Ulusal Sorun ve Ulusal Kurtuluş Savaşları

9,5/10  (4 Oy) · 
16 okunma  · 
4 beğeni  · 
551 gösterim
çindekiler

1. Bölüm (1903-1904):

Programımızda Ulusal Sorun

Bund Ulusalcılığında Sonsöz

Stuttgart Enternasyonal Sosyalist Kongresi

Dünya Siyasetinde Alev Alabilecek Maddeler

Balkanlardaki ve İran'daki Olaylar

Enternasyonal Sosyalist Büro Toplantısı

MaksimGorki'ye Mektup

Türk-İtalyan Savaşının Sonu

Kadetler ve Ulusalcılar

Yeniden Doğan Çin

Balkan Savaşı ve Burjuva Şovenizmi

Vehi Yazarları ve Ulusalcılık

Uygar Avrupalılarla Vahşi Asyalılar

Çin'de Partilerarası Kavga

Asya'nın Uyanışı

İşçi Sınıfı ve Ulusal Sorun

Geri Avrupa, İleri Asya

Letonya Bölgesi Sosyal-Demokratlarının Dördüncü Kongresi İçin Program Taslağı

Ulusal Sorun

Ulusal Sorun Üzerine Tezler

Yahudi Okulları İçin Ayrımcılık

RSDİP Merkez Yönetim Kurulu İle Parti Görevlilerinin 1913 Ortak Yaz Konferansında Alınan Kararlar

Ulusal Sorun Üzerine Karar

"Kültürde Ulusal" Özerklik

Kadetler ve "Ulusların Kendi Kaderlerini Tayin Hakkı"

Rus Okullarındaki Öğrencilerin Bağlı Oldukları Uluslar

RSDİP'nin Ulusal Programı

Ulusal Liberalizm ve Ulusların Kendi Kaderlerini Tayin Hakkı

Novoye Vremya, Reç ve Ulusların Kendi Kaderlerini Tayin Hakkı

Ulusal Sorun Üzerine Bir Konferans İçin Tezler

Ulusal Sorun

Avusturya ve Rusya'da Ulusal Programın Tarihine Katkı

"Ulusalcılık" Üzerine Birkaç Söz Daha

Kıdemli Yoldaşın "Ulusal Sorun ve Letonya Proletaryası" BaşlıklıYazısı Üzerine Başyazı

Ulusal Eşitlik Tasarısı

Yahudilere Hiçbir Yetki Tanınmayışını ve Köken ve Bir Ulusa Bağlılık Temeline Dayalı Sınırlamaları Kaldırmayı Öngören Tasarı

Ulusal Siyaset Sorunu Üzerine

Ulusal Eşitlik

Ulusların Eşitliği ve Ulusal Azınlıkların Haklarının Korunması Hakkında Tasarı


2. Bölüm (1914-1917):

İncelmiş Bir Ulusalcılıkla İşçilerin Yozlaştırılması

Ölü Şovenizm, Yaşayan Sosyalizm

Alman Sosyal-Demokrasisi ve Ulusların Kaderlerini Tayin Hakkı

Sosyal-Şovenistlerin Safsataları

Platonik Enternasyonalizmin Çöküşü

Sosyal-Şovenizme Karşı Savaş Üzerine

Yanlış Bir Bayrak Altında

Barış Sorunu

Devrimci Proletarya ve Ulusların Kendi Kaderlerini Tayin Hakkı

Enternasyonalist Sözlerin Gerisine Gizlenen Sosyal-Şovenist Siyaset

"Sosyalist Devrim ve Ulusların Kendi Kaderlerini Tayin Hakkı" Tezleri İçin Not

RSDİP Merkez Yönetim Kurulunun İkinci Sosyalist Konferansı İçin Hazırladığı Önerilerin İlk Şekli

Alman Şovenizmi ile Alman Olmayan Şovenizm

Junius Broşürü

Marksizmin Bir Karikatürü ve Emperyalist Ekonomizm

Savaşa ve "Ata Topraklarının Savunulması"na Karşı Marksist Tutum

P. Kievski'nin Ortaya Attığı ve Çarpıttığı Öteki Siyasal Konular

Boris Souvarine'e Açık Mektup

1905 Devrimi Üzerine Konferans

İstatistik ve Sosyoloji

Ulusal Hareketlerin Tarihsel Geçmişi

Birkaç İstatistik

Cumhuriyetçi Şovenistlerin Hileleri

RSDİP (B)'nin Tüm-Rusya Yedinci (Nisan) Konferansı

Ulusal Sorun Üzerine Söylev

Ulusal Sorun Hakkında Karar

Ulusal Sorun Konusunda Söylev

Fabrikalarla Alaylardan Seçilen Sovyet Milletvekillerine Buyrultu

Sosyal-Şovenistlerle Birlikte Enternasyonal, Sözümona Sosyalist Bir Konferans Toplanması Hakkında

