Kırklar'ın Cemi'nde

·
Okunma
·
Beğeni
·
411
Gösterim
Adı:
Kırklar'ın Cemi'nde
Baskı tarihi:
2012
Sayfa sayısı:
196
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789944387071
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Demos Yayınları
Kırklar'ın Cemi'nde adı ile okuyucuya ulaştırdığımız bu eser; "Anadolu Halk İslamlığı" üzerine araştırmalarının Türkçe yayını "Uyur İdik Uyardılar" (İstanbul 1992, 1993, 2006) adlı kitabı ile yakından tanıdığımız Profesör Irène Mélikoff'un konu üzerine son makale ve bildirilerini bir araya topladığı Au banquet des Quarante - Exploration au cour du Bektchisme-Alevisme (Kırklar'ın Cemi'nde- Alevi- Bektaşiliğin özüne doğru yolculuk, İstanbul 2001) adlı Fransızca yayının Türkçeye çevirisini içermededir...

Yazar, Fransızca ve İngilizce olarak kaleme aldığı bu son yazı ve konuşmalarını:

1. Genel konular (Sûfîlik ve Şamancılık arasında Hacı Bektaş; İslamlığın kıyısında bir inanış olarak Alevilik, Türkiye'de Bektaşilik ve Alevilik),

2. Tarih araştırmaları (Bâcıyân-ı Rûm ve Kadıncık Ana, Bektaşi-Alevi tarihsel bölünüşü, Aydınlanma bağlamında Bektaşilik),

3. Edebiyat alanı (Geçmişte ve günümüzde Şah İsmail'in ululanışı, Pir Sultan Abdal),

4. Öğretinin derinleşmesi (Son gözlemler, Orta Asya'dan Ön-Asya'ya, Gök-Tanrı'dan Şah-ı Merdan'a doğru geliş, Ali'nin Tanrılaşması, Hacı Bektaş'ta dağ ve ağaç kutsalı, Cemaat dışı oluşumlarda evrensellik ve vahiy-dışılık.
olmak üzere, dört ana başlık altında toplamış bulunuyor
"Bektaşilik alanının incelenmesi inanma değil, gözlem, çözümleme ve anlamaya çalışma işlemidir" diyen yazar; eseriyle bizi olgunun köklerine doğru bir yolculuğa çıkarmadadır.

