·
Okunma
·
Beğeni
·
306
Gösterim
Adı:
Tedbirat-ı İlahiyye
Baskı tarihi:
2004
Sayfa sayısı:
574
Format:
Karton kapak
ISBN:
9753550123
Çeviri:
Ahmet Avni Konuk
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
İz Yayıncılık
Osmanlı medeniyeti genelde tasavvufi ve irfani bir hususiyet arzeder. Davud Kayseri, Molla Fenari ve İbn Kemal gibi şahsiyetlerin bu tasavvuf ve irfan çehresini çizerken ilham kaynakları büyük ölçüde İbn Arabi ve Mevlana olmuştur. Bu çehrenin ortaya daha belirgin şekilde çıkması için yapılan çalışmalar yoğunlaştıkça, özellikle İbn Arabi'nin Osmanlı medeniyetindeki tesirleri daha iyi anlaşılacaktır. Et-Tedbiratu'l-İlahiyye, İbn Arabi'nin tefekkür dünyasını tanımamıza elveren bir tasavvuf klasiğidir. Şeyh-i Ekber bu eserinde Aristo'ya nisbet edilen "Sırru'l-esrar" adlı felsefi siyasetnameyi tasavvufi karakteri gerekse kültürel özümlemenin metodu hakkında ilgi çekici bir misal sunmuştur. Eseri A. Avni Konuk Bey'in tercüme ve şerhiyle okuyacaksınız. Merhumun Türkçe'sini aynen muhafaza ederek günümüz harfleriyle yayına hazırlayan Prof.Dr. Mustafa Tahralı butitiz çalışmasıyla tasavvuf literatürüne çok önemli bir katkıda bulunuyor; esere yazdığı giriş, eklediği lügat ve indeks ile metni modern insan için daha da ulaşılabilir kılıyor.
İbn Arabinin İnsan Memleketinin Islâhı Hakkında İlâhi Tedbirler adındaki bu kitabı, bizzat kendi ifâdesine göre, hikemî ve tasavvufî olmak üzere karışık bir üslûp ve beyan ile, hem avâm hem de havasın istifadesi düşünülerek kaleme alınmış, havas için birçok işaretler ve avam için açık bir yol gösterilmiş, tasavvufun özü dile getirilmiş ve böylece salik ve vâsıfların faydalanacağı pekçok şeye temas edilmiştir. Mâlik (efendi, devlet başkanı, idareci) ve memluk (idare olunan, kul) durumunda olan kimselerin istifâdesine sunulmuştur. Mesnevi ve Fususul Hikemin şârıhi olan Ahmed Avni Konuk bu kitabı paragraflar halinde tercüme etmiştir. Tercüme birçok yerde kırık mana denilen üslûp ile yapıldığı için cümleler bâzen hiç anlaşılmamaktadır, Zâten İbn Arabinin veciz îfâdesı de kelimesi kelimesine tercümeye imkân vermemektedir.
(takdim yazısından)

Daha fazla okuyucunun, daha çok İbn Arabi eserleri ile buluşması arzusuyla en kısa sürede bu eserin günümüz Türkçesiylede basılmasını dilerim
Kitaba henüz alıntı eklenmedi.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Tedbirat-ı İlahiyye
Baskı tarihi:
2004
Sayfa sayısı:
574
Format:
Karton kapak
ISBN:
9753550123
Çeviri:
Ahmet Avni Konuk
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
İz Yayıncılık
Osmanlı medeniyeti genelde tasavvufi ve irfani bir hususiyet arzeder. Davud Kayseri, Molla Fenari ve İbn Kemal gibi şahsiyetlerin bu tasavvuf ve irfan çehresini çizerken ilham kaynakları büyük ölçüde İbn Arabi ve Mevlana olmuştur. Bu çehrenin ortaya daha belirgin şekilde çıkması için yapılan çalışmalar yoğunlaştıkça, özellikle İbn Arabi'nin Osmanlı medeniyetindeki tesirleri daha iyi anlaşılacaktır. Et-Tedbiratu'l-İlahiyye, İbn Arabi'nin tefekkür dünyasını tanımamıza elveren bir tasavvuf klasiğidir. Şeyh-i Ekber bu eserinde Aristo'ya nisbet edilen "Sırru'l-esrar" adlı felsefi siyasetnameyi tasavvufi karakteri gerekse kültürel özümlemenin metodu hakkında ilgi çekici bir misal sunmuştur. Eseri A. Avni Konuk Bey'in tercüme ve şerhiyle okuyacaksınız. Merhumun Türkçe'sini aynen muhafaza ederek günümüz harfleriyle yayına hazırlayan Prof.Dr. Mustafa Tahralı butitiz çalışmasıyla tasavvuf literatürüne çok önemli bir katkıda bulunuyor; esere yazdığı giriş, eklediği lügat ve indeks ile metni modern insan için daha da ulaşılabilir kılıyor.

Kitabı okuyanlar 7 okur

  • Anıl Haco
  • Anıl Haco
  • Anıl Haco
  • Anıl Haco
  • mustafa siso
  • Ahmet Gökdağ
  • Gökay

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%66.7 (2)
9
%0
8
%33.3 (1)
7
%0
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0