Doğu Asur Kilise Gelenekleri ve Patrik Mar Şamun'un Katli

Ninova'nın Yakarışı

Surma Hanım

Ninova'nın Yakarışı Gönderileri

Ninova'nın Yakarışı kitaplarını, Ninova'nın Yakarışı sözleri ve alıntılarını, Ninova'nın Yakarışı yazarlarını, Ninova'nın Yakarışı yorumları ve incelemelerini 1000Kitap'ta bulabilirsiniz.
Asur ulusu, Timur zamanından bu yana, yüzyıllarca yönel- tilen baskı ve zulümler sonunda milyonlardan binlere inmiş- tir. Bir çoğu çeşitli ülkelere dağılmışlardır ve yalnızca Ameri- ka ve Avrupa'da değil, Urmiye Gölü'nden batıda Beyrut'a ve Van Gölü'nün kuzeyinden Musul'un güneyine kadar uzanan topraklarda yaşam mücadelelerini vermeye devam etmişler- dir. Mezhep kavgaları bu ulusu daha da dağıtmış ve Maruni- ler, Yakubiler (Süryaniler), Nasturiler ve Kildaniler gibi çeşit- li isimler altında onları görmek mümkün. Bu ulusun büyük bir bölümü kötü Türk ve Fars-Iran yönetimi altında kalmıştır. Mezopotamya dağlarında yaşayan, Asur-Nasturi diye bilinen bölüm Türkiye sınırlarında olmalarına karşın, yukarıda sözü- nü ettiğimiz kendi yasaları çerçevesinde varlıklarını sürdür- müşlerdir. Bu bağımsız aşiretler, Tiyyari, Txuma, Jilu (Cilo), Istazin, Baz ve Dez (Dız) dır. Bu aşiretlerin en büyük köyü 6 bin nüfusuyla Asitane'dir
Sayfa 73 - AvestaKitabı okudu
Herkes, ölünün sevdiklerinin mezarları üzerinede ateş yakar.
Sayfa 53 - AvestaKitabı okudu
Reklam
Sanıyorum, dünyada Asurlar kadar sert kurallar içinde oruç Stutan bir ulus daha yokturÇok sayıda oruç gününün ol- ması bir yana, oruç kuralları da çok daha katıdır, şöyle ki, biz- ler et yemediğimiz gibi süt, balık, tereyağı, yumurta gibi hay- van ürünlerini de bırakırız. Yalnızca sebze yemekleri ve bitki- sel yağlar kullanılır. Bu kurala göre, Noel'den önceki bir ay kadar sürenin (advent) 25 günü ve Paskalya'dan önceki Bü- yük Perhiz denilen dönemde 50 gün oruç tutulur. Bu 50 gün- lük süre içerisinde, Pazar günü dışında, kimse her gün akşa- ma kadar hiçbir şey yemez; ben bu büyük perhiz süresi bo- yunca, iki gün oruç tutup üçüncü gün yiyen kahin ve diya- konlar tanıdım.*
Sayfa 31 - AvestaKitabı okudu
Yok ettikleri değerleri , sebep oldukları harabelerin arasından yeniden nasıl canlandırabilecekler ?
".. bunun doğru olduğuna inanmak istiyoruz fakat zaman geçiyor ve ertelenen ümit kalbe zarar verir. Geleceğimizin karanlık olduğunu, onun da geçmişimiz gibi olacağını, kafalarımıza bir tabanca tutarak yaşamak zorunda olacağımızı mı tekrarlayacağız sürekli? "
Sayfa 108Kitabı okudu
Reklam
112 syf.
8/10 puan verdi
·
Beğendi
İnsanın yaşadığı toprağın tarihinden, kültüründen ve gelişmelerden haberdar eden ve bilinmeyenleri bildiren küçük çaplı bir yapıt gibi, daha çok kendi ulusunu tanıtmak ve yaşadıkları vahim acıları dile getiren kitap.
Ninova'nın Yakarışı
Ninova'nın YakarışıSurma Hanım · Avesta Basın Yayın · 201041 okunma
112 syf.
8/10 puan verdi
·
Beğendi
·
29 saatte okudu
Kitapta, bir zamanlar(100 yıl öncesine kadar) Hakkari bölgesinde yaşayan Asurlar'ın hayatı, yaşadıkları zulüm ve sürgün anlatılır. Başroller:Türkler, İranlılar ve kandırılmış Kürtler... Milletlerin bu kadar zulüm yapıp hala kendilerini masum, merhametli ve üstün görmeleri çabası, o kadar anlamsız ki...Tek açıklaması; cehalet...
Ninova'nın Yakarışı
Ninova'nın YakarışıSurma Hanım · Avesta Basın Yayın · 201041 okunma
Reklam
Kilisede aynı zamanda, Muhammed'in verdiği söylenen bir ipek mendil bulunur ki üzerinde bu kilisenin korunmasına dair bir ferman yazılır. Bu mendil tüm Müslüman ziyaretçiler tarafından büyük bir içtenlik ve saygıyla selamlanırdı. Ne yazık ki tüm bu zenginliklerden geriye küllerinden başka bir şey kalmadı. Vazolar paramparça olmuş ve tüm altın gümüş eşyalar alınıp götürülmüştür. Bunu yapanlar büyük olasılıkla Oramarlı Kürtlerdi. Kiliselerimizi yeniden yapabiliriz, fakat sormak gerekir: Kürtler yok ettikleri değerleri sebep oldukları harabelerin arasından yeniden nasıl canlandırabilecekler?
VII Rahiplerin Dokuz Derecesi ve Yedi Kutsal Ayin
... Sanırım Batılılar Isa'nın çarmıha gerildiği Golgota'nın Adem'in mezarı olduğu inancından haberdardırlar.
26 öğeden 1 ile 15 arasındakiler gösteriliyor.