·
Okunma
·
Beğeni
·
175
Gösterim
Adı:
Yahudilik
Baskı tarihi:
Haziran 2012
Sayfa sayısı:
344
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786055586881
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
İsam Yayınları
Hiçbir din Yahudilik, hiçbir topluluk yahudiler kadar tartışılmamıştır. Bunun en önemli sebebi Yahudilik’te din ile etnisitenin şaşırtıcı ölçüde iç içe geçmiş olmasıdır. Başlangıçta “tek tanrılı din” adına putperestliğe karşı mücadele veren yahudiler, daha sonra İbrâhimî geleneği ve “sahih din”i temsil etme iddiasıyla Hıristiyanlık ve İslâm ile karşı karşıya gelmiştir. Ortaçağ boyunca şehir merkezlerinde toplanan “azınlıklar” şeklinde görülen yahudiler ticaret, kültür, bilim ve siyaset alanlarındaki etkinliklerine rağmen ve aynı zamanda buna bağlı olarak bilhassa Avrupa’da, sıklıkla kapalı ve nisbeten karanlık cemaatlerle ilişkilendirilip tehdit olarak algılanmıştır. Çağımızda ise yahudiler, özellikle siyonist düşünceyle beraber dünya siyasetinin önemli aktörlerinden biri olarak görülmektedir. Dolayısıyla Yahudiliğin anlaşılması insanlık tarihinin anlaşılması bakımından da önemlidir. Bu kitap Yahudiliğin oluşumunu, tarihî gelişim sürecini, dinî kavram ve uygulamalarını, diğer dinlerle ilişkilerini ve günümüzdeki durumunu ortaya koymayı amaçlamaktadır.
344 syf.
·Beğendi·10/10 puan
Yahudilerim geçmişten günümüze gelen tarihi süreçte dini-kültürel-siyasi hayatları, inanç ve ritüellerini bilimsel bir objektiflikle incelemiş. Neredeyse her sayfada notlar ve terimler için açıklamalar var. Öğretici akademik bir eser. Günümüzdeki siyasi tablonunda nasıl bu noktaya geldiğini anlamamızı sağlıyor. Dili ağır yazımı akademiktir. Belli bir birikimle okunmasını tavsiye ederim. Hocamızın ellerine sağlık.
Eski İran, Sümer, Hint ve Çin geleneklerinde de izine rastlanan Mesihçilik kavramı, Yahudilik'teki biçimiyle şimdiki zamanın kötü görülmesi ve bu dünyada kurulacak yeni düzen (Mesihi dönem) beklentisine karşılık gelmektedir.Buna göre Yahudi Mesihçilik anlayışındaki asıl vurgunun geçmişteki altın çağ fikrinden ziyade, gelecekte kurulacak yeni ve mükemmel düzen üzerine olduğu ileri sürülmektedir.
Romalı yöneticilerin zaman zaman Yahudilerin dini hayatlarına bilhassa Mabede müdahalesi karşı direnişi doğurmuştur. Miladi 66 yılında Mabet hazinesine yönelik bir müdahale gerginliği daha da artırmış, Yahudiler arasında kurtuluş beklentisinin
yüksek olduğu bu dönemde kurtuluşu bizzat getirme iddiasıyla
ortaya çıkan ve radikal tutum sergileyen devrimci-fanatikler (kanaim/zelot) tarafından -Daniel ve peygamber kitaplarında sözü edilen ahir zaman zulüm krallığıyla özdeşleştirdikleri- Roma'ya karşı kanlı bir Yahudi isyanı başlatılmıştır.Dört yıl süren çatışmalar sonunda Kudüs Romalılar tarafından kuşatılıp Mabet yıkılmış (MS 70) on direnişçi grup Ölü Deniz yakınındaki Masada bölgesindeki kuşatmada topluca intihar ederek tarih sahnesinden silinmiştir.
Orta Çağ ve sonrasında yaygınlık kazanan "Yahudi" (yehudi) kelimesi ise köken olarak Yakub'un dördüncü oğlunun adı olan Yehuda'ya dayanmaktadır.
Musa peygambere Sina'da biri sözlü diğeri yazılı olmak üzere iki ayrı Tevrat verildiği inancından hareketle Tevrat kitabı, genellikle tüm Tanah (Eski Ahit) literatürünü de kapsayacak şekilde "yazılı Tevrat': Tevrat'ın yorumu mahiyetindeki Talmud ise "sözlü Tevrat" diye isimlendirilmektedir.
Tüm bu gelişmelere paralel olarak, bu dönemde Filistin Yahudiliği bünyesinde "Ferisiler': "Sadukiler" ve "Eseniler" diye bilinen üç cemaat ortaya çıkmıştır.
Yahudiliği farklı kılan bir diğer özellik, onun Tanrı-İsrail ilişkisi üzerine yaptığı özel vurgudur. Tanrı'nın İsrail'i kendi has kavmi olarak seçmesi şeklinde ortaya konan ve beraberinde Yahudi-Yahudi olmayan ayrımını getiren "seçilmişlik'' doktrini ile buna bağlı olan ahit, kutsal toprak ve kurtuluş kavramları Yahudiliğin merkezinde yer alan unsurlardır. Bu yönüyle Yahudilik, aynı zamanda, bireyden ziyade toplum fikri üzerine kurulu bir
din olmaktadır.
Babillilerden sonra bölgenin yeni hakimi olan Pers (Ahameniş) Kralı Koreş'in sürgündeki İsrailoğulları'nın Yehuda'ya dönmelerine ve Mabed'i tekrar inşa etmelerine izin vermesiyle birlikte kutsal topraklara geri dönüş ve yeniden yapılanma
süreci başlamıştır (MÖ 538). Yeni Mabed'in inşası Pers Kralı Daryus'un döneminde tamamlanmıştır (MÖ 520-515).

