Şifa-i Şerif (2 Cilt Takım)

·
Okunma
·
Beğeni
·
99
Gösterim
Adı:
Şifa-i Şerif
Alt başlık:
2 Cilt Takım
Baskı tarihi:
Ekim 2012
Sayfa sayısı:
621
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786055313296
Kitabın türü:
Çeviri:
Ali Kara
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Beyzade Yayınevi
Şifa-i Şerif, sahasında telif edilenlerin en mükemmeli olduğunda alimlerin ittifakı vardır. Bu eser, kadı Iyaz'ın en önemli eseridir. Kendisi, Peygamberimizin (sallallahu aleyhi ve sellem) sevgisini tanıtmak, ümmete O'nu sevdirmek için bu eseri telif etmiştir. Aynı zamanda bu eseriyle bir çok konuyu inceleyip muhaliflere gerekli cevapları da vermiştir.

Gerçekten bu eser, müslümanın Peygamberimize karşı olan sevgisini kalplere iyice yerleştirmektedir. Zira Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hakkında öğrendiklerimizi çoğalttıkça, O'na karşı olan sevgimiz de çoğalmaktadır. Bu eserde zikredilen bir çok kıssa, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in özel hallerini beyan etmekle birlikte, O'nun vasıflarını da teferruatıyla açıklamak-tadır. Hakkında bu kadar malumat beyan edilen başka bir Zat, alemde mev-cut değildir.

Müellif kadı Iyaz (r.aleyh) eserinde konuların evvelinde ayeti kerimeler ve hadisi şerifler zikretmiştir. Bunlarla zikredeceği konulara delil getirmiş olur. Ayrıca müfessirlerin açıklamalarını da zikrederek ayetlere nasıl mana verilmesi gerektiğini de tenbih etmiş olmaktadır.

Eserinde, Efendimizin (sallallahu aleyhi ve sellem) özel hallerinden bir çok inceliği de zikretmektedir. Bunların ravilerini de zikrederek hiçbir şüpheye mahal bırakmayacak şekilde Müslümanların Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hakkındaki bilgilerini ve muhabbetlerini kuvvetlendirmektedir. Bu eserin Müslümanlar için ne kadar önemli olduğunu şimdi daha iyi anlamaktayız. Zira inkarcıların şüphe sokmaya çalıştığı bir çok konuyu Kadı Iyaz delilleriyle net bir şekilde zikretmiş ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in şanının yüceliğini ortaya koymuştur. Artık şüphelenenlerin, nifak ehli sapık kimseler olduğu açığa çıkmıştır.

Aliyyul Kâri derki: Şifa kitabı, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in şemaili (sureti ve ahlakı) hakkında yazılanların en mücmel ve yeterli olanıdır.

Şifa-i Şerif üzerine bir çok şerhler yazılmıştır.
1- Şihabul Hafaci: Nesimur Riyaz fi şerhi Şifayi Kâdı Iyaz ismiyle yazdığı eserinde uzun bir şekilde şerh etmiştir. Dört cilt halinde basılmıştır.
2- Molla Aliyyul Kâri: Orta uzunlukta bir şerhtir. Büyük boy iki cüz olarak basılmıştır.
3- Şeyh Hasen El Adevi el Hamezavi: Kısa bir şerhtir. İsmi, Mededul Feyyaz.
4- Müzilul Hafa fi Elfazı Şifa. Müellifi Allame Takıyyuddin Ahmed bin Muhammed bin Hasen eş- Şümni.
5- El Muktefa fi Halli elfazuş Şifa. Müellifi Allame Burhanuddin İbrahim ibni Muhammed bin Halil el Halebi.
621 syf.
·11 günde·Beğendi·10/10
Gönüllere şifa Muhammed Mustafa aleyhisselamın yüceliğini, mucizelerini, özelliklerini ayet ve hadislerle anlatan muhteşem bir eser. Okuduğum en etkileyici eserlerden birisi.
Allah Rasulü sallallahu aleyhi vesellem'i tanımak, O'na, ehl-i beytine ve ashabına (Allah hepsinden razı olsun) saygılı olmak, peygamberin sünnetine muhalefet etmemek her müslümanın vazifesidir. Kitapta bunun pek çok delili ve örneği mevcut.
Peygamber sallallahu aleyhi vesellem hakkında ileri geri konuşmanın, sünnetine saldırmanın moda(!) olduğu şu günlerde böyle bir eseri okumak hatta tekrar tekrar okuyup müzakere etmek belki gönlümüze şifa olur..
728 syf.
·31 günde·Beğendi·10/10
Dediler ki görüyoruz şifayı çok seviyorsun
Onda Mustafa'dan haberler veriyorsun
Dedim ki çünkü ben gönlü hasta birisiyim
Her hasta da mutlaka şifayı sever.

Kitabın orjinal adı:Eş-Şifa Bi Tarifi Hukuki'l Mustafa

Kadı İyaz(rahmetullahıaleyh) bu kitabı inanmayanları İslam'a inandırmak için değil,aksine müslümanları İslam'a ve Resul-i Ekrem efendimize daha çok ısındırmak ve sevdirmek için yazdığını söylüyor.
Kitap peygamber efendimiz(sav)'ın mucizeleri,onun fiziksel özellikleri,güzel ahlakı,ona söven ve küçük düşüren sözler söyleyenlere verilmiş cezalardan ayetler ve sahih hadisler ışığında bahsediyor.Her müslümanın okuması gereken bir eser olduğunu düşünüyorum.
Peygamberimiz bir gün, bulunduğumuz odaya geldiler. Az sonra kuşluk uykusuna yattılar. Derken terlemeye başladılar... Anam gelip O´nun mübarek terini bir şişede toplamaya başladı. Derken Peygamberimiz uyandılar:

- "Ey Ümmü Süleym, ne yapıyorsun?" dediler. Anam:

- "Terinizi topluyordum, ey Allah´ın Resulü! Onu, kokumuzun içine katacağız ve bizim en güzel kokumuz budur" dîye karşılık verdi.
Kazi İyaz el Endulusi
Sayfa 68 - Hz.Enes ten rivayet edilen bir hadis.(Müslim)
Adamın biri kendisine yazık etmiştir.Ölüm kendisine yaklaşınca çocuklarına öldüğü zaman,kendisini yakıp,yarısını karaya ve yarısını(külün) denize atmalarını vasiyet eder ve belki Allah onun yerini bulup da ona azap edemez.Öldüğü vakit çocukları vasiyetini harfiyen yerine getirdiler.Allah denize emretti,deniz kendisinde bulunanı bir araya topladı,karaya emretti o da kendisinde bulunanı bir araya topladı.Sonra Allah ona niçin böyle yaptın diye sorunca,senden korktuğum için diye cevap verdi.(Bunun üzerine Allah onu affetti)
Allah Musa (as) ile konuşmakla,İbrahim(as)'ı dost edinmekle,Muhammed(as)'ı cemalini ona göstermekle mükerrem ve müşerref kılmıştır.
Rivayet edilir ki;Allah'ın kulu sevmesi kulunu,günah işlemekten koruması,ibadet etmeye muvaffak kılması demektir.Kulun Allah'ı sevmesi ise;Allah'ın emirlerini yerine getirmek ve yasaklarından kaçınmak suretiyle O'na itaat etmesi demektir.
Bana Mekke'nin taşı,toprağı altın olması sunuldu.Hayır ya Rabbi dedim;bir gün aç kalayım,bir gün tok.Aç kaldığım gün sana yalvarıp dua ederim.Tok kaldığım gün,sana hamd-ü senada bulunurum.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Şifa-i Şerif
Alt başlık:
2 Cilt Takım
Baskı tarihi:
Ekim 2012
Sayfa sayısı:
621
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786055313296
Kitabın türü:
Çeviri:
Ali Kara
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Beyzade Yayınevi
Şifa-i Şerif, sahasında telif edilenlerin en mükemmeli olduğunda alimlerin ittifakı vardır. Bu eser, kadı Iyaz'ın en önemli eseridir. Kendisi, Peygamberimizin (sallallahu aleyhi ve sellem) sevgisini tanıtmak, ümmete O'nu sevdirmek için bu eseri telif etmiştir. Aynı zamanda bu eseriyle bir çok konuyu inceleyip muhaliflere gerekli cevapları da vermiştir.

Gerçekten bu eser, müslümanın Peygamberimize karşı olan sevgisini kalplere iyice yerleştirmektedir. Zira Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hakkında öğrendiklerimizi çoğalttıkça, O'na karşı olan sevgimiz de çoğalmaktadır. Bu eserde zikredilen bir çok kıssa, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in özel hallerini beyan etmekle birlikte, O'nun vasıflarını da teferruatıyla açıklamak-tadır. Hakkında bu kadar malumat beyan edilen başka bir Zat, alemde mev-cut değildir.

Müellif kadı Iyaz (r.aleyh) eserinde konuların evvelinde ayeti kerimeler ve hadisi şerifler zikretmiştir. Bunlarla zikredeceği konulara delil getirmiş olur. Ayrıca müfessirlerin açıklamalarını da zikrederek ayetlere nasıl mana verilmesi gerektiğini de tenbih etmiş olmaktadır.

Eserinde, Efendimizin (sallallahu aleyhi ve sellem) özel hallerinden bir çok inceliği de zikretmektedir. Bunların ravilerini de zikrederek hiçbir şüpheye mahal bırakmayacak şekilde Müslümanların Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hakkındaki bilgilerini ve muhabbetlerini kuvvetlendirmektedir. Bu eserin Müslümanlar için ne kadar önemli olduğunu şimdi daha iyi anlamaktayız. Zira inkarcıların şüphe sokmaya çalıştığı bir çok konuyu Kadı Iyaz delilleriyle net bir şekilde zikretmiş ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in şanının yüceliğini ortaya koymuştur. Artık şüphelenenlerin, nifak ehli sapık kimseler olduğu açığa çıkmıştır.

Aliyyul Kâri derki: Şifa kitabı, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in şemaili (sureti ve ahlakı) hakkında yazılanların en mücmel ve yeterli olanıdır.

Şifa-i Şerif üzerine bir çok şerhler yazılmıştır.
1- Şihabul Hafaci: Nesimur Riyaz fi şerhi Şifayi Kâdı Iyaz ismiyle yazdığı eserinde uzun bir şekilde şerh etmiştir. Dört cilt halinde basılmıştır.
2- Molla Aliyyul Kâri: Orta uzunlukta bir şerhtir. Büyük boy iki cüz olarak basılmıştır.
3- Şeyh Hasen El Adevi el Hamezavi: Kısa bir şerhtir. İsmi, Mededul Feyyaz.
4- Müzilul Hafa fi Elfazı Şifa. Müellifi Allame Takıyyuddin Ahmed bin Muhammed bin Hasen eş- Şümni.
5- El Muktefa fi Halli elfazuş Şifa. Müellifi Allame Burhanuddin İbrahim ibni Muhammed bin Halil el Halebi.

Kitabı okuyanlar 7 okur

  • Mihriban KAYA
  • Beyza Nur
  • Alper Koç
  • mzbT
  • Rume
  • Okan
  • Ahmet Kabataş

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%75 (3)
9
%0
8
%25 (1)
7
%0
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0