Şamanizm Türkler'in İslamiyet'ten Önceki Dini

5,0/10  (2 Oy) · 
4 okunma  · 
1 beğeni  · 
603 gösterim
Şamanizm nedir?
Şamanizm'in ne olduğunu merak ediyor musunuz?
Şaman nasıl olunur?
Şaman kime denir?
Şamanlık bir hastalık mıdır?
Fala ve büyüye inanır mısınız?
Türkler Şaman mı, İslam mı?
Kim Şaman, kim İslam?
Ne kadar Şamanız, ne kadar İslamız?
Hangi alışkanlıklarımızı Şamanizm'den kalma?
Orta Asya'daki Şaman, Anadolu'da Dede mi oldu?
(Arka Kapak)
silaes 
13 Eki 2016 · Kitabı okudu · 2 günde · 5/10 puan

Şamanizm hakkındaki genel bilgilerin derli toplu bulunduğu bir kitap, ama asla bir araştırmanın ürünü değil. Seminer derslerinde çok sıkıştığım zaman sırf kaynakça dolu görünsün Alakasız, kaynak gösterim. Bu yazarda kitabında aynısını yapmış. Dili inanılmaz kötü. Kiplerin kullanılmasında sıkıntılar var. Kımızı açıkladığı bölümdeki bilgileri internetten kopyala yapıştır yapmış.

Kitaptan 12 Alıntı

silaes 
12 Eki 2016 · Kitabı okudu · İnceledi · 5/10 puan

Şamani inancı yok sayıp, Türkler'in tarihini İslam ile başlatmak İslamdan önceki Türk tarihini inkar etmektir.

Şamanizm, Cemal Şener (Sayfa 9 - Etik)Şamanizm, Cemal Şener (Sayfa 9 - Etik)
silaes 
13 Eki 2016 · Kitabı okudu · İnceledi · 5/10 puan

Türk toplumlarının birçoğunda güneş dişi, ay erkek cinsiyetli olarak düşünülür.

Şamanizm, Cemal Şener (Sayfa 51 - Etik)Şamanizm, Cemal Şener (Sayfa 51 - Etik)
silaes 
13 Eki 2016 · Kitabı okudu · İnceledi · 5/10 puan

Vatan toprağı Türklerde ve Moğollarda da saygı gösterilen bir şeydir. Bu kutsallık Göktürkler'in hükümet merkezi olan Ötüken ile birlikte birçok dağ ve nehirlerin kutsal sayılması buralarda birtakım ruhların yaşadığına olan inançtan kaynaklanıyor.

Şamanizm, Cemal Şener (Sayfa 52 - Etik)Şamanizm, Cemal Şener (Sayfa 52 - Etik)
silaes 
13 Eki 2016 · Kitabı okudu · İnceledi · 5/10 puan

En güçlü şaman demek; en güçlü yardımcı ruha sahip olan şaman demektir. Şaman'ın büyüklüğü, gücü, kudreti yardımcı ruhların çokluğu ve gücü ile doğru orantılıdır.

Şamanizm, Cemal Şener (Sayfa 35 - Etik)Şamanizm, Cemal Şener (Sayfa 35 - Etik)
silaes 
13 Eki 2016 · Kitabı okudu · İnceledi · 5/10 puan

Altaylar'da: sıtma, çiçek hastalığı, frengi gibi bazı hastalıkları Şamanın tedavi ettiğine inanılır. Şaman hastalığı hangi kötü ruhun yaptığını ortaya çıkarır ve ne şekilde uzaklaştırılması gerektiğini bilir. Böylece hastalık tedavi olur.

Şamanizm, Cemal Şener (Sayfa 41 - Etik)Şamanizm, Cemal Şener (Sayfa 41 - Etik)
silaes 
12 Eki 2016 · Kitabı okudu · İnceledi · 5/10 puan

Eski Türk toplumunda anaerkil denen bir toplumsal dönem söz konusu olmuştur. Yani erkeğin değil, kadının egemen olduğu bir dönem yaşanmıştır. İşte şamanlıkta bu anaerkil toplumsal yapının izlerini taşımaktadır.

Şamanizm, Cemal Şener (Sayfa 14 - Everest)Şamanizm, Cemal Şener (Sayfa 14 - Everest)
silaes 
12 Eki 2016 · Kitabı okudu · İnceledi · 5/10 puan

Altaylar'da ise Şamanlar ikiye ayrılır. Birincilere; ak şaman, ikincilere kara şamanlar denir. Ak şamanlar gökyüzüne ve aydınlık alemin tanrısı Ülgen'e şamanlık eder, kara şamanlar ise, yeraltındaki kötü ruhların temsilcisi Tanrı Erlik ve ona bağlı kötü ruhlar için tören yaparlar.

Şamanizm, Cemal Şener (Sayfa 25 - Etik)Şamanizm, Cemal Şener (Sayfa 25 - Etik)
silaes 
13 Eki 2016 · Kitabı okudu · İnceledi · 5/10 puan

Arap komutanı Kuteybe; ''Ey Müslümanlar, nereye giderseniz,her kim Türkler'den baş getirirse 100 dirhem vereceğim.'' diye komutanlarını Türkler'e karşı kışkırtır. Buhara'da kent yağma edilir. Türkler kılıçtan geçirilir. Kafaları kılıçlara geçirilenler dışında 50 bin Türk köle olarak götürülür. Yezid, Dağıstan'da 14 bin kişinin boynunu uçurur.

Şamanizm, Cemal Şener (Sayfa 84 - Etik)Şamanizm, Cemal Şener (Sayfa 84 - Etik)
silaes 
13 Eki 2016 · Kitabı okudu · İnceledi · 5/10 puan

Ecdadımız at sütü içerdi. At sütünden kımız yapardı. Bu adet Araplar'la birlikte, yani XIV. yüzyıl başlarında ortadan kalktı

Şamanizm, Cemal Şener (Sayfa 114 - Etik)Şamanizm, Cemal Şener (Sayfa 114 - Etik)
silaes 
12 Eki 2016 · Kitabı okudu · İnceledi · 5/10 puan

Törenle Şamanlığı onaylanan adaya verilen en önemli iki araç Şaman davulu ve Şaman giysisidir. Usta çırağına her şeyi öğretir. Ama onun asıl ustası, kendisinde varlığına inanılan koruyucu cinidir.

Şamanizm, Cemal Şener (Sayfa 26 - Etik)Şamanizm, Cemal Şener (Sayfa 26 - Etik)
2 /