·
Okunma
·
Beğeni
·
149
Gösterim
Adı:
Putlar Kitabı
Baskı tarihi:
2017
Sayfa sayısı:
160
Format:
Karton kapak
ISBN:
978-605-9281-14-0
Orijinal adı:
Kitâbü’l-Esnâm
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Ankara Okulu
Baskılar:
Putlar Kitabı
Putlar Kitabı
Müslümanlık öncesi Arap toplumundaki putları konu edinmiş ve en erken telif edilmiş yegane bir kitap ile karşınızdayız. Müellif putları tanıtırken muhafazakâr bir tutum takınmamış, bilgiyi saklamayı değil, gerçeği ortaya koymayı hedef edinmiştir. Bu bağlamda Hz. Peygamber’in bile peygamberlik öncesi putlara yöneldiğinden bahsetmektedir ki bu bilgiler Kur’an’daki ifadelerle de (Duha, 7; Şura, 52) örtüşmektedir. Doğrusu bu aktarımlar Hz. Peygamber’in hakikat bilgisini vahiy dışında başka birinden almadığının ve gerçek nebi oluşunun da en önemli kanıtlarından olmalıdır.
Kitaba henüz inceleme eklenmedi.
‘Uzzâ’ya ibadet, Allah peygamberini gönderinceye, peygamber de onu ve öbür putları yok edip tapılmalarını yasak edinceye kadar ve haklarında ayeti ininceye kadar devam etti.
İbn Al-Kalbi
Sayfa 50 - 1. Basım Şubat 2003 - Pınar Yayınları
Büyük tarihi eser al-Mağâzî ve’s-Siyar (Peygamberlerin Savaşları ve Biyografisi)’in yazarı 151/768 yılında Abbasilerin 11. halifesi al-Mansür’un kendisini davet ettiği Bağdat’ta ölen Muhammed İbn İshak, Cahiliye Çağı ile, Arap putçuluğu ile uğraşanların ve ondan kalan izleri arayanların ilki idi.
İbn Al-Kalbi
Sayfa 26 - 1. Basım Şubat 2003 - Pınar Yayınları
Tayy kabilesinin el-Fals isimli bir putu vardı. Aca diye anılan kara dağların ortasında, kırmızı bir burundu bu, insan heykeli gibiydi. Ona taparlar, hediyeler sunarlar, önünde kurbanlar keserlerdi
İbn Al-Kalbi
Sayfa 75 - 1. Basım Şubat 2003 - Pınar Yayınları
Yesrib, peygamberin şehri Medine’nin asıl arapça ismidir. Bu eski Yesrib ismi Kur’an’da yalnız bir defa geçer (sure 33, 13). El-Medine, Medinta, aramcadan gelir. O dilde “mahkeme yeri” demekken sonra daha büyük şehir anlamını kazanmıştır; bu bir deyimdir “Şehir”.
İbn Al-Kalbi
Sayfa 96 - 1. Basım Şubat 2003 - Pınar Yayınları
Ebû Sûfyân bilindiği gibi Emevîlerin atasıdır. Emevîler Uhud savaşında Bedir'in intikamını almaya çalışırken onların kumandanıydı.
Ebu Sûfyan, Kurelyş’ten ’Abd Menaf soyundandır; zengin bir tüccardı ve Muhammed’e (a.s.) düşmanlıkta birleşen Mekkeli asiller partisinin yöneticisiydi.
İbn Al-Kalbi
Sayfa 108 - 1. Basım Şubat 2003 - Pınar Yayınları
Cahileye çağı, yani Arap putçuluğu, yabancı tesirlere, bilhassa Güney Arabistan tesirlerine dayanan yıldızlara tapmanın ve aynı zamanda kahramanlara tapmanın her çeşit izlerini taşır. Fakat onda en çok ilahlara ve cinlere saygı ile birlikte genel bir taşa veya ağaca tapma göze çarpar.
İbn Al-Kalbi
Sayfa 24 - 1. Basım Şubat 2003 - Pınar Yayınları
’Amr b. Luhayy putçuluğu yayınca Araplar da putlara taptılar ve onları ilah edindiler.
İbn Al-Kalbi
Sayfa 44 - 1. Basım Şubat 2003 - Pınar Yayınları

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Putlar Kitabı
Baskı tarihi:
2017
Sayfa sayısı:
160
Format:
Karton kapak
ISBN:
978-605-9281-14-0
Orijinal adı:
Kitâbü’l-Esnâm
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Ankara Okulu
Baskılar:
Putlar Kitabı
Putlar Kitabı
Müslümanlık öncesi Arap toplumundaki putları konu edinmiş ve en erken telif edilmiş yegane bir kitap ile karşınızdayız. Müellif putları tanıtırken muhafazakâr bir tutum takınmamış, bilgiyi saklamayı değil, gerçeği ortaya koymayı hedef edinmiştir. Bu bağlamda Hz. Peygamber’in bile peygamberlik öncesi putlara yöneldiğinden bahsetmektedir ki bu bilgiler Kur’an’daki ifadelerle de (Duha, 7; Şura, 52) örtüşmektedir. Doğrusu bu aktarımlar Hz. Peygamber’in hakikat bilgisini vahiy dışında başka birinden almadığının ve gerçek nebi oluşunun da en önemli kanıtlarından olmalıdır.

Kitabı okuyanlar 13 okur

  • Honoris

Kitap istatistikleri (Bütün baskılar)

Bu baskının istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%0
9
%0
8
%0
7
%0
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0