Vahdet-i Vücud ve Esasları (Sadreddin Konevi Kitaplığı)

·
Okunma
·
Beğeni
·
386
Gösterim
Adı:
Vahdet-i Vücud ve Esasları
Alt başlık:
Sadreddin Konevi Kitaplığı
Baskı tarihi:
2014
Sayfa sayısı:
110
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789753555098
Orijinal adı:
En-Nusûs Fî Tahkîki Tavri'l-Mahsûs
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Kapı Yayınları
Baskılar:
Vahdet-i Vücud ve Esasları
Vahdet-i Vücûd ve Esasları
Vahdet-i vücûd, İbnü'l-Arabî tarafından sistematik hale getirilen ve kendisinden sonra başta Fusûsu'l-Hikem şarihleri olmak üzere, pek çok sûfi-müellifin tasavvufla ilgili görüşlerinin merkezini oluşturan bir "varlık" tasavvurudur. İbnü'l-Arabî ve Sadreddin Konevî'nin Tanrı-âlem irtibatını açıklamayı hedef alan, varlık, insan ve âlem görüşleri bu temel kavram ekseninde tahlil edilebilir.

Büyük şair-sûfi Abdurrahman Câmi, Konevî'nin ifadeleri olmadan vahdet-i vücûdu anlamanın mümkün olmadığından söz eder. İşte Konevî bu küçük eserinde vahdet-i vücûd ve bununla ilgili en önemli meseleleri ele alıp, vahdet-i vücûd'un dayandığı esasları veciz bir üslupla ortaya koymaktadır.
-Ekrem Demirli-
Kitaba henüz inceleme eklenmedi.
Hiç bir şey, kendi başına veya başka bir şey ile
tahakkuk edemez; her şey, sadece Allah ile
gerçekleşebilir.
Hakkın mutlaklığına ve
zât’ına mahsûs gerçek birliğinin sırflığına
ulaşmayan kimse, Allah’tan ötede bir hedef
olmadığını bilemez
Varlık bir olduğu için, çokluğu itibarıyla
çokluk ile idrâk edilemez, aynı şekilde, çok olan
bir şey de bir vasıtasıyla idrâk edilemez.
İlim, varlığa tâbidir. Başka bir ifâdeyle, her
nerede varlık var ise, ilim de hiçbir şekilde
kendisinden ayrılmaksızın onunla beraber
vardır.
Şöyle ki: Aynanın kendisine yansıyan şeydeki tesiri, mutlak anlamda onun hakîkatine tesir ettiğinde geçerli olabilir; halbuki bu durumda böyle bir şey söz konusu değildir.
Aynaya yansıyan şeyde aynanın tesiri, yansıyan şeyin hakîkatini bilmeyen ve onu sadece aynada idrâk edebilen kimsenin idrâki cihetinden sâbittir. Halbuki ayna, yansıyan şeyin hakîkati için bir mahal değildir; bilakis ayna yansıyan şeyin benzerinin ve bazı görünümlerinin mahallidir.
Zuhûr ise sûretinin aynada yansıması açısından, yansıyan şeye izâfe edilen bir nispetten ibârettir; yoksa yansıyan şeyin hakîkatinin aynı değildir.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Vahdet-i Vücud ve Esasları
Alt başlık:
Sadreddin Konevi Kitaplığı
Baskı tarihi:
2014
Sayfa sayısı:
110
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789753555098
Orijinal adı:
En-Nusûs Fî Tahkîki Tavri'l-Mahsûs
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Kapı Yayınları
Baskılar:
Vahdet-i Vücud ve Esasları
Vahdet-i Vücûd ve Esasları
Vahdet-i vücûd, İbnü'l-Arabî tarafından sistematik hale getirilen ve kendisinden sonra başta Fusûsu'l-Hikem şarihleri olmak üzere, pek çok sûfi-müellifin tasavvufla ilgili görüşlerinin merkezini oluşturan bir "varlık" tasavvurudur. İbnü'l-Arabî ve Sadreddin Konevî'nin Tanrı-âlem irtibatını açıklamayı hedef alan, varlık, insan ve âlem görüşleri bu temel kavram ekseninde tahlil edilebilir.

Büyük şair-sûfi Abdurrahman Câmi, Konevî'nin ifadeleri olmadan vahdet-i vücûdu anlamanın mümkün olmadığından söz eder. İşte Konevî bu küçük eserinde vahdet-i vücûd ve bununla ilgili en önemli meseleleri ele alıp, vahdet-i vücûd'un dayandığı esasları veciz bir üslupla ortaya koymaktadır.
-Ekrem Demirli-

Kitabı okuyanlar 9 okur

  • Ögeday
  • Nisâ
  • Halil İbrahim TANRIVERDİ
  • Ahmet Gökdağ
  • Meveddet
  • Nafi AKKAYA

Kitap istatistikleri (Bütün baskılar)

Bu baskının istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%66.7 (2)
9
%0
8
%0
7
%0
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0