Profil
Sezgileri insanı çılgınlıklara sürükleyebilir.
Sayfa 82 - Kırmızı Kedi YayıneviKitabı okudu
Net ve net
Maya Angelou diyor ki: "İçsesinize ve içgüdülerinize güvenin. Kendinizi dinleyin. O sükûnet içinde Tanrı'nın sesini duyacaksınız."
Destek yayınları
Reklam
Sezgi (intuition) hakkında konuşurken kelimenin Latinceden gelen esas anlamını unutuyoruz. Latince intuitis kelimesi intu- itere, yani "dikkatle bakmak" kelimesinden gelir. Hassas dik- kat veya ayni zamanda: üçüncü kulakla dinlemek, üçüncü gözle gormek, ya da psikanalistlerin dediği gibi "dalgalı dikkat" adını verdiğimiz
Sayfa 162Kitabı okudu
İrrasyonel bir algı işlevi
Duyum meselesinde olduğu gibi sezgi içerikleri verili bir olgu niteliği taşır.; haliyle düşünme ve hissetme işlevlerinin tam tersidir;bunların içerikleri tüketilmiş , bunların içerikleri türetilmiş ya da çıkarsanmış bir şey niteliği taşır.
Bilinç ve Bilinçdışı
Bilinç ve Bilinçdışı
"Sezgilerinin, zekâmdan daha güvenilir olduğunu öğrendim."
Sessizlik yemini etmiş gibiyim. Nereye baksam bir kadeh şarap nereye gitsem kızıl ormanın kralı.
Reklam
"Başka bir insanın ruh eşiniz olduğundan bir anda emin oluverebilirsiniz. Onunla konuşmuş olmanız gerekmez, daha adını bile bilmiyor olabiliriz. Nesnel bir bilgi değildir buradaki. Aslolan sezgidir: Aklın alışıldık süreçlerini es geçtiği için çok daha doğru ve takdire şayan görünen, kendiliğinden bir histir."
Reklam
"Yaşamın sorunlarına ve karmaşıklığına içinizden bir yanıt gelmezse, bu olayların sonuçta çok da fazla bir anlamı olmadığını çok önceleri sezdim. Dış dünya, içsel olanın yerini alamaz."
Sezgilerinizi önemseyin..
Feraset ilmi (sezgi) faydaları peşin olan ilimlerden biridir. Herkesin saklamakta olduğu içyüzünü bu ilim hemen meydana çıkarır. Bu ilme bakarak herkese karşı nasıl hareket edeceğini nasıl vaziyet alacağını tayin eder ve ona göre icap ederse o adama yaklaşır ve icap ederse ondan uzaklaşırsın. İbni Sina
direncinden bildim seni
Sezdim seni Yorgun yüzlü şehirlerden geliyordun O sendin, trenleri hep son anda kaçıran Vapuru yalnızlık yağmurunda bir türlü karşıya varamayan Sendin o , yuvası dağıtılmış kuşların göğü Sakızına kötü fal çıkmış küçük kızın yüzü
Sayfa 4 - özge sönmez
Sezgi, insan beynine özgü, kendi başına noksan ve hatta belki de yanlış yönlendirici olan verilerden doğru yanıtı çıkarma sanatıdır.
Sayfa 78 - İthaki
19 öğeden 1 ile 15 arasındakiler gösteriliyor.