Sosyal-Şovenistler ve Enternasyonalistler

Enternasyonalistleri Birleştirme Sorunu

Dış Siyasetin Sırları

Rus Devriminin Dış Siyaseti3. Bölüm (1917 - 1923):

Rusya'daki Ulusal Toplulukların Haklar Bildirisi

Halk Komiserleri Kurulunun, Yahudi Düşmanlığı Hareketinin Kökünün Kurutulmasına İlişkin Kararı

RKP (B)'nin Program Taslağı

Programın Ulusal İlişkiler Bölümü

Programın Ulusal İlişkiler Bölümü Son Taslağına Ek

RKP (B)'nin Sekizinci Kongresine Sunulan Parti Programı
Hakkında Rapor Afganistan Emiri Emanullah Hana Mektup

Amerikalı Bir Gazetecinin Sorularına Yanıt

Doğu Halkları Komünist Örgütlerinin İkinci Tüm-Rusya Kongresinde Söylev

"Universal Service"in Berlin Muhabiri Karl Weigand'ın Sorularına Yanıt

Emekçi Kazakların Birinci Tüm-Rusya Kongresinde Yapılan Konuşma

G. K. Orjonikidze'ye Telgraf

Hint Devrimci Derneğine

Ulusal Sorun ve Sömürge Sorunu Üzerine Tezlerin Ön Taslağı

Uluslararası Durum ve Komünist Enternasyonalin Temel Ödevleri Konusunda Komünist Enternasyonalin İkinci Kongresine Sunulan Rapor

Ulusal ve Sömürgesel Sorunlar Komisyonunun, Komünist Enternasyonalin İkinci Kongresine Sunduğu Rapor

A. Sultanzade'nin Doğuda Toplumsal Devrim Olasılıklarına İlişkin Raporu Hakkında Notlar

Komünist Enternasyonalin İkinci Kongresinin Ulusal ve Sömürgesel Sorunlar Komisyonu İçin Notlar

Doğu Halklarının Oturduğu Bölgelerde RKP(B)'ne Düşen Ödevler Konusunda RKP(B) Merkez Yönetim Kurulu Politbürosunun Karar Taslağı

Tüm-Rusya Merkez Yönetim Kuruluyla Halk Komiserleri Kurulunun, Dış ve İç Siyaset Konularında, Sovyetlerin Sekizinci Tüm-Rusya Kongresine Raporu

İşçi ve Köylü Milletvekillerinin Moskova Sovyeti Genel Kurulunda Konuşma

Azerbaycanlı, Gürcü, Ermeni, Dağıstanlı ve Dağlı Cumhuriyetindeki Komünist Yoldaşlara

Rus Komünist Partisinin Taktikleri Konusunda Komünist Enternasyonalin Üçüncü Kongresine Sunulacak Rapor İçin Tezler

Rus Sovyet Sosyalist Federal Cumhuriyetinin Uluslararası Durumu

Sınıf Güçlerinin Enternasyonal Safta Toplanması

Rus Komünist Partisinin Taktikleri Konusunda Komünist Enternasyonalin Üçüncü Kongresine Sunulan Rapor

Enternasyonal Proletaryaya Çağrı

G. I. Safarov'a

Moğolistan Halk Cumhuriyeti Temsilciler Kuruluyla Konuşma

Doğu Halkları Propaganda ve Eylem Konseyine Mektup

Militan Materyalizmin Önemi

Pravda'nın Onuncu Yıldönümünde

Ağırbasan Ulusal Şovenizmle Savaş Konusunda Siyasal Büroya Not

Observer ve Manchester Guardian Gazetelerinin Muhabiri Michael Farbman'la Görüşme

Az Olsun Temiz Olsun

Açıklayıcı Notlar

(Tanıtım Yazısından)
 • Baskı Tarihi:
  1993
 • Sayfa Sayısı:
  416
 • ISBN:
  9789757399302
 • Çeviri:
  Yurdakul Fincancı
 • Yayınevi:
  Sol Yayinlari
 • Kitabın Türü: