Musahabe 1 (Kardeşlik, İlim, Kader)

·
Okunma
·
Beğeni
·
76
Gösterim
Adı:
Musahabe 1
Alt başlık:
Kardeşlik, İlim, Kader
Baskı tarihi:
1981
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789756247302
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Erkam Yayınları
250 syf.
·1 günde·Beğendi·6/10
" Musahabe " serisi altı ciltten oluşmakta olup,bu eser muhterem Mahmut Sami Ramazanoğlu ( Erenköy Cemaati -Altınoluk- lideri ) tarafından muhtelif zamanlarda durum ve münasebetine göre çeşitli mevzularda yapılmış sohbetlerin kitaplaştırılmış halidir.

Kitabın birinci cildinde " Kardeşlik,İlmin fazileti,Kader,Güzel Ahlak,Sıla-ı Rahim başta olmak üzere değişik konuları,ayet ve hadisler ışığında okumak mümkün...

Tavsiye eder, iyi okumalar dilerim.
" İbadetin efdali fıkıh ilmini öğrenmek ve diyanetin efdali perhizliktir.Yani haram şeylerden sakınmaktır."
" Eğer ki alim ilmiyle amil olmazsa,cahil ilim öğrenmekten vaz geçerse,zengin malında buhl ederse,fakir dünyası için ahiretini satarsa;helak onlar için yetmiş kerre..."
İyâd Kabîlesinin reisi, Dîn-i Îsevî’de muvahhid ve şâir Kuss İbn-i Sâide Sûk-i Ukâz’da belîğ bir hutbe okumuş ve şuarâ ve buleğây-ı Arab da o cemâat arasında bulunmuştu. Hutbesinde Bi’set-i Nebeviyye’nin yakın olduğunu haber vermişti.

Hutbesinin hulâsaten tercemesi:

“Ey nâs! Geliniz, dinleyiniz. Belleyiniz, ibret alınız. Yaşayan ölür. Ölen fena bulur. Yağmur yağar, otlar biter, çocuklar doğar, analarının, babalarının yerini tutar. Sonra hepsi mahv olup gider. Vukuatın ardı arkası kesilmez. Hemen birbirini ta’kib eder.

Dikkat edin, kulak tutun. Gökte haber var, yerde ibret alacak şeyler var. Yıldızlar yürür, denizler durur, gelen kalmaz, giden gelmez. Yemîn ederim, Allah’ın indinde bir Dîn vardır ki, şimdi bulunduğunuz Dînden (Îsevî Dîninden) daha sevgilidir. (Dîn-i İslâm’a işaret). Ve Allah’ın bir gelecek peygamberi vardır ki, gelmesi pek yakın oldu. Ve Onun gölgesi başınızın üstüne geldi. Ne mutlu o kimseye ki, O’na îmân edip de, O dahî ona hidâyet eyleye.. Vay o bedbaht’a ki, O’na isyân ve muhalefet eyleye.. Yazıklar olsun ömürlerini gaflet ile geçiren ümmetlere…

Ey Cemâat-i İyâd! Hani âbâ ü ecdâd? Hani müzeyyen kâşâneler ve taştan haneler yapan Âd ve Semûd? Hani dünyâ varlığına mağrur olup ta kavmine hitaben (Ben sizin en büyük rabbinizim) diyen Fir’avn ile Nemrûd? Bu yer, onları değirmeninde öğüttü, toz etti. Kemikleri bile çürüyüp dağıldı. Evleri de yıkılıp ıssız kaldı. Yerlerini şimdi köpekler şenlendiriyor. Sakın Onlar gibi gaflet etmeyin. Onların yoluna gitmeyin. Her şey fânîdir. Ancak Cenâb-ı Hakk bâkîdir. Birdir, şeriki ve nazîri yoktur. Tapılacak ancak O’dur. Doğmamış ve doğurmamıştır. Bizden evvel gelip geçenlerde bize ibret olacak şey çoktur, ölüm ırmağının girecek yerleri vardır ama çıkacak yeri yoktur. Küçük büyük hep göçüp gidiyor, giden geri gelmiyor. Kat’î bilirim ki herkese olan bana da olacaktır.”

Hâtemü’n-Nebiyyîn (s.a.v.) Efendimiz orada hazır olup, Kuss İbn-i Sâide’nin sözünü dinliyordu. Bilâhare Kuss İbn-i Sâide vefat etmekle görüşmek nasîb olmadı. Hâtemü’n-Nebiyyîn (s.a.v.) Efendimiz Kuss İbn-i Sâide hakkında şöyle buyurdu:

“Ümîd ederim ki Cenâb-ı Hakk Kuss İbn-i Sâide’yi ayrıca bir ümmet olarak ba’s eyleye..”

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Musahabe 1
Alt başlık:
Kardeşlik, İlim, Kader
Baskı tarihi:
1981
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789756247302
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Erkam Yayınları

Kitabı okuyanlar 4 okur

  • Sema
  • Meryem Nur ÇİLSALAR
  • Aynur yildiz
  • Ekrem Özkara

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%50 (1)
9
%0
8
%0
7
%0
6
%50 (1)
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0