Profil
Onların kim eksiği çok işinin Eksiğin gözler olur her kişinin Süleyman Çelebi Öyle kimseler var ki, işinin eksiği çok, ama daima başkasının eksiğini arar. اونلرك كيم اكسيكي خوف ايشينك اكسيكن كوزلر اولور هر كيشينك
Beyit
Cihân-ârâ cihân îçindedir ârâyı bilmezler O mâhîler ki deryâ içredir deryâyı bilmezler (Cihanı süsleyen Allah-ü Teala,cihan içinde her yerde her zaman mevcuttur; ama insanlar onu aramayı bilmezler. Bu hal şuna benzer. O balıklar ki denizin içinde yaşarlar, denizi bilmezler.) Hayâlî
Mahyenn

Mahyenn

@hayykitab
·
27 Mayıs 12:02
Yarına salma fakîrin kârın, Ne bilirsin nice olur yârın.   (Nâbî) (Fakirin işini yarına bırakma, çünkü yarın ne olacağını bilemezsin.)
İlim irfan Hk.
BERCESTE: Ma'arif arz edenler bî-şu'ûr insan nå-dána Gül-ab-efsâne benzer cîfe-i bed-bûy-i hayvana Lebibi Amidi (Cahil ve şuursuz insana ilim, kültür sunanlar, kokmuş hayvan leşine gülsuyu serpenlere benzer.) [Görsel 📸🖼️🎞️ HasanDağı -Aksaray'dan görünüm- Ocak 2023]
Ziya Paşa der ki:
"Ârif-i billâh olan her hâlete dil bağlamaz İnkılâb eyler zamân ikbâl olur idbâr olur." ***“İşi bilen, içinde bulunduğu duruma gönül kaptırmaz; aşağıdayım diye yerinmez, üstteyim diye öğünmez yani; zira bilir ki, zaman değişir, roller değişir, çıkış da var iniş de…”
"Âlem ânın hüsnünün şerhinde olmuş bir kitâb, Metnin istersen Niyâzî sûret-i insâna bak" Niyâzî Mısrî (ks)
29 öğeden 1 ile 10 arasındakiler gösteriliyor.