Adı:
Şamanizm
Baskı tarihi:
Ocak 2021
Sayfa sayısı:
160
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786050661989
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Festival Yayıncılık
Baskılar:
Dünya Dinlerinden Şamanizm
Şamanizm
Bir teknik olarak Şamanizm; değişik ve farklı zamanlarda Kuzey ve Orta Asya’da, Eskimoların yaşadığı yerlerde, Orta Afrika ve Kuzey Amerika’daki ilkel kabilelerde görülmektedir. Bazı araştırmacılar, Sibirya’da görülen Şamanizm’i Psikopatolojik belirtiler olarak açıklanmaktadır. Yapılan bazı araştırmalar; günümüzde Amerikan Yerlileri/ Kızılderili Kabileleri ile Orta Asya Sibirya Türk boyları arasında yaşayan ‘Şamanizm’i, inanış ve yaşayış benzerlikleri, ortak yönleri ve değer verilen unsurları ortaya koymaktadır.
Bütün dinlerin çıkış kaynağı olarak kabul edilen Şamanizm‘in kökenleri İ.Ö 50 binli yıllara kadar dayanır.Kötü ruhları kovmak, verimlilik veya kıtlık gibi gelecek ile ilgili haberler vermek de Şamanın görevleri arasındadır. İcra ettikleri görevleri ve aktiviteleri dikkate alınarak Şaman’a ‘Peygamber’in şekli ve nitelik değiştirmiş şekli gibi bakanlar olmuştur. Bu görüşe göre ilk ‘Şaman’, peygamberdir ve sonraki anlayışlar öncekini taklittir, şekil ve nitelik bakımından değişime uğramış halidir.
Bu eser ile en eski kabile inançlarından olan Şamanizm inancının doğumundan bugüne kadarki varlığına tüm önemli hatları ile bakacağız.
160 syf.
Festival Yayıncılığın dünya dinleri serisinden Şamanizm;

Kitaba dair olumsuzluklardan başlarsam; çok sayıda kelime baskı hatası, aynı sayfa tekrarları, kimi yerlerde kes-kopyala-yapıştır mantığı izlenimi, konunun akışının düzensizliği ve kişisel olarak en katlanılmaz gördüğüm ingilizce kelime devşirme ve evcilleştirme gereksizliği o kadar ikame edilebilinecek sözcük varken.

Olumlu tarafları ise; kitabın başı sıkıcı gelsede yarısından sonraki bölümler bilgilendirme açısından doyurucuydu. "TENGRİCİLİK" ve "KAM"larla ilgili detaylar ilginçti. Felsefesi, ayinlere katkıda bulunan aletlerin, giysilerin, görsellerin, sembollerin açıklaması ve kullanımı detaylandırılmış. Diğer dinlere ve toplumların kültürlerine etkileri iyi örnekleklendirilmiş. Bize yansımasına gelince misaller; Tengricilik inancına göre ruhun bedeni 40 gün sonra terketmesine mukabil inancımızdaki ölünün ardından Kuran okunması, yeni doğum yapmış kadınlara kırmızı kurdela bağlanmasının Albız denilen kötü ruhu kovduğunun kökeni, nazar, kurşun dökme, gidenin ardından su dökülmesi, ağaçlara çaput bağlamak, türbelere mum dikmek, köpek ulumasının uğursuzluğu vb. düşünce ve uygulamalar gibi.

Kamların ve Tengrilerin görevleri, insan-ruh-doğa arasındaki uyum ve uyumun sürekliliğinin o dönemin insanların yaşamındaki önemi ve değeri anlatımın esas konuları.

KEYİFLİ OKUMALAR.
Büyük bir hayvan öldürüldüğü zaman veya büyük bir balık yakalandığı zaman, avcı veya balıkçı ruhunu teskin etmek üzere yas tutup ağlayabilir. Avcılar ayrıca hayvanı öldürdükleri zaman ondan özür dilerler, hayatta kalmak için ete ve deriye ihtiyaçları olduklarını anlatırlar.
Cüneyt Bedir
Sayfa 128 - Festival Yayıncılık
Bir din mi yoksa bir yaşam tarzı mı? Bir ağacı bile kesmeden önce sarılıp özür dileyen bir kültür bir gelenek olan Şamanizm.
Cüneyt Bedir
Sayfa 99 - Festival Yayıncılık

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Şamanizm
Baskı tarihi:
Ocak 2021
Sayfa sayısı:
160
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786050661989
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Festival Yayıncılık
Baskılar:
Dünya Dinlerinden Şamanizm
Şamanizm
Bir teknik olarak Şamanizm; değişik ve farklı zamanlarda Kuzey ve Orta Asya’da, Eskimoların yaşadığı yerlerde, Orta Afrika ve Kuzey Amerika’daki ilkel kabilelerde görülmektedir. Bazı araştırmacılar, Sibirya’da görülen Şamanizm’i Psikopatolojik belirtiler olarak açıklanmaktadır. Yapılan bazı araştırmalar; günümüzde Amerikan Yerlileri/ Kızılderili Kabileleri ile Orta Asya Sibirya Türk boyları arasında yaşayan ‘Şamanizm’i, inanış ve yaşayış benzerlikleri, ortak yönleri ve değer verilen unsurları ortaya koymaktadır.
Bütün dinlerin çıkış kaynağı olarak kabul edilen Şamanizm‘in kökenleri İ.Ö 50 binli yıllara kadar dayanır.Kötü ruhları kovmak, verimlilik veya kıtlık gibi gelecek ile ilgili haberler vermek de Şamanın görevleri arasındadır. İcra ettikleri görevleri ve aktiviteleri dikkate alınarak Şaman’a ‘Peygamber’in şekli ve nitelik değiştirmiş şekli gibi bakanlar olmuştur. Bu görüşe göre ilk ‘Şaman’, peygamberdir ve sonraki anlayışlar öncekini taklittir, şekil ve nitelik bakımından değişime uğramış halidir.
Bu eser ile en eski kabile inançlarından olan Şamanizm inancının doğumundan bugüne kadarki varlığına tüm önemli hatları ile bakacağız.

Kitap istatistikleri