Adı:
S/Z
Baskı tarihi:
Aralık 2016
Sayfa sayısı:
269
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789755708348
Çeviri:
Sündüz Öztürk Kasar
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Sel Yayıncılık
20. yüzyılın önemli denemeci, eleştirmen ve göstergebilimcisi Roland Barthes döneminin kuramsal söylemlerinin ve entelektüel hareketlerinin çoğulluğuyla diyaloğa girerek dilin kurumlaşmış iktidarlarına saldırıyor.

École Pratique des Hautes Études’de 1968 ve 1969 yıllarındaki bir seminer çalışmasının ürünü olan bu serüvende, “Balzac’ın oldukça az tanınan ama doruktaki yapıtlarından biri” diye önemine Georges Bataille’ın da vurgu yaptığı çok-katmanlı ve bulmacamsı öyküsü Sarrasine’dir Barthes’ın elindeki malzeme.
Barthes, Balzac’ın metnini sözcük birimlerine varana dek didiklerken, bir metnin alt katmanlarında dolanmanın yollarını göstererek eşsiz bir okuma şöleni sunuyor; “bir öykü nasıl yazılır?” sorusuna verdiği cevaplarla da –arzu edene– yazarlığın gizemli dehlizlerinde kılavuz oluyor.

Hadım edilmenin dramı, aldatılan âşık, sanat, müzik, yaratıcılık gibi temalarla katman katman örülmüş Balzac öyküsünü, 20. yüzyılın çok-disiplinli eleştirel analizleri eşliğinde bir partisyon gibi parçalayıp bölen, metnin iç sesini dinleyen Barthes, eleştirinin ve okumanın çoğulluğuna olduğu kadar, yazının iktidarını hedef alan özgürleştirici ve kolektif bir çalışmaya da işaret ediyor.


ROLAND BARTHES, Fransız denemeci, eleştirmen ve göstergebilimci (Cherbourg, 1915 - Paris, 1980). Sorbonne’da öğrenim gördü, CNRS’te (Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi) çalıştı, École Pratique des Hautes Études’de ve Collège de France’ta göstergebilim dersleri verdi.
20. yüzyılın “dil ustaları”ndan Barthes, dilbilim ve göstergebilim alanında önemli bir kuramcı olmanın yanı sıra, eleştiri, yazınbilim, toplumbilim alanlarında da önemli metinler yayımlamıştır. İki temel edimi; okumayı ve yazmayı gerçekleştirmek için değişik yaklaşımlar kullanmış ve sonunda tümüyle kendine özgü bir yazı kurmuştur.
Kitaba henüz inceleme eklenmedi.
Maskesinin kaşları ışıktan çok iyi yapılmış bir resmi ortaya çıkartan bir parlaklık alıyorlardı. Bunca yıkıntının üzücü görünümü için ne mutlu ki, bir kadavranınkini andıran kafası sayısız buklelerinin olağanüstü bir tutkuyu açığa çıkardığı sarı bir perukla gizlenmişti. Ayrıca, bu garip kişinin kadınlara özgü süs merakı kulaklarındaki altın küpelerle, güzelim taşlarının kemikleri çıkmış parmaklarında parıldadığı yüzüklerle ve bir kadının boynundaki bir gerdanlığın taşları gibi göz kırpan bir saat zinciriyle oldukça belirgin bir biçimde ortaya konmuştu. Bunun dışında, bu Japon putu gibi şeyin morarmış dudaklarının üstünde, bir ölü kafasındaki gibi, durağan ve değişmez bir gülüş, acımasız ve alaycı bir gülüş vardı.(...)
Roland Barthes
Sayfa 200 - Yapı kredi yayınları
Model, arzuya elle bir biçim kazandırmaya "özgürce" (yani bir düzgüye, düş düzgüsüne uygun olarak) boyun eğmiştir ("tüm özençli düşünceler", "bütün duruşlarda"). Aslında, daha önceki resimler de düşseldiler: Raphael'in bir duruşunu tıpkıörneklemek, ender görülen bir el-kol-baş devinimini düşlemek, kendini yönlendirilmiş bir el becerisine kaptırmaktır, insanın, arzuladığı bedeni, "fantezi"sine (düşüne) göre elle işlemesidir. Gerçekçi sanat anlayışına göre, sonuçta düşsel elle işlemenin uçsuz bucaksız sergievi olarak tanımlanabilecek olan, tüm resim sanatıdır - bu sergievinde bedenlerden istediğimizi yaparız,
öyle ki yavaş yavaş gelip arzunun tüm bölmelerine yerleşirler (Sade'in canlı tablolarında çiğ bir biçimde, yani örnek gösterilecek bir biçimde gerçekleşen budur).
Roland Barthes
Sayfa 111 - Yapı kredi yayınları
(...)her yontunun içindeki boşluk (bu boşluk, kuşkusuz, birçok yontuculuk heveslisini çeker ve tasvir ve put düşmanlığına tüm simgesel bağlamını kazandırır) hadımın merkezsel eksikliğini yeniden üretir: yontu ince alaylı bir
biçimde gerçek, acı bir biçimde iğrençtir: modelin boşluğu tiksinçlik duygusunu tıpkıörneğe ileterek onu kaplamıştır: yontu hadımlığın düzdeğişmeceli gücüyle yaralanmıştır. Öznenin, bu bulaşıcılıkla, ters yönde, başarılı, kurtarıcı bir düzdeğişmece düşünü karşıtlaştırdığını anlıyoruz: dişiliğin özü, düzdeğişmecesidir bu.
Roland Barthes
Sayfa 173 - Yapı kredi yayınları
Durmaksızın modelini soyarak, yontucu Sarrasine harfi harfine Freud'ü izler, Freud (Leonardo da Vinci konusunda) yontuyu ve
çözümlemeyi özdeşleştirir: her ikisi de, via di levare yani açma uygulamasıdır.
Roland Barthes
Sayfa 112 - Yapı kredi yayınları
Aklımda hep kadın başlı olağanüstü bir canavar olacak; bu canavar gelip benim tüm erkekçe duygularıma pençelerini geçirecek ve diğer tüm kadınlara bir kusurluluk damgası vuracak. Canavar! Sen, hiçbir şeye hayat veremeyen sen benim için dünyadaki tüm kadınlan sildin.
Roland Barthes
Sayfa 222 - Yapı kredi yayınları
Gerçek bir kadını gördüğümde hep bu düşsel kadını düşüneceğim".
Bir umutsuzluk devinimiyle yontuyu gösterdi.
• Yontu, düşsel (abartmalı) kadın ve gerçek kadın bedenleri çoğaltan zincirin halkalarıdırlar, bu zincir de hadımın eksikliğiyle korkunç bir biçimde kırılmıştır (Bedenlerin çoğaltılması).
•• "Yontu": izlekselleştirilmiş nesnenin yarattığı umutsuzluk.
Roland Barthes
Sayfa 175 - Yapı kredi yayınları

