Kişisel kitap arşivinizi oluşturmak, okurları, kitapları, yazarları ve konuları takip etmek için 2milyon+ okurun arasına katılın.
Akış
Ara
Paylaş
Popüler
Keşfet
Alışveriş
Ne Okusam?
Kitaplar
Yazarlar
Okurlar
İncelemeler
Alıntılar
Profil
KENDİNDEN ZUHUR...
1979'da Büyük Doğu Mimarı,
Necip Fazıl Kısakürek
Necip Fazıl Kısakürek
'in tarafımıza (
Salih Mirzabeyoğlu
Salih Mirzabeyoğlu
'na) ithafının başlangıcı: - "Hiç beklemediğim bir zamanda, hiç beklemediğim bir mekândan bir ışık fışkırdı... Daima böyledir. Allah'ın tecellileri, yapmacıksız ve zorlamasız, boynunuz bükük,...
1
VAHY ve MUHATAB...
"Vahy" ve "muhatab" dâvâsı üzerinde durduğumuz zaman, Allah Sevgilisi'nin "sünnet" ve "hadîs"lerinin, Vahye nisbetle "sözün gelişinden belli" mânâsı, yâni "mukadder" olarak onun zorunlu ve zarurî neticesi olduğu...
Salih Mirzabeyoğlu
Sayfa 90 - 91, 4.Levha, -Şeriat-Tasavvuf ve Dünya Görüşümüz-, İBDA Yayınları
1
SIRRA ERENLER...
- "(...)O'nun vârisi olabilme memuriyetinin hakikatine erenler... Bu soydan, "bâtın hissesiyle zâhirde" ve "zâhir hissesiyle bâtında" tecelli eden kahramanlardır ki, "kişi mevzuunu bulamaz ki BEN desin" hikmeti ve hayatı dairesinde,...
Salih Mirzabeyoğlu
Sayfa 90 - 4.Levha, -Şeriat-Tasavvuf ve Dünya Görüşümüz-, İBDA Yayınları
MENŞE-İ ERVAH...
Ruh-i Muhammedî... Küllî Ruh... Menşe-i Ervah; Ruhların menşeî... Demek oluyor ki, topyekûn insanlık, bilse de bilmese de, inansa da inanmasa da O'nun nurunun vârisidir ve O'nun kadrosu olması mukadderdir...
Salih Mirzabeyoğlu
Sayfa 90 - 4.Levha, -Şeriat-Tasavvuf ve Dünya Görüşümüz-, İBDA Yayınları
MUKADDER ve MUHATAB...
- "Sözün gelişinden anlaşılan ve lâfzen zikredilmeyip mânen murad edildiği anlaşılan" bahsine misâl: Kur'ân'da, her sûreden evvel "Bismillah" yazılı olması, bize her işimizde veya her okumaya başlarken "Bismillah" dememiz için emir olduğu...
Salih Mirzabeyoğlu
Sayfa 90 - 4.Levha, -Şeriat-Tasavvuf ve Dünya Görüşümüz-, İBDA Yayınları