Osmanlı’da Tarih Yazımı ve Kaynak Türleri (Ciltli)

·
Okunma
·
Beğeni
·
18
Gösterim
Adı:
Osmanlı’da Tarih Yazımı ve Kaynak Türleri (Ciltli)
Baskı tarihi:
16 Kasım 2020
Sayfa sayısı:
320
Format:
Ciltli
ISBN:
9786057635730
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Kronik Kitap
OSMANLI TARİHÇİLİĞİNDE
KAYNAKLARI YENİDEN KEŞFETMEK…

15. yüzyılda menâkıbnâme ve destanlarla başlayan Osmanlı’da tarih yazımı, aynı asırda gazavâtnâmelerle devam etmiş, esas büyük gelişme ise II. Bayezid’in özel ilgisiyle onun devrinde gerçekleşmiştir. 17. yüzyılda geleneksel tarih kaynağı türlerine ek olarak vekayinâme/kronik telifinde artış yaşanmış, ilk sefâretnâmeler yazılmış, daha fazla siyasetnâme kaleme alınmıştır. 18. yüzyılda da geleneksel tarih yazımının devamı niteliğinde genel ve özel tarihler kaleme alınırken, gerçek anlamda resmî tarihçilik vekayinâme yazıcılığı ile yeni bir formata girmiştir. 19 ve 20. yüzyıllara gelindiğinde ise mevcut kaynak türlerine madeni paralar, arkeoloji, gazete, salnâme ve ansiklopedik eser çalışmaları da eklenmiştir.
Ülkemizde tarih biliminin önde gelen isimlerinden Prof. Dr. Abdülkadir Özcan’ın hazırlamış olduğu elinizdeki eser, çok uzun yıllara dayanan araştırmaların bir neticesi. Osmanlı Devleti’nde 15-20. yüzyıllar arasında kaleme alınan genel tarihler, vekayinâmeler, şehnâmeler, biyografik ve bibliyografik eserler, siyasetnameler ve diğer birçok resmi ve özel tarihi kaynak türünün yüzyıllara göre irdelendiği bu çalışmayla birlikte Osmanlı Devleti’nin tarih yaptığı kadar tarih yazdığı da tüm teferruatıyla ortaya konuyor.
Osmanlı’da Tarih Yazımı ve Kaynak Türleri, talebelerden hocalara; araştırmacılardan meraklılara tüm tarih tutkunları için eşsiz bir yol haritası sunuyor…
Kitaba henüz inceleme eklenmedi.
İlk Türk devletleri için Çin kaynaklarının önemi gibi, Osmanlı Devleti'nin kuruluş yılları, hatta ilk 150 yıllık dönemi için de Bizans, Arap, Selçuklu ve Timurlu kaynaklarının da ehemmiyeti büyüktür. Osmanlı'da ilk Türkçe menâkıb ve destan türü eserler 1402 Ankara Savaşı sonrasında başlayan Fetret Dönemi'nde ortaya konulmuştur.
"Osmanlı'dan günümüze ulaşan ilk standart tarihler, kuruluştan bir buçuk asır kadar sonra kaleme alındı. Başta Âşıkpaşazâde olmak üzere, daha sonraki tarihçilere kaynaklık eden fakat günümüze ulaşmadığı bilinen Yahşi Fakih'e ait Menâkıb-ı Âl-i Osman ilk Osmanlı tarih kaynağı sayılabilir."
1402 Ankara Savaşı'ndan sonra başlayan zihniyet değişikliği tarih yazımına da yansımış, özellikle Oğuz boyunun üstünlüğü tezine dayalı bir anlayış kabul görmüştür. Timur fırtınasıyla başlayan siyasî ve askerî duraklama kültürel faaliyetlere yansımışsa da, II. Murad'ın şair, musikişinas vb. sanatkârları himayesi çok sayıda eserin ortaya çıkmasına sebep olmuştur.
Osmanlı döneminde tarih ve tarihçilerin ilk müstakil çalışmaya konu olması XIX. yüzyılda Tanzimat döneminde gerçekleşmiştir. İlmiyeden yetişen, çeşitli yerlerde müderrislik ve kadılık yapan Karslızâde Cemaleddin Mehmed Efendi ilk defa Âyîne-i Zurefâ adlı eserinde Osmanlı tarih yazarlarından ve eserlerinden söz etmiştir.
XIX. yüzyıl tarihçiliğinin önemli bir yanı, özellikle Tanzimat'tan sonra Batı dillerini bilen tarihçilerin Avrupa devletlerinden daha fazla söz etmeleri, Batı kaynaklarından daha çok faydalanmaları, Devlet-i Aliyye'nin müesseselerini de içine alan ilk sentez tarihleri meydana getirmeye çalışmalarıdır.
Bu arada belirtilmelidir ki I. Murad zamanında Tuhfetü'l-guzât fî Fezâili'l-cihâd adlı eserde gazâ ideolojisinin vurgulanması, Osman Gazi'den itibaren Osmanlı padişahlarının bu yönü üzerinde durulması dikkat çekmektedir.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Osmanlı’da Tarih Yazımı ve Kaynak Türleri (Ciltli)
Baskı tarihi:
16 Kasım 2020
Sayfa sayısı:
320
Format:
Ciltli
ISBN:
9786057635730
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Kronik Kitap
OSMANLI TARİHÇİLİĞİNDE
KAYNAKLARI YENİDEN KEŞFETMEK…

15. yüzyılda menâkıbnâme ve destanlarla başlayan Osmanlı’da tarih yazımı, aynı asırda gazavâtnâmelerle devam etmiş, esas büyük gelişme ise II. Bayezid’in özel ilgisiyle onun devrinde gerçekleşmiştir. 17. yüzyılda geleneksel tarih kaynağı türlerine ek olarak vekayinâme/kronik telifinde artış yaşanmış, ilk sefâretnâmeler yazılmış, daha fazla siyasetnâme kaleme alınmıştır. 18. yüzyılda da geleneksel tarih yazımının devamı niteliğinde genel ve özel tarihler kaleme alınırken, gerçek anlamda resmî tarihçilik vekayinâme yazıcılığı ile yeni bir formata girmiştir. 19 ve 20. yüzyıllara gelindiğinde ise mevcut kaynak türlerine madeni paralar, arkeoloji, gazete, salnâme ve ansiklopedik eser çalışmaları da eklenmiştir.
Ülkemizde tarih biliminin önde gelen isimlerinden Prof. Dr. Abdülkadir Özcan’ın hazırlamış olduğu elinizdeki eser, çok uzun yıllara dayanan araştırmaların bir neticesi. Osmanlı Devleti’nde 15-20. yüzyıllar arasında kaleme alınan genel tarihler, vekayinâmeler, şehnâmeler, biyografik ve bibliyografik eserler, siyasetnameler ve diğer birçok resmi ve özel tarihi kaynak türünün yüzyıllara göre irdelendiği bu çalışmayla birlikte Osmanlı Devleti’nin tarih yaptığı kadar tarih yazdığı da tüm teferruatıyla ortaya konuyor.
Osmanlı’da Tarih Yazımı ve Kaynak Türleri, talebelerden hocalara; araştırmacılardan meraklılara tüm tarih tutkunları için eşsiz bir yol haritası sunuyor…

Kitabı okuyanlar 2 okur

  • Ömür Berat ÇALIK
  • zafer saraç

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%100 (2)
9
%0
8
%0
7
%0
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0