Adı:
Kitabu'r-Ruh
Baskı tarihi:
2003
Sayfa sayısı:
375
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789753550345
Kitabın türü:
Orijinal adı:
(Kitab) Er-Ruh
Çeviri:
Şaban Haklı
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
İz Yayıncılık
İslam ilim geleneğinde Selefî akımın verimli ve çok yönlü temsilcilerinden biri olan İbn Kayyim el- Cevziyye'nin Kitâbu'r- Rûh'u, ruh gerçeği etrafında akla gelebilecek neredeyse her soruya bir cevap sunmakta, Kitap ve sünnetle gelen bilgileri esas alarak kendisine ulaşan İslam düşüncesi birikimini değerlendirmekte ve bir sonuca bağlamaktadır. Ruh bedenden bağımsız bir varlık mı yoksa bedenin bir fonksiyonu mudur? Nefs ve ruh kavramları farklı varoluş biçimlerini mi ifade etmektedir? Ölüm nasıl bir hadisedir? Ölümden sonraki hayatın farklı aşamaları nelerdir ve nasıl yaşanacaktır? Kabir hayatını kimler, nasıl algılayacaktır? Kabir ziyaretinden ruhlar haberdar olur mu? Ruhlar arasında iletişim söz konusu mudur? Eser bu gibi sorulara cevap vermektedir.
Kitaba henüz inceleme eklenmedi.
Kabir azabı ve Münker Nekir meleklerinin kişiyi sorgulaması ile ilgili birçok, mütevatir hadisler varid olmuştur. Bunlardan biri Sahihayn'da İbni Abbas'tan rivayet edilmektedirler. İbni Abbas
der ki: Rasulullah sav iki kabre uğradı:
"Şimdi bunlar azap içerisindedirler; azap olunmalarının
nedeni küçük günahlardan sakınmam alandır. Birinci günahları idrardan sakınmamaları, diğeri ise yeryüzünde insanlar arasında laf götürüp getirmeleridir" buyurdu.
Sonra eline yaş hurma çubuğu aldı, onu ikiye ayırdıktan sonra birer tane kabirlerin üzerine dikti ve: "Bunlar kuruyana
kadar umulur ki gördükleri azap biraz hafifler" buyurdu.
İBNİ MACE - İMAM AHMED İBN HANBEL
Kabir azabından maksat Berzah'da görülen azaptır;
her ölen kişi ister İster gömülsün ,ister onu yırtıcı hayvanlar yesin, ister yakılarak ölsün, ister çürüyüp havada savrulsun, isterse sertleşsin veya denizde boğulsun her halükarda ruhu bedenine girerek hak ettiği azabı kabirde çekecektir.

