Toplumu Yeniden Kurmak

0,0/10  (0 Oy) · 
2 okunma  · 
1 beğeni  · 
361 gösterim
Bugün özgürlük idealleri yerlerine oturtulmuş durmudalar ve onları mantıklı bir açıklık ve tutarlılıkla tanımlamak mümkün. Karşımızda duran şey toplumu iyileştirmek ya da değiştirmek ihtiyacı değil yalnızca; bugün toplumu yeniden yapmak, yeniden kurmak ihtiyacıyla karşı karşıyayız. Karşılaştığımız ekonomik krizleri, bizleri parçalayan ve yaşadığımız yüzyılı tarihtekien kanlı yüzyıl yapan toplumsal çatışmaları çözmek, ancak bu sorunların egemen olan bir medeniyetin kalbinde yattıklarını, yani yalnızca kötü yapılanmış bir toplumsal ilişkiler bütününden ibaret olmadığını açıkça görmekle mümkün olabilir.
 • Baskı Tarihi:
  Mayıs 2013
 • Sayfa Sayısı:
  228
 • ISBN:
  9786056117312
 • Çeviri:
  Kaya Şahin
 • Yayınevi:
  Sümer Yayıncılık
 • Kitabın Türü:

Kitaptan 11 Alıntı

Humphrey Bogart 
06 Tem 23:04 · Kitabı okudu · Beğendi · Puan vermedi

Bir toplum ne kadar "yeşile" bürünürse bürünsün "ekolojik bir bakış açısının" gerekliliği üzerine ne kadar çene yorarsa yorsun, toplumun yaşama biçimi derinlikli yapısal dönüşümler olmaksızın değiştirilemez. Bu yapısal dönüşümlerden anladığımız , rekabetin yerine yardımlaşmanın, kar gütmenin yerine paylaşımcı ve karşılıklı mütabakata dayalı ilişkilerin geçirilmesidir.

Toplumu Yeniden Kurmak, Murray Bookchin (Sayfa 12 - sümer yayıncılık)Toplumu Yeniden Kurmak, Murray Bookchin (Sayfa 12 - sümer yayıncılık)
Humphrey Bogart 
07 Tem 15:35 · Kitabı okudu · Beğendi · Puan vermedi

İş dünyasına ekolojik bir duyarlılık kazandırmak, onu hiç olmazsa ekolojik açıdan olumlu kimi etkinliklerle özendirmek, yırtıcı köpekbalıklarından otla beslenmelerini rica etmekten ya da aslanları kuzularla barış içinde yaşamaya ikna etmekten farksızdır

Toplumu Yeniden Kurmak, Murray Bookchin (Sayfa 12 - sümer yayıncılık)Toplumu Yeniden Kurmak, Murray Bookchin (Sayfa 12 - sümer yayıncılık)
Humphrey Bogart 
08 Tem 18:51 · Kitabı okudu · Beğendi · Puan vermedi

Pazar ekonomileri kapitalizmden önce de vardı. Komünal ekonomilerle yanyana yaşıyordu. Ortaçağda kasaba, taşra , zanaat ve tarım, kentliler ve ürün yetiştiriciler, teknolojik yenilikler, kültürel sınırlamalar arasında şaşırtıcı bir dengenin yakalandığı dönemler vardı.

Toplumu Yeniden Kurmak, Murray Bookchin (Sayfa 109 - sümer yayıncılık)Toplumu Yeniden Kurmak, Murray Bookchin (Sayfa 109 - sümer yayıncılık)
Humphrey Bogart 
07 Tem 16:33 · Kitabı okudu · Beğendi · Puan vermedi

Doğada yaptırımın, acının ve ızdırabın olduğu doğrudur. Ancak doğada zulüm yoktur. Hayvanların niyetleri ve iradeleri bir iyi-kötü, şefkat-zulüm etiği yaratmayacak kadar sınırlıdır.

Toplumu Yeniden Kurmak, Murray Bookchin (Sayfa 52 - sümer yayıncılık)Toplumu Yeniden Kurmak, Murray Bookchin (Sayfa 52 - sümer yayıncılık)
Humphrey Bogart 
06 Tem 19:48 · Kitabı okudu · Beğendi · Puan vermedi

Bu toplumun ortaya çıkarttığı, ekolojik kriz sistemseldir, yani bir bilgi eksikliğinden, duyarlılık yoksunluğundan ya da ahlaki öngörüsüzlükten kaynaklanmaz. Bugünkü toplumun yaşadığı rahatsızlık yalnızca toplumun her alanında mevcut olan bir bakış açısı değil , hiçbir girişimcinin ya da şirketin görmezlikten gelemeyeceği asal bir yapıya, sistemin kendisinden kaynaklanan yasam yasasına, toplumun gereklilik kuralına bağlıdır; büyüme, daha fazla büyüme, ister en sıradan malların üretiminde, ister silah üretiminde olsun, hep daha fazla büyüme. Ekolojik krizin nedeni olarak, bilerek ya da bilmeyerek, tek başına teknolojiyi suçlamak teknolojinin akılcı kullanım, insan müdahalesi olmadan kendi kendini onaramayacak duruma gelmiş olan biyosfere verilen zararları ortadan kaldırmak için son derece gerekli olacaktır.

