Şamanizm (Müslümanlıktan Evvel Türk Dinleri)

·
Okunma
·
Beğeni
·
365
Gösterim
Adı:
Şamanizm
Alt başlık:
Müslümanlıktan Evvel Türk Dinleri
Baskı tarihi:
Kasım 2014
Sayfa sayısı:
176
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789754375923
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Ötüken Neşriyat
Elinizde bulunan kitap, Prof. Dr. Yusuf Ziya Yörükân’ın bugüne kadar yayımlanmamış olan Türk Dinleri ve Mezhepleri Tarihi adlı iki ciltlik eserinin birinci cildini meydana getiren Müslümanlıktan Evvel Türk Dinleri adlı kitabının baş tarafını oluşturmaktadır. Müslümanlıktan Evvel Türk Dinleri adlı kitap, Atatürk’ün isteği üzerine kaleme alınmış ve 1.1.1932 tarihinde tamamlanarak kendisine Dolmabahçe Sarayı’nda bizzat yazarı tarafından takdim edilmiştir. Prof. Dr. Yusuf Ziya Yörükân, yayımladığımız kitabında Türk Şamanizmini anlatırken, onun Türk Müslümanlığının yanında, diğer dinler ve mezhepler üzerinde ve bu vesileyle Anadolu ve Türk Alevîliği ve Sünnîliği üzerinde yapmış olduğu etkileri de gözler önüne sermeye çalışmıştır. İstanbul ve Ankara üniversitelerinde yıllarca Hâl-i Hazırda İslâm Mezhepleri ve Akvam-ı İslâmiyye Etnografyası dersleri okutmuş ve bu konularda kültür antropolojisi ve din sosyolojisi alanında saha araştırmaları yapmış bir ilim adamı olan Prof. Dr. Yörükân, bu kitabı ile Şamanizmi ve Müslümanlıktan evvelki Türk dinlerini anlatmanın yanında, karşılaştırmalı bir din sosyolojisi çalışması da meydana getirmiş bulunmaktadır.
176 syf.
·2 günde·Puan vermedi
Öncelikle bu kitap Atatürk’ün isteği üzerine yazılmış bir kitaptır. Türklerin benimsedikleri ve belli bir zamandan sonra büyük kısmıyla terk ettikleri dinleri anlatmış ama hangi dinde olursa olsun bir Türk’ün Şamanizm ritüellerini azda olsa barındırdığını anlatıyor. Benim hoşuma gitti örnekleri oldukça kuvvetli ve sık sık Ziya Gökalp’in Totemizm konusuna yer veriyor. Bir kaç güncellenen bilgi var. Mesela “yuğ” törenine “yoğ” töreni diyor. Tavsiye ederim bu kitabın devamı niteliği taşıyan yine Atatürk’ün emri ile 1932 hazırlanan “Müslümanlıktan sonra Türk Mezhepleri” adlı kitabını da öneririm.
Herkesten ziyade bu hatayı meydana koymakla alâkadarım, çünkü evvelce ben de bu hatayı irtikâp ettim ve Prof. Durkheim'ı peşimden doğru yolun haricine sürüklemiş olmakla mücrimim. (J. G. Frazer)
Yusuf Ziya Yörükan
Sayfa 15 - Ötüken
Alevilerde ahiret fikrinin mevcut olduğu manası çıkarılmamalıdır. Çünkü Alevilerde, ileride izah edileceği vechile, ne uluhiyet fikri, ne ahiret mefhumu ne de bu iki tasavvurun neticesi olan Cennet ve Cehennem akidesi yer bulmuş değildir. Kabir üzerindeki merasim, atalardan kalma ölülere hürmet mefhumu ile ilgilidir ve dünya hayatının aynen devam edeceği fikrinin icabıdır.
Yusuf Ziya Yörükan
Sayfa 34 - Ötüken Neşriyat
Müslüman Türklerde uğrak olmayan yerlerde yaşamakta olan Aleviler, Müslümanlık adı altında büyük miktarda Şamanlığı yaşamaya devam ederler. Hatta Müslümanlık, eskiden Buda, Mani ve Hristiyan dinlere sâlik olan Türklerin dinlerini ilga ettiği zaman, bunlardan hiç bir eser kalmadığı veya haiz-i ehemmiyet bir iz yaşamadığı halde daha eski olan Şamanlık akide ve ananeleri terk edilmemiş ve devam etmiştir.
Yusuf Ziya Yörükan
Sayfa 53 - Ötüken Neşriyat
Bozkurt, şaman dualarında bike geçer. Oğuz Destanı’nda rehber ç, Tukyu menkıbesinde anne, Uygur efsanelerinde ata diye geçtiğine göre bu hususta kökleşmiş bir anane var demektir. Yalnız bunu bir totem gibi mütalâa etmeye mahal yoktur. Çünkü karâbet ve ayniyet cihetleri tahakkuk etmiş değildir.

Keza Dokuz Oğuz masalında kayın ağacının ata, fıstık çamının ana olmak üzere beş oğul doğurduğunu görüyoruz. Uygurlarda huş denilen akça ağaç bugün bile kudsiyeti haizdir.
Yusuf Ziya Yörükan
Sayfa 25 - Ötüken Neşriyat

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Şamanizm
Alt başlık:
Müslümanlıktan Evvel Türk Dinleri
Baskı tarihi:
Kasım 2014
Sayfa sayısı:
176
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789754375923
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Ötüken Neşriyat
Elinizde bulunan kitap, Prof. Dr. Yusuf Ziya Yörükân’ın bugüne kadar yayımlanmamış olan Türk Dinleri ve Mezhepleri Tarihi adlı iki ciltlik eserinin birinci cildini meydana getiren Müslümanlıktan Evvel Türk Dinleri adlı kitabının baş tarafını oluşturmaktadır. Müslümanlıktan Evvel Türk Dinleri adlı kitap, Atatürk’ün isteği üzerine kaleme alınmış ve 1.1.1932 tarihinde tamamlanarak kendisine Dolmabahçe Sarayı’nda bizzat yazarı tarafından takdim edilmiştir. Prof. Dr. Yusuf Ziya Yörükân, yayımladığımız kitabında Türk Şamanizmini anlatırken, onun Türk Müslümanlığının yanında, diğer dinler ve mezhepler üzerinde ve bu vesileyle Anadolu ve Türk Alevîliği ve Sünnîliği üzerinde yapmış olduğu etkileri de gözler önüne sermeye çalışmıştır. İstanbul ve Ankara üniversitelerinde yıllarca Hâl-i Hazırda İslâm Mezhepleri ve Akvam-ı İslâmiyye Etnografyası dersleri okutmuş ve bu konularda kültür antropolojisi ve din sosyolojisi alanında saha araştırmaları yapmış bir ilim adamı olan Prof. Dr. Yörükân, bu kitabı ile Şamanizmi ve Müslümanlıktan evvelki Türk dinlerini anlatmanın yanında, karşılaştırmalı bir din sosyolojisi çalışması da meydana getirmiş bulunmaktadır.

Kitabı okuyanlar 12 okur

  • Nariman Hasanov
  • S.BALI
  • Mikail Keleş
  • dmrtcmka
  • Aydolu
  • Begüm
  • Nada güneş
  • Su Polat
  • Atsız
  • birinsanbirduygu

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%33.3 (1)
9
%33.3 (1)
8
%0
7
%33.3 (1)
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0