Kitabın basım bilgileri

Adı:
S/Z
Baskı tarihi:
Aralık 2016
Sayfa sayısı:
269
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789755708348
Çeviri:
Sündüz Öztürk Kasar
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Sel Yayıncılık
20. yüzyılın önemli denemeci, eleştirmen ve göstergebilimcisi Roland Barthes döneminin kuramsal söylemlerinin ve entelektüel hareketlerinin çoğulluğuyla diyaloğa girerek dilin kurumlaşmış iktidarlarına saldırıyor.

École Pratique des Hautes Études’de 1968 ve 1969 yıllarındaki bir seminer çalışmasının ürünü olan bu serüvende, “Balzac’ın oldukça az tanınan ama doruktaki yapıtlarından biri” diye önemine Georges Bataille’ın da vurgu yaptığı çok-katmanlı ve bulmacamsı öyküsü Sarrasine’dir Barthes’ın elindeki malzeme.
Barthes, Balzac’ın metnini sözcük birimlerine varana dek didiklerken, bir metnin alt katmanlarında dolanmanın yollarını göstererek eşsiz bir okuma şöleni sunuyor; “bir öykü nasıl yazılır?” sorusuna verdiği cevaplarla da –arzu edene– yazarlığın gizemli dehlizlerinde kılavuz oluyor.

Hadım edilmenin dramı, aldatılan âşık, sanat, müzik, yaratıcılık gibi temalarla katman katman örülmüş Balzac öyküsünü, 20. yüzyılın çok-disiplinli eleştirel analizleri eşliğinde bir partisyon gibi parçalayıp bölen, metnin iç sesini dinleyen Barthes, eleştirinin ve okumanın çoğulluğuna olduğu kadar, yazının iktidarını hedef alan özgürleştirici ve kolektif bir çalışmaya da işaret ediyor.


ROLAND BARTHES, Fransız denemeci, eleştirmen ve göstergebilimci (Cherbourg, 1915 - Paris, 1980). Sorbonne’da öğrenim gördü, CNRS’te (Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi) çalıştı, École Pratique des Hautes Études’de ve Collège de France’ta göstergebilim dersleri verdi.
20. yüzyılın “dil ustaları”ndan Barthes, dilbilim ve göstergebilim alanında önemli bir kuramcı olmanın yanı sıra, eleştiri, yazınbilim, toplumbilim alanlarında da önemli metinler yayımlamıştır. İki temel edimi; okumayı ve yazmayı gerçekleştirmek için değişik yaklaşımlar kullanmış ve sonunda tümüyle kendine özgü bir yazı kurmuştur.

Kitabı okuyanlar 9 okur

  • Eren
  • serpil
  • Kör Kayıkçı
  • Cansu Dogan
  • Kolibri
  • Oğuz Albayrak
  • Saudade
  • Hakan
  • RAŞİT ÇAYIRLI

Kitap istatistikleri