası oldu. Bundan sonra yıllarca devam eden savaşlar yerini sulh devresine terk etti. Türklerin Müslüman olmaları, Türk ve İslâm tarihinde olduğu kadar dünya tarihi açısından da büyük bir hadise teşkil eder.
Eserimizin birinci bölümünde Abbasî Devleti sınırları içinde yer alıp bu devlete ismen bağlı yarı müstakil Türk hânedanları olan Mısır’da Tolunoğulları ve İhşîdîleri; Azerbaycan’da Sâcoğulları’nı; ikinci bölümde ise Abbasî Devleti sınırları dışında ve tamamen müstakil birer devlet olan İdil (Volga) Bulgarları’nı, Karahanlılar’ı, Sâmânîler’i ve Gazneliler Devleti’ni ele aldık.
Kitaba henüz inceleme eklenmedi.
Humâreyh devrinde Tarsus ve diğer hudut şehirlerinden Bizans'a karşı akınlar devam etmiştir. Bilhassa Abbasî halifesi ile sulh yapıldıktan sonra bu akınlar daha da artmıştır. Nitekim Dımaşk Valisi Tuğc b. Cuff, kalabalık bir ordu ile Tarsus üzerinden Anadolu'ya girdi. Önüne çıkan Rum kuvvetlerini mağlup etti ve bol esir ve ganimetle Dımaşk'a döndü.
Ali Öngül
Sayfa 33 - Çamlıca Basım Yayın
Türkler Müslüman olmadan önce gerek Türkistan'da ve gerekse yayıldıkları ülkelerde Budizm, Maniheizm, Musevîlik ve Hıristiyanlık gibi dinleri kabul etmişlerdir. Ancak bu dinleri kabul kısmen olmuş ve büyük Türk kitlesi kendi millî dinleri olan Gök Tanrı dinine bağlı kalmışlardır.
Ali Öngül
Sayfa 16 - Çamlıca Basım Yayın
İslâm tarihinde "Sâmerrâ Devri" adı verilen yarım asırlık bu devrede (836-892) Türkler yalnız askerî sahalarda değil, siyasî ve idarî sahalarda da devlet içinde büyük nüfuz sahibi oldular. Halifeler bile Türk kumandanları tarafından seçiliyor ve onların istekleri dışına çıkamıyorlardı.
Ali Öngül
Sayfa 8 - Çamlıca Basım Yayın
Almış Han, 920'de Bağdat Abbasî halifesi el-Muktedir Billah'a (908-932) bir elçi heyeti göndererek ondan İslâm dinini öğretecek fakihler, ülkesinde câmiler ve düşmandan korunmak için istihkâmlar yapacak ustalar ile yardım olarak para göndermesini istemişti. Halife, Bulgar hakanının bu isteğini kabul etmiş, istediği eleman ve parayı 11 Zafer 309 (2 Haziran 921) tarihinde Bağdat'tan yola çıkarmıştır. Bu heyet 70 günlük bir yolculuktan sonra Bulgarlar'ın başşehri Bulgar'a varmıştır.
Ali Öngül
Sayfa 10 - Çamlıca Basım Yayın
Kaynaklar, Halife Ebû Cafer el-Mansur'un (754-775) Türkleri askerî birlikleri arasına alan ilk halife olduğunu belirtirler. Halife Harun er-Reşid'in (786-809) muhafız birliğinin tamamen Türklerden oluştuğu bilinmektedir.
Ali Öngül
Sayfa 7 - Çamlıca Basım Yayın
Türkler ile Müslümanlar (Araplar) arasındaki ilk temaslar 21 (642) yılında yapılan Nihâvend savaşını müteâkip İran'ın fethinin tamamlanmasıyla başladı. Ancak bu tarihten önce de, birbirinden çok uzak ülkelerde yaşayan Türkler ile Araplar, Sâsânî İmparatorluğu'nun aracılığı ile birbirlerini az da olsa tanıma imkânını bulmuşlardı.
Ali Öngül
Sayfa 2 - Çamlıca Basım Yayın

Kitabın basım bilgileri

Adı:
İlk Müslüman Türk Devletleri
Baskı tarihi:
4 Mayıs 2018
Sayfa sayısı:
232
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786059375573
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Çamlıca Basım Yayın
Hazret-i Ebû Bekir’den (r.a.) sonra halife seçilen Hazret-i Ömer (r.a.) devrinde de fetihler hızla devam etti. Irak ve İran cephesinde Halid b. Velid (r.a.), sonra da Müsennâ b. Hârise (r.a.) kumandasındaki İslâm ordusunun peş peşe kazandığı zaferler sonunda, İran yıkılma safhasına girdi. Nihâvend savaşını müteakip Türkler ile Müslümanlar (Araplar) arasında ilk temaslar başladı (642). Müslümanlar, Horasan’da bilhassa Mâverâünnehir ve Kafkaslar’da Türkler ile karşı karşıya geldiler.
Emevîler Devrinde Türklerle Müslümanlar arasındaki mücadeleler bütün hızıyla devam etti. Hilâfetin Abbasi Hanedanı’na geçmesiyle hemen bütün cephelerde olduğu gibi Türkler ile yapılan mücadeleler de hızını kaybetti veya tamamen durdu. 751 yılında meydana gelen Talas savaşı Türk-Müslüman münasebetlerinde bir dönüm noktası oldu. Bundan sonra yıllarca devam eden savaşlar yerini sulh devresine terk etti. Türklerin Müslüman olmaları, Türk ve İslâm tarihinde olduğu kadar dünya tarihi açısından da büyük bir hadise teşkil eder.
Eserimizin birinci bölümünde Abbasî Devleti sınırları içinde yer alıp bu devlete ismen bağlı yarı müstakil Türk hânedanları olan Mısır’da Tolunoğulları ve İhşîdîleri; Azerbaycan’da Sâcoğulları’nı; ikinci bölümde ise Abbasî Devleti sınırları dışında ve tamamen müstakil birer devlet olan İdil (Volga) Bulgarları’nı, Karahanlılar’ı, Sâmânîler’i ve Gazneliler Devleti’ni ele aldık.

Kitap istatistikleri