Profil
Bu kâinatta ruhu coşturacak, gönlü okşayacak, gözü yaşartacak en güzel nağme, gönülden okunan Kur'an sesidir; çünkü o, yüce sevgilinin dostlarına hitâbıdır, selâmıdır, kelâmıdır, ruhun gıdasıdır. Bu okuma gönülden olursa gönlü yakar.
Reklam
Hak âşıkları der ki: Ruh yüce Allah'a âşıktır. Ruhlar âleminde yüce Allah'ın, "Ben sizin Rabb'iniz değil miyim?" (Arâf 7/172) hitabını işiten ruh, bundan tarifi imkânsız bir tat almış ve mest olmuştur. Her ruh, o hitabın tadını hatırlar, her güzel seste onu arar; bundan dolayı ney ile inler, nağme ile coşar, bülbül sesiyle ağlar.
%5 (69/1248)
10/10 puan verdi
·
Beğendi
SEÂDET-İ EBEDİYYE
Bu kitapta hakiki manada ilmihal bilgileri gayet açıklayıcı bir şekilde yazılmıştır. Yayında ve yapımda emeği geçenlere teşekkür ve selâm olsun.
Hüseyn Hilmi Işık
Hüseyn Hilmi Işık
Tam İlmihâl Seadet-i Ebediyye
Tam İlmihâl Seadet-i EbediyyeHüseyn Hilmi Işık · Hakikat Kitabevi · 2014167 okunma
SEÂDET-İ EBEDİYYE
Tarih boyunca, her asrda gelen cahilller, kendilerini akıllı, bilgili, eski insanları cahil sanmış.
Sayfa 26 - Esseyyid Ahmed Mekki ÜÇIŞIKKitabı okuyor
Kerâhet Vakitleri
Üç vakit vardır ki bu vakitlerde namaz kılınmaz. 1- Güneş doğduktan sonra, (Türkiyede yaklaşık 40-50 dakika) 2- Güneş tam zeval vaktinde iken, yani öğle nama- zından evvelki vakit, (Türkiyede yaklaşık 20 dakika) 3- Güneş batarken, yani akşam namazından evvelki 45 dakika içinde. Bu vakitte ancak o günün ikindi namazının farzı kılınabilir. Bu üç vakitte; kazaya kalmış farz namazlar, vâcip namazlar, kerâhet vaktinden önce hazırlanmış cenâ- zenin namazı kılınmaz. Yine önceden okunmuş bir secde âyetinden dolayı tilavet secdesi de yapılmaz. Aksi takdirde tekrar yapılması lazımdır. Bu üç vakitte nâfile namaz da kılınmaz, fakat kılındığı takdirde tekrar kılınması gerekmez. Kerâhet vakitlerinde Kur'ân okuyup, zikir yapmak câizdir. Sabah namazı vakti girdikten sonra, (sabah namazı- nın sünneti hariç) güneş doğuncaya kadar, ikindi namazı kılındıktan sonra da güneş batıncaya kadar nâfile namaz kılmak mekruhtur.
Reklam
Yoksulluğun Sebepleri
Hadis-i şeriflerde belirtildiğine göre, yoksulluğun sebepleri yirmi dörttür. * Ayakta bevletmek *Cünup iken yemek yemek * Ekmek ufağını hor görüp basmak * Soğan ve sarımsak kabuğunu ateşte yakmak * Alimlerin önünde yürümek * Babaya ve anneye ismiyle seslenmek * Rast geldiği ağaç ve süpürge çöpüyle dişini kurcalamak * Elini balçık ile yıkamak *
Sabah namazına kalkmak için
Bir kişi sabah namazına erken uyanmak isterse yatacağı zaman Kevser sûresini okur ve "Yâ Rabbi! Beni sabah namazına vaktiyle uyandır" diye dua eder. Böyle yapınca o kişi Allah'ın izni ile sabah namazına vaktinde kalkar.
Sekiz Cennetin İsimleri ve Vasıfları
• Dâr-ı Celâl, beyaz nurdandır. • Dâr-ı Karar, kırmızı yakuttandır. • Dâr-ı Selâm, yeşil zebercettendir. • Cennetü'l-huld, mercandandır. • Cennetü'l-me'vâ, gümüştendir. • Cennetü'l-adn altındandır. • Cennetü'l-firdevs, hem altından hem gümüştendir. • Cennetü'n-naîm de kırmızı yakuttandır.
Namazı vaktinde kılmanın faziletleri
• Yüzünün nuru çok olur. • Ömrünün bereketli olur. • Duası kabul olur. • İnsanların hayırlılarından olur. • Cümle müminler ona muhabbet eder.
Reklam
Medine-i Münevvere'de örnek bir çocuk, Enes bin Mâlik, Resûlullah Efendimizin (s.a.v.) hizmetine verilmiş, onun terbiyesi gölgesinde yetişmek ile şereflenmişti. Daha on yaşlarındayken yüreğine nakşolan Resûlullah Efendimizin nasihatleri ve zamanla ruhuna kodlanan İslamî terbiye, onu ömrü boyu istikamet üzere yaşattı.
Tarihten Bugüne Çocuk İlmihallleri
Dünyayı algılama biçimi değişse de hakikate ayna tutan şeyler, her devirde birer mihenk taşı olarak kalmaya devam eder. İlmihal, bu mihenk taşının elle tutulur bir yanıdır. İslam ruhuyla beslenip şekillenen karakterler demlenir, hâl ile kendini gösterir. Ahlâk ve âdâb, eserlerle kodlanır, nakış nakış bezenir, çiçek çiçek görülür her hâl ve ahvâlde.
Sayfa 62 - Mümine Ferhan İbiloğluKitabı okudu
Zira fıkıh bilinmeden dini gerçek manada yaşamak mümkün değildir.
Ölünün yakınları için komşuları yemek hazırlamalı, onları gece gündüz doyurmaları ve yemek yemeleri için ısrar etmeleri sünnettir. Ölünün iyiliklerini sayıp yüksek sesle ağlayanlar için yemek hazırlamak haramdır. Allah daha iyi bilir.
46 öğeden 1 ile 15 arasındakiler gösteriliyor.