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Yahudilik
Baskı tarihi:
Haziran 2012
Sayfa sayısı:
344
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786055586881
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
İsam Yayınları
Hiçbir din Yahudilik, hiçbir topluluk yahudiler kadar tartışılmamıştır. Bunun en önemli sebebi Yahudilik’te din ile etnisitenin şaşırtıcı ölçüde iç içe geçmiş olmasıdır. Başlangıçta “tek tanrılı din” adına putperestliğe karşı mücadele veren yahudiler, daha sonra İbrâhimî geleneği ve “sahih din”i temsil etme iddiasıyla Hıristiyanlık ve İslâm ile karşı karşıya gelmiştir. Ortaçağ boyunca şehir merkezlerinde toplanan “azınlıklar” şeklinde görülen yahudiler ticaret, kültür, bilim ve siyaset alanlarındaki etkinliklerine rağmen ve aynı zamanda buna bağlı olarak bilhassa Avrupa’da, sıklıkla kapalı ve nisbeten karanlık cemaatlerle ilişkilendirilip tehdit olarak algılanmıştır. Çağımızda ise yahudiler, özellikle siyonist düşünceyle beraber dünya siyasetinin önemli aktörlerinden biri olarak görülmektedir. Dolayısıyla Yahudiliğin anlaşılması insanlık tarihinin anlaşılması bakımından da önemlidir. Bu kitap Yahudiliğin oluşumunu, tarihî gelişim sürecini, dinî kavram ve uygulamalarını, diğer dinlerle ilişkilerini ve günümüzdeki durumunu ortaya koymayı amaçlamaktadır.

Kitabı okuyanlar 26 okur

  • elif ekici
  • nurgülzeyneb
  • Zeyneb Şevval
  • Hülya Kotan
  • Şule Güler
  • ş
  • Recep Ilıkkan
  • Nurullah
  • Ebru Oturmak
  • HuaMulan

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%57.1 (4)
9
%14.3 (1)
8
%28.6 (2)
7
%0
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0