Toplumu Yeniden Kurmak, Murray Bookchin (Sayfa 11 - sümer yayıncılık)Toplumu Yeniden Kurmak, Murray Bookchin (Sayfa 11 - sümer yayıncılık)
Humphrey Bogart 
07 Tem 17:11 · Kitabı okudu · Beğendi · Puan vermedi

Temelde yazı öncesi dönemde yaşayan organik kabile toplumu, yalnızca kurumsal yapı olarak değil kullandığı dil açısından dahi tahakküm dışıydı. Antropolog Dorothy Lee'nin dil araştırmalarına bakılacak olursa, pasifik kıyısında yaşayan Wintular gibi Kızılderili topluluklarının dillerinde, kişiler ve nesneler üzerinde belirli bir iktidarı ifade eden "elde etmek" , "almak" ve "sahip olmak" gibi geçişli fiiller yoktu. Bunların yerine örneğin bir anne çocuğuyla birlikte yürüyor, bir şef halkının yanında duruyor insanlar nesneleri mülk edinmek yerine onlarla birlikte yaşıyordu.

Toplumu Yeniden Kurmak, Murray Bookchin (Sayfa 63 - sümer yayıncılık)Toplumu Yeniden Kurmak, Murray Bookchin (Sayfa 63 - sümer yayıncılık)
Humphrey Bogart 
09 Tem 17:24 · Kitabı okudu · Beğendi · Puan vermedi

Rekabet yalnızca pazar yerinde denetimi ele geçirmek isteyen kapitalistlerle başka kapitalistleri karşı karşıya getirmekle kalmadı toplumun her düzeyine sızmaya başladı. İnsanlar arası karşılaşmaların en temel düzeylerinde alıcıyı satıcının, ihtiyacı hırsın, bireyi bireyin karşısına koydu. Pazar yerinde bireyler, sırf ötekilerin üstüne çıkarak ayakta kalabilmeyi amaçlayan çalışanlar olarak birbirlerine diş gösterir oldular.

Toplumu Yeniden Kurmak, Murray Bookchin (Sayfa 110 - sümer yayıncılık)Toplumu Yeniden Kurmak, Murray Bookchin (Sayfa 110 - sümer yayıncılık)
Humphrey Bogart 
07 Tem 16:03 · Kitabı okudu · Beğendi · Puan vermedi

Sürekli olarak, büyüme ihtiyacıyla çıldırmış olan toplumun yaşam dünyasını telafisi olanaksız bir biçimde ortadan kaldıracağı, organik olanın yerine inorganik olanı, toprağın yerine betonu ormanın yerine kıraç toprağı, canlı türlerinin yerine basit ekosistemlerin geçireceği; evrimin işleyişini tersine çevirecek dünyayı insan türü dahil hiçbir karmaşık canlı türünün yaşamına elvermeyecek inorganik, mineral bir evreye geri döndüreceği tehditiyle yaşıyoruz.

Toplumu Yeniden Kurmak, Murray Bookchin (Sayfa 37 - sümer yayıncılık)Toplumu Yeniden Kurmak, Murray Bookchin (Sayfa 37 - sümer yayıncılık)
Humphrey Bogart 
07 Tem 17:04 · Kitabı okudu · Beğendi · Puan vermedi

Toplumsal sorunları genetik, içgüdüsel, akıldışı ve mistik etmenlere dayandırarak toplumu doğanın içinde eritmek, gerek kadınlar, gerek erkekler arasında ırkçı, insan sevmez ve cinsiyetçi eğilimleri körükleyen tüm ilkelci güçlerin önünü açar.

Toplumu Yeniden Kurmak, Murray Bookchin (Sayfa 59 - sümer yayıncılık)Toplumu Yeniden Kurmak, Murray Bookchin (Sayfa 59 - sümer yayıncılık)
Humphrey Bogart 
 08 Tem 17:15 · Kitabı okudu · Beğendi · Puan vermedi

Gerontokrasi (jerontokrasi)= Yaşlı diktatörlüğü
Bana göre, ilk hiyerarşi biçimi olan gerontokrasi, gençler bilgi için yaşlılara başvurnak zorunda oldukları için gerçekleşme olanağı buldu. Yaşlıların kafalarında yazılı olan bilgeliğin yerini tutacak belgeler ya da kitaplar yoktu. Yaşlılar bilgi tekellerini çarpıcı bir biçimde kullanarak tarih öncesinin ilk yönetim biçimini kurdular. Ataerkillikte sahip olduğu iktidarın önemli bir bölümünü, klanın en yaşlı erkeğinin kendisine verdiği deneyim adına elinde tuttuğu bilgiye borçludur. Yazının kullanımı toplumsal deneyim ve kültürü kolayca demokratikleştirebilirdi. Bu olgunun bilincinde olan kurnaz yönetici seçkinler, özellikle de ruhban sınıf, okuma yazma üzerine sıkı bir denetim kurdu ve yazı bilgisi "yazmanlar" ya da kilise görevlileri ile sınırlandırıldı.

Toplumu Yeniden Kurmak, Murray Bookchin (Sayfa 95 - sümer yayıncılık)Toplumu Yeniden Kurmak, Murray Bookchin (Sayfa 95 - sümer yayıncılık)
2 /