Sabra Davet Eden Hakikat

8,0/10  (1 Oy) · 
2 okunma  · 
0 beğeni  · 
218 gösterim
Modernist düşünce ve dünya görüşünün ciddi kırılmaya uğradığı, buna karşılık hayatın anlamı ve düzenlenmesine dair temel soruların yeniden sorulmakta olduğu bir zamanda yaşamaktayız. Son yıllarda üzerinde yoğun tartışmaların yapıldığı "tarih" ve "gelecekle ilgili tezler buna işaret ediyor. Kırılmanın hasılası olarak ortaya çıkan postmodernist zihniyet, tarihin ideolojik savaşlara yer bırakmayan bir sürece girdiğini bütün insanlığa kabul ettirmeye ya da günümüzde böyle bir kabul, giderek hâkim duruma geçen bir tarih tezi haline getirilmeye çalışılmaktadır.Postmodern fikri, değişim başta bilim olmak üzere felsefeyi, dini, teolojiyi ve hakikat anlayışını kavramsal düzeyde değişime uğratmakta ve gündelik hayata yoğun şekilde sirayet etmektedir. Yapısal değişikliklerin kaçınılmaz olduğu bu durumu Müslümanların ciddiye alma mecburiyeti vardır. Meydana gelen yapısal değişiklikler sebebiyle, 21. yüzyılın İslâmi entelektüel çabası akıl, bilgi, tabiat, insan, fıtrat, iktidar, toplum, hakikat, siyaset ve kültür üzerinde yeniden yoğunlaşmak zorundadır.
 • Baskı Tarihi:
  2009
 • Sayfa Sayısı:
  197
 • ISBN:
  9789753522854
 • Yayınevi:
  Pınar Yayıncılık
 • Kitabın Türü:

Kitaptan 10 Alıntı

İbn-ul Vakt 
09 Ağu 2017 · Kitabı okudu · 8/10 puan

İki rahim...
İnsan biri biyolojik biri de sosyal olmak üzere iki "rahim" içinde şekillenir; anneninki insanın biyolojik gelişmesinin rahmi olurken, aile de insanın sosyal gelişmesinin rahmini teşkil eder.

Sabra Davet Eden Hakikat, Abdurrahman ArslanSabra Davet Eden Hakikat, Abdurrahman Arslan
İbn-ul Vakt 
09 Ağu 2017 · Kitabı okudu · 8/10 puan

Aile
Aile yapısal olarak her türlü anlamda insan için güvenlik üreten ve güvenlik sağlayan bir "dünya" olma hususiyetine sahiptir.

Sabra Davet Eden Hakikat, Abdurrahman ArslanSabra Davet Eden Hakikat, Abdurrahman Arslan
İbn-ul Vakt 
09 Ağu 2017 · Kitabı okudu · 8/10 puan

Bozuma uğrayan kadın & erkek
Müslüman erkek kapitalizme müslüman kadın da feminizme yavaş yavaş teslim oluyor. Kapitalizm islam'ın helal/haram anlayışına, feminizm de kadının evdeki rolüne ve İslâm'ın adalet ilkesinin aksine kadın-erkek ilişkisine eşitlikçi ideolojisiyle meydan okumaktadır.

Sabra Davet Eden Hakikat, Abdurrahman ArslanSabra Davet Eden Hakikat, Abdurrahman Arslan
İbn-ul Vakt 
10 Ağu 2017 · Kitabı okudu · 8/10 puan

Artık bugün "doğu" yok; İslam'ı dışarıda bıraktığınızda doğu olarak tanımlanan yer ve toplumlar dünyaya hâkim yeni bir "politik kültürün" içinde çözülmekteler.

