Profil
Daha dün varlığından bile haberdar olmadığımız ve ihtiyacımız olmayan sayısız ürün satın alıyoruz.
Bütün toplumlar her zaman zorunlu harcamalar ötesinde har vurup harman savurmuş, harcamış ve tüketmiştir, çünkü toplum gibi birey de sadece var olmadığını, ama yaşadığını aşırı, gereğinden fazla bir tüketimde hisseder.
Sayfa 41
"Gelip geçerdi onlar, tüketilip atılırlardı. Hiçbir şeye ait olmazlar, hiçbir şey yapmazlardı."
Geçmiş uygarlıkların tümünde dayanıklı nesneler, araçlar veya binalar kuşaklarca insandan daha uzun yasamışken, bugün onlarin doğmasını, gelişmesini ve ölmesini izleyen bizleriz.
Sayfa 16
Alışveriş ediyorum öyleyse varım
İlk zamanlar sınıf ile ilişkili bir şey olan moda, ayakkabılar ve elbiseler gibi belirli giyim eşyalarının nasıl kullanılması gerektiğini gösteren sert kurallarla ifade edilmiştir. Kurallar ayrıca hangi renklere hangi mevsimlerde izin verildiğini de açıkça belirtmiştir. Etek boylarına çoğu zaman Paris karar vermiş ve muhataplar da genellikle hiç sorgulamadan kabul etmiştir. 20. yüzyılın sonları itibarıyla tercih edilen kıyafetler artık sadece temel amaç ve işlevlerine göre seçilmemekte; bireylerin kendilerini ifade etmesinde, sosyal konumlarını açığa vurmada ya da statü ve saygınlık kazanmalarında da rol oynamaktadır.
Tüketim toplumu!
"Dürüst insanları saf ve potansiyel kaybedenler olarak görmeye özendiriliyoruz. Gerçe­ğin iş görmediği, yalanların.daha önemli olduğu görüşünü de­rilerimizin altına çip gibi yerleştiren kültürel propaganda bom­bardımanı altında hepimiz birer potansiyel kurbanız. Tüketim kültürü özellikle yalana teşvik ediyor. Reklam, yalanı en fazla onaylayan kültürel araçlardan biridir. İnsanları sürekli yoksun­luk halinde, bitmek bilmeyen bir istekler listesi içinde tutarak piyasa ekonomisini güçlendiriyor. Sevgisizlik tüketim çılgınlı­ğı için bir lütuftur ve yalanlar yağmacı reklamcılık sektörünü tahkim eder. Kamusal yaşamda, özellikle medya aracılığıyla pohpohlanan yalanları pasif bir tutumla kabul ediyor olmamız, yalanı özel hayatlarımıza da sokmamıza yol açıyor. Hayatları­mızı açık ve dürüstlüğe adanmış bir şekilde yaşasak, kamusal yaşamda magazin gazeteciliğinin satacak bir şeyi kalmayacak­tır. Sevmeyi, aşkı öğrenmeye adanmışlık gerek kamusal yaşam­da gerekse özel hayatlarımızda kendimizi tamamen ve açıkça var etme hevesiyle salt gerçekten ibaret bir hayata bağlayarak bizi sakınabilir."
"Ne yazık ki yaşadığımız dünya elimizdekiyle yetinmek ve alışkanlıklarımızı sürdürmek konusunda bize hiç yardımcı olmuyor. Tüketici kültürümüzde, her zaman her şeyin daha iyisini istiyoruz."
62 öğeden 1 ile 10 arasındakiler gösteriliyor.