Turan Alptekin
196 syf.
·5 günde·Puan vermedi
Alevi ve Bektaşi inancı üstüne verilmiş konferansları ile yazılmış makaleleri bir araya toplanmış yazarın. Hayatının büyük bölümü bu konuların araştırmasına harcayan Irene Melikoff, olaya 'dışardan' bakarken yargılamadan, hem islam içindeki hem de kendi içindeki zenginlikleri/farklılıkları tarafsız bir gözle anlatarak, diğer araştırmacılara, özellikle müslüman araştırmacılara örnek olabilecek bir çalışma yapmış. Türk-İslam tarihe bir de bu taraftan bakmak, Alevi İnancına tamamen tarafsız bir yazarla okumak güzeldi. Geç kalmış bir okuma oldu benim için. En kısa zamanda diğer kitaplarını da okuyacağım.
Küçük-Asya her zaman mistik ve savaşçı bir coşkunun alam idi.
Bu, Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk yüzyıllarında da görülebilmektedir.
İlk Osmanlılar, askerlik başarılarını, bu savaşan mistik ruhun canlı
tutuluşuna borçludurlar. Din ve savaş iç içedir. Dervişlerden Gazi'ler
doğmuş ve Yeniçeri Ocağı, Bektaşiliğe bağlanmıştır.
Mirac yolculuğunda, peygamber,ezel varlığı ile tanıyamadığı Ali'nin kendisini karşıladığı Kırklar Cemi'ne varır ve ona nerede bulunduğunu sorar, Ali,'' biz Kırklar'ız ve kırkımız Bir'iz '' diye yanıt verir ve bunu kanıtlamak için, bıçakla parmağını keser. Bir anda Kırkların hepsinin parmağı kanar. Fakat peygamber o sırada ancak otuz dokuz kişi olduklarını fark eder ve sorar: ''Birimiz sadaka toplamaya gitti'' açıklamasıyla yanıtlanır. Ardından yine kanayan bir el belirir . Bu bac toplamaya gitmiş olan Serman Farisi'nin elidir. Selman tek bir üzüm tanesiyle dönüp gelmiştir. Peygamber,tek taneden bütün KırklarI esritecek kadar şerbet çıkarır. Kendisi de esrir ve sema'a kalkar;türban'ı çözülür, düşer, kırk parçaya bölünür. Kırkların her biri bir parçayı kuşanır ve bir ateşin çevresinde dönen pervaneler gibi dönmeye başlarlar. Alevi geleneğine göre, Kırklar topluluğuna adını veren ve öte dünyada gerçekleşen bu ilk sema başlangıç olur.
Bektaşilik, cemaat-dışı akımlar üzerinde uzlaştırıcı ağırlığını
koymakta gecikmedi; ilk Osmanlı sultanlarınca koıunmaları ve desteklenmiş
olmaları da bundandı. Osmanlılar, XVI. yüzyıl sonunda ölmüş
bulunan Hacı Bektaş'a bağlı bulunan akımı korurlarken, onların
Anadolu bozkırlarında, çoğunlukla Horasan'dan ya da Maveraünnchir'den
gelmiş cemaat-dışı dervişlerin kargaşacı ve yıkıcı eylemleıini
denetleyerek yönlendirebileceklerini düşünmüşlerdi.
Sonunda Ahiler de, Abdallar gibi, Bektaşiler tarikatına sığındılar.
Abdallar, Osmanlıların destek ve ayrıcalıklar vererek Bektaşi tarikatı
yoluyla yönlendinneye çalıştıkları dervişlerin düzene karşı eylemlerine
katıldılar. Yavaş yavaş, bütün cemaat-dışı kımıldanmalar, din
konusunda kural-dışılığın (non-conformisme'in) merkezi durumuna
gelen bu tarikatta kendilerine barınak buldular.
Ahiler ve Abdallarla birlikte, tıpkı Ahiler gibi, bazı mistik tarikat
biçimleri ile sosyal kurumlar arasında bir kaynaşmayı temsil eden Bacıyan-
ı Rum da ortadan çekildi.
Kadın, Bektaşi tarikatı içinde, kimliğini ve karışılmazlığını koruyabildi.
Kadınların bu tarikat içinde mühim bir yeri oldu: Erkeklerin
yanında toplantılara katılıyor, toplulukla ilgili kararlarda söz alabiliyorlardı.
Aşık, ozan kadınlar da vardı ve törenlerde On iki hizmet'in
belirlenişinde de söz sahibi idiler.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Kırklar'ın Cemi'nde
Baskı tarihi:
2012
Sayfa sayısı:
196
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789944387071
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Demos Yayınları
Kırklar'ın Cemi'nde adı ile okuyucuya ulaştırdığımız bu eser; "Anadolu Halk İslamlığı" üzerine araştırmalarının Türkçe yayını "Uyur İdik Uyardılar" (İstanbul 1992, 1993, 2006) adlı kitabı ile yakından tanıdığımız Profesör Irène Mélikoff'un konu üzerine son makale ve bildirilerini bir araya topladığı Au banquet des Quarante - Exploration au cour du Bektchisme-Alevisme (Kırklar'ın Cemi'nde- Alevi- Bektaşiliğin özüne doğru yolculuk, İstanbul 2001) adlı Fransızca yayının Türkçeye çevirisini içermededir...

Yazar, Fransızca ve İngilizce olarak kaleme aldığı bu son yazı ve konuşmalarını:

1. Genel konular (Sûfîlik ve Şamancılık arasında Hacı Bektaş; İslamlığın kıyısında bir inanış olarak Alevilik, Türkiye'de Bektaşilik ve Alevilik),

2. Tarih araştırmaları (Bâcıyân-ı Rûm ve Kadıncık Ana, Bektaşi-Alevi tarihsel bölünüşü, Aydınlanma bağlamında Bektaşilik),

3. Edebiyat alanı (Geçmişte ve günümüzde Şah İsmail'in ululanışı, Pir Sultan Abdal),

4. Öğretinin derinleşmesi (Son gözlemler, Orta Asya'dan Ön-Asya'ya, Gök-Tanrı'dan Şah-ı Merdan'a doğru geliş, Ali'nin Tanrılaşması, Hacı Bektaş'ta dağ ve ağaç kutsalı, Cemaat dışı oluşumlarda evrensellik ve vahiy-dışılık.
olmak üzere, dört ana başlık altında toplamış bulunuyor
"Bektaşilik alanının incelenmesi inanma değil, gözlem, çözümleme ve anlamaya çalışma işlemidir" diyen yazar; eseriyle bizi olgunun köklerine doğru bir yolculuğa çıkarmadadır.

Turan Alptekin

Kitabı okuyanlar 8 okur

  • Mustafa Elmas
  • Erdi Öztürk
  • Mrt Bzkrt
  • Ender Bıyıklı
  • Özlem Erşen
  • sezgin
  • Sezen
  • ceren

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%0
9
%0
8
%100 (1)
7
%0
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0