Sabra Davet Eden Hakikat, Abdurrahman ArslanSabra Davet Eden Hakikat, Abdurrahman Arslan

İSLAMCILIK: Tercihi Olmayan Bir İmtihan Hasılası
Cereyan eden değişimler, modern dünya ile olan tecrübesinde "anti/karşıt" olmak gibi bir hususiyet kazanmış Müslüman muhayyilede ciddi travmatik tesirler bırakmış haldedir. Zira 1960'lardan itibaren köklü dönüşümlerden geçmekte olan Müslüman muhayyile, vahiyden hareket ederek değil, artık "öteki" üzerinden kalkarak kendini kurmak gibi kolaycı bir entelektüel alışkanlık edinmiştir. Dışarıda komünizmin uygulamadaki çöküşü, içeride kemalizmin tıkanması, bir "öteki" olarak kendini onlar üzerinden kurmaya alış(tırıl)mış Müslüman muhayyileyi siyasal/sosyal düzeyde karşıtsız/antisiz hale getirince, kendi konumunda uzun bir zamandan beri sahici bir yerde "ikamet" etmediğini, dolayısıyla İslam referans alındığında belirsizleştiği görmenin vefasızlığı içine düştü.

Sabra Davet Eden Hakikat, Abdurrahman Arslan (Sayfa 19 - Pınar Yayınları)Sabra Davet Eden Hakikat, Abdurrahman Arslan (Sayfa 19 - Pınar Yayınları)
İbn-ul Vakt 
09 Ağu 2017 · Kitabı okudu · 8/10 puan

Labaratuvar bağımlılığımız....
Geçmiş dönemlerde üretim toprakla ev arasındaki ilişki olarak kurulmuştu; endüstriyel dönem bu ilişkiyi topraktan fabrikaya taşıdı; günümüzde ise artık bu laboratuvara taşınıyor; mevcut ilişki de labaratuvardan toprağa doğru uzanan bir yön izliyor. İnsan, kadim bir gerçek olarak tabiata bağımlı halde bulunurken bu yeni üretim biçiminde tabiat, dolayısıyla insan da laboratuvara bağımlı hale geliyor.

Sabra Davet Eden Hakikat, Abdurrahman ArslanSabra Davet Eden Hakikat, Abdurrahman Arslan
İbn-ul Vakt 
10 Ağu 2017 · Kitabı okudu · 8/10 puan

20. asırda meydana gelen iki önemli devrim sayabiliriz.. Bunlardan biri atomun parçalanmasıyla fiziksel, diğeri de gen mühendisliğiyle ortaya çıkan biyolojik devrimdir.

Sabra Davet Eden Hakikat, Abdurrahman ArslanSabra Davet Eden Hakikat, Abdurrahman Arslan
İbn-ul Vakt 
10 Ağu 2017 · Kitabı okudu · 8/10 puan

Kendine ait kabuller taşıyan bu dünya sistemi iki şeyi pozitivist hakikat anlayışı ve onun sosyal/siyasal açılımı olarak ulusdevlet düzenini bütün insanlığa kabul ettirdi.

Sabra Davet Eden Hakikat, Abdurrahman ArslanSabra Davet Eden Hakikat, Abdurrahman Arslan
İbn-ul Vakt 
10 Ağu 2017 · Kitabı okudu · 8/10 puan

Batı dünyası hakim sistemin yerine yeryüzü "ahalisini" farklı değerler ekseninde yeniden örgütleyerek kontrolü daha kolay, kendine göre istikrarlı ve merkezinde kendinin olduğu yeni bir dünya sistemi kurdu.

Sabra Davet Eden Hakikat, Abdurrahman ArslanSabra Davet Eden Hakikat, Abdurrahman Arslan
İbn-ul Vakt 
10 Ağu 2017 · Kitabı okudu · 8/10 puan

İlk dönem Hristiyan mü'minlerinin Roma imparatorluk dünyası ile karşı karşıya gelmeleriyle, Müslümanların modern dünya ile karşılaşması arasında kişisel bir kanaat olarak benzerlik olduğuna inanıyorum.

Sabra Davet Eden Hakikat, Abdurrahman ArslanSabra Davet Eden Hakikat, Abdurrahman Arslan