Sahih'ül Buhari'de Semre b. Cendeb'den şöyle bir hadis rivayet edilir:
Rasulullah, namazını kılınca bize döner ve: "Bu gece rüya gören var mı?" diye sorardı. Eğer rüya gören varsa anlatır:
"Allah'ın dilediği olur" derdi.
Bir gün yine: "Bu gece rüya göreniniz var mı?" diye sordu.
Biz de "yok" deyince: "Bu gece de ben rüya gördüm" diyerek anlatmaya başladı.
İki kişi yanıma geldi, elimden tutarak mukaddes yere götürdüler. Baktım ki biri oturmuş diğeri de elinde demirden bir mahmuz avurtundan başlayarak kafasına kadar yırtıyor sonra diğer
avurtunu da aynı şekilde yırttıktan sonra avurtları yeniden iyileşiyor; aynı şeyi tekrar tekrar yapıyordu.
Adamlara: "Bu adam kim?" diye sordum. Dediler ki; "Haydi gidelim."
Biraz ilerleyince baktım ki adamın biri kafası üzerine duruyor diğeri de kaya parçası ya da taşla adamın kafasını
yarıyor; düşen taşı yeniden eline alıyor başı iyileşince kafasına tekrar vuruyor. "Bu adam kim?" diye sordum. Dediler ki: "Haydi gidelim."
Biraz ilerledikten sonra tandır gibi ağzı dar, altı geniş bir deriye rastladım. Altı yanan bu derinin içerisinde çıplak kadınlar ve erkekler vardı. Ateşin alevi ayaklarının altından vuruyordu. Alev arttıkça onlar derinin ağzından çıkacak kadar
yükseliyor, sakinleşince de eski haline dönüyorlardı.
"Bu da nedir?" diye sordum. Dediler ki: "Haydi gidelim."
Biraz daha ilerledik. Baktımki kan nehri var. İçerisinde bir adam ayakta, biri de nehrin ortasında elinde taş var. Nehirde ayakta duran kişi çıkmaya yeltenince diğeri ağzındaki taşı adama atıyor, adam da her çıkmak istediğinde taşı atarak çıkmasına engel oluyordu. "Bu da nedir?" diye sordum. "Haydi gidelim" dediler.
Biraz daha ilerleyince baktım ki yeşil bir bahçede
büyük bir ağacın gövdesinde yaşlı bir adamla çocuklar duruyor. Ağaca yakın bir adam elinde ateşle ağacı tutuşturuyor. Ağaca tırmandık. Oradan da benzerini görmediğim bir eve götürdüler.
Evde yaşlılar ve gençler vardı. Oradan da daha güzel bir eve götürdüler..."
Sonunda dedim ki: "Gece boyunca geziyoruz. Haydin gördüklerimi anlatın. Onlar da bu teklifiminkabul edip anlatmaya başladılar.
Avurtu yırtılan adam yalancının biridir. Yalan konuşur,
konuştuğu yalan her tarafa yayılır. Kıyamete kadar gördüğün gibi azap görecektir.
Başı yarılan adam da Allah'ın kendisine Kur'ân'ı öğrettiği halde geceleri uyuyan, gündüzleri de onunla amel
etmeyen kişidir. Kıyamete kadar azabı böyledir.
Deride gördüğüm kişiler zina edenler;
nehirde gördüklerin faiz yiyenlerdir.
Ağacın gövdesindeki yaşlı adam Hz. İbrahim'dir. Etrafındaki
çocuklarsa halkın çocuklarıdır. Ateş yakan kişi cehennem bekçisi; gördüğün ilk ev mü'minlerin geneline ait bir evdir. Şu evse şehidler evidir. Ben Cebrail'im. Şu da Mikâil'dir. Başını kaldır."
Başımı kaldırdım baktım ki bulutlar kadar yüksekte bir köşk: "Bu da senin evin" dediler.
Evim olduğunu öğrenince: "Bırakın evime gireyim" dedimse de kabul etmediler ve: "henüz geride kalan daha ömrün var. Onu da bitirince evine girersin" dediler.
Berzah'ta azabın varlığına bu delildir. Çünkü peygamberlerin rüyası konuya uygun vahiy kabul edilmektedir.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Kitabu'r-Ruh
Baskı tarihi:
2003
Sayfa sayısı:
375
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789753550345
Kitabın türü:
Orijinal adı:
(Kitab) Er-Ruh
Çeviri:
Şaban Haklı
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
İz Yayıncılık
İslam ilim geleneğinde Selefî akımın verimli ve çok yönlü temsilcilerinden biri olan İbn Kayyim el- Cevziyye'nin Kitâbu'r- Rûh'u, ruh gerçeği etrafında akla gelebilecek neredeyse her soruya bir cevap sunmakta, Kitap ve sünnetle gelen bilgileri esas alarak kendisine ulaşan İslam düşüncesi birikimini değerlendirmekte ve bir sonuca bağlamaktadır. Ruh bedenden bağımsız bir varlık mı yoksa bedenin bir fonksiyonu mudur? Nefs ve ruh kavramları farklı varoluş biçimlerini mi ifade etmektedir? Ölüm nasıl bir hadisedir? Ölümden sonraki hayatın farklı aşamaları nelerdir ve nasıl yaşanacaktır? Kabir hayatını kimler, nasıl algılayacaktır? Kabir ziyaretinden ruhlar haberdar olur mu? Ruhlar arasında iletişim söz konusu mudur? Eser bu gibi sorulara cevap vermektedir.

Kitabı okuyanlar 11 okur

 • Dilsoj
 • Yusuf Ziya Oral
 • Mhmmd
 • Sezen Koç
 • Murat İslam
 • Celalettin çizmeci
 • Rümeysa Güçlü
 • Mehmet Mustafa Erkal
 • Fahrettin
 • Esmanur Bk.

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%50 (2)
9
%25 (1)
8
%0
7
%0
6
%25 (1)
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0