İslam Düşüncesi 4 (Felsefe)

·
Okunma
·
Beğeni
·
46
Gösterim
Adı:
İslam Düşüncesi 4
Alt başlık:
Felsefe
Baskı tarihi:
Haziran 2017
Sayfa sayısı:
367
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786055976279
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Külliyat Yayınları
Klasik İslâm düşüncesinin aslî mevzuları nelerdir? islâmî düşüncenin oluşumunu sağlayan öncü isimlerin ve ekollerin bu düşünce geleneği içindeki yeri nedir? islâm düşüncesindeki temel kavramların ve problemlerin tevili nasıl yapılmıştır? Selef? düşünce, Sünnî düşünce, Şiî düşünce,Kelamî düşünce, Felsefî düşünce, Tasavvuf! düşünce nasıl oluşmuştur? Bütün bir islâmî düşünce geleneğinin çağımız insanına ve düşüncesine açılımı/etkisi nasıl olabilir? Klasik islâm düşüncesini önce ekoller ve kavramlar, sonra isimler üzerinden irdeleyen Salih Aydın, statik ve tarihselci bir akademi metninden uzak, ufuk açıcı tanımlamalar, kavramlaştırmalar ve eşleştirmelerle öz ve özet bir şekilde sunuyor. Kuşatıcı, mutedil bir üslupla islâmî düşünce geleneği içindeki bütün unsurları, isimleri, ekolleri metninine dahil eden Salih Aydın, düşünme eyleminin ve olgusunun partizanlıktan ârî, insanî ve ilahî kökenlerini/haritasını, hikemî geleneği de önümüze seriyor. Salih Aydın: Kelamcı/felsefeci yazar. Klasik eğitiminin yanı sıra Ezher ve Viyana Üniversitesi'nde tamamladığı akademik eğitimini Türkiye'de ve yurt dışında hocalık yaparak sürdürmektedir.
Kitaba henüz inceleme eklenmedi.
Meşriki ve İşraki filozoflar ile mütekellimler ve mutasavvıflar arasındaki farkı esaslarda ve usuliddin'de bir fark gibi görmek, İslam dünyasında ortaya çıkan bütün Meşriki ve İşraki hikmeti, natüralist ve gnostik felsefeye indirgemek olur ki bu yanlıştır ve selefçi düşünceye mağlup olmaktır.
Vâcibu'l-Vücud yoksa her şey mümteniu'l-vücud olmak zorunda kalırdı, Zorunlu varlık yoksa zorunlu olarak yokluk sözkonusu olurdu. Oysa varlıklar var ve muhakkaktır.
Kişiye ait hakikat olmaz, hakikat birdir, belki kişilerin kendilerine ait doğruları olur. Hakikat kendinde varlıktır, doğrular ise bendeki hakikate ait tasavvurlardır. Doğrunun subjeye ait olması demek, her doğrunun hakikati yansıtmayacağını da ifade eder.
Tanrı'yı ve kendi yaratılmışlığını kabul etmeyen, peygamberliği reddeden bir filozof, kısacası yağmuru rahmet olarak tanımlayamayan, iktisatta bereketi, tebâbette duayı dışlayan bir düşünür bir filozof veya bir bilim adamı olabilir fakat gerçeği bütün yönleriyle göremiyor ve hakkı sahibine teslim etmiyor demektir. Bu açıdan hikmetle herhangi bir alakasından bahsedilemez.
Akıl Kur'an'da "isim olarak değil hep fiil olarak" gelmiş ve onun varlığı değil çalıştırılması övülmüştür.
İslam felsefesi, "akıl asıl değil fakat metodik olarak ön plana alan" bir düşünme tarzıdır. Bu açı göz ardı edilecek olursa İslam felsefesi ve İslam kelâmı eşitlenecektir.
Hz. Ali davasında haklı ve Muaviye içtihadında hatalıdır, şeklinde yumuşak bir yorum getirsek de hilafet ve iman meseleleri gibi önemli birçok konuya bu sürtüşme rengini vermiştir.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
İslam Düşüncesi 4
Alt başlık:
Felsefe
Baskı tarihi:
Haziran 2017
Sayfa sayısı:
367
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786055976279
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Külliyat Yayınları
Klasik İslâm düşüncesinin aslî mevzuları nelerdir? islâmî düşüncenin oluşumunu sağlayan öncü isimlerin ve ekollerin bu düşünce geleneği içindeki yeri nedir? islâm düşüncesindeki temel kavramların ve problemlerin tevili nasıl yapılmıştır? Selef? düşünce, Sünnî düşünce, Şiî düşünce,Kelamî düşünce, Felsefî düşünce, Tasavvuf! düşünce nasıl oluşmuştur? Bütün bir islâmî düşünce geleneğinin çağımız insanına ve düşüncesine açılımı/etkisi nasıl olabilir? Klasik islâm düşüncesini önce ekoller ve kavramlar, sonra isimler üzerinden irdeleyen Salih Aydın, statik ve tarihselci bir akademi metninden uzak, ufuk açıcı tanımlamalar, kavramlaştırmalar ve eşleştirmelerle öz ve özet bir şekilde sunuyor. Kuşatıcı, mutedil bir üslupla islâmî düşünce geleneği içindeki bütün unsurları, isimleri, ekolleri metninine dahil eden Salih Aydın, düşünme eyleminin ve olgusunun partizanlıktan ârî, insanî ve ilahî kökenlerini/haritasını, hikemî geleneği de önümüze seriyor. Salih Aydın: Kelamcı/felsefeci yazar. Klasik eğitiminin yanı sıra Ezher ve Viyana Üniversitesi'nde tamamladığı akademik eğitimini Türkiye'de ve yurt dışında hocalık yaparak sürdürmektedir.

Kitap istatistikleri