c

Cansız Organizma

0 üye
ANLAM BİLGİSİ
. Hiçbir canlı organizma, mutlak gerçeklik koşulları altında uzun süre sağlıklı bir şekilde varlığını sürdüremez. ...
Makine, başlangıcından bu yana tek bir dizi işlevi yerine getirmek için tasarlanmış bir tür küçük organizma olmuştur.
Sayfa 23 - Açılım KitapKitabı okudu