Giriş Yap
ANLAM BİLGİSİ
. Hiçbir canlı organizma, mutlak gerçeklik koşulları altında uzun süre sağlıklı bir şekilde varlığını sürdüremez. ...
Makine, başlangıcından bu yana tek bir dizi işlevi yerine getirmek için tasarlanmış bir tür küçük organizma olmuştur.
Lewis Mumford
Sayfa 23 - Açılım Kitap