İslam Ve İnsanlığın Kaderi

10,0/10  (2 Oy) · 
1 okunma  · 
1 beğeni  · 
279 gösterim
Çatışma ve duyarsızlık; İslam dünyası ile Hristiyanlık dünyası arasındaki ilişkiyi belirleyen en kalıcı özellik oldu. Bu duyarsızlığın gerisine saklanan cehalet ve öfke Batı'nın İslam dünyasını anlayamamasının en büyük sebeplerinden biri. Gai Eaton, Batıda doğmuş, o kültürü oluşturan atmosferi teneffüs ederek yetişmiş ve müslüman olmuş bir aydın olarak

Batılı soydaşlarına İslam adına anlatacak çok şeyi olduğuna inanıyor. Zira çağdaş müslüman aydınların İslam'ı Batıya tanıtmada en büyük eksiklikleri; bu uygarlığı oluşturan mantaliteyi ve simgeleri çözecek entellektüel donanım ve yaklaşım eksikliği olduğunu vurguluyor.

Sahası, bu kitabın İslam dünyasında sayıları gittikçe artan batılılaşmış aydınlara da söyleyeceği çok şey bulunmaktadır: Teokratik değil, teosentrik bir düzen kuran İslam uygarlığı bireyin özgürlük alanını gittikçe daraltan modern zamanların dini dışlayan hayat biçimlerine karşın insana yeni alanlar açmaktadır.

Kitaptan 4 Alıntı

No Name 
04 Nis 23:07 · Kitabı okuyor · Beğendi · 10/10 puan

Tartışırken bile iki din birbiriyle konuşur. Oysa inancı olmayak kişi dilsizdir.

İslam Ve İnsanlığın Kaderi, Gai Eaton (Sayfa 25)İslam Ve İnsanlığın Kaderi, Gai Eaton (Sayfa 25)
No Name 
05 Nis 22:56 · Kitabı okuyor · Beğendi · 10/10 puan

Kibarca aşağılayış, köklü bir gelenek ya da inanç için işkenceden daha öldürücüdür.

İslam Ve İnsanlığın Kaderi, Gai Eaton (Sayfa 44)İslam Ve İnsanlığın Kaderi, Gai Eaton (Sayfa 44)
No Name 
04 Nis 22:51 · Kitabı okuyor · Beğendi · 10/10 puan

Kötüler ve aptallar terbiyeye uygun giyindiklerinde Caddelerde kendilerinden daha emin bir şekilde yürürler.

İslam Ve İnsanlığın Kaderi, Gai Eaton (Sayfa 16)İslam Ve İnsanlığın Kaderi, Gai Eaton (Sayfa 16)

Hz. Muhammed hem cesareti hem de müşfikliği dolayısıyla sevilir. Sadece bir savaşçı ve insanların önderi olduğu için değil, mükemmel koca, mükemmel baba ve mükemmel arkadaş olduğu için de sevilir; en mütevazi, en biçare kadın ve erkekler dahi onu düşünerek böyle bir dosta sahip olma hayalleri kurarlar. Ona en yakın olmuş insanlar ‘havariler’ olarak değil ‘arkadaşlar’ (ashab) olarak bilinirler. Ölümünden ondört asır sonra bile yalnız kaldıklarında Müslümanları avutan ve felaketlere göğüs germelerini sağlayan bu arkadaşlıktır. Hz. Muhammed (s.a.v) olmasa bu dünya soğuk ve tahammül edilmez bir yer olurdu”

İslam Ve İnsanlığın Kaderi, Gai Eatonİslam Ve İnsanlığın Kaderi, Gai Eaton