Şeyda Akyel'in Kapak Resmi
Şeyda Akyel, bir alıntı ekledi.
27 Eki 13:10 · Kitabı okuyor

Bizim ortadan kaldırmak istediğimiz tek bir şey var, o da, bu mülk edinmenin, emekçinin yalnızca sermayeyi artırmak için yaşamasına olanak tanıyan, ancak egemen sınıfın çıkarının gerektirdiği ölçüde yaşamasına izin veren acımasız karakterini ortadan kaldırmak.

Komünist Manifesto, Friedrich EngelsKomünist Manifesto, Friedrich Engels

Gündüzü geceden daha çok sevmek daha az depresif olduğumuz anlamına gelmez heralde

Şeyda Akyel, bir alıntı ekledi.
23 Eki 22:06 · Kitabı okuyor

Komünizmin ayırt edici özelliği, genel olarak mülkiyete son vermek değil, burjuva mülkiyetine son vermektir.

Komünist Manifesto, Friedrich EngelsKomünist Manifesto, Friedrich Engels
Şeyda Akyel, bir alıntı ekledi.
22 Eki 12:29 · Kitabı okuyor

Bugün burjuvaziyle karşı karşıya gelen tüm sınıflar arasında, gerçekten devrimci olan biricik sınıf proletaryadır. Öteki sınıflar modern sanayi karşısında gittikçe güçsüz düşer ve sonunda yok olup gider, proletarya ise modern sanayinin özel ve özsel ürünüdür.

Komünist Manifesto, Friedrich EngelsKomünist Manifesto, Friedrich Engels
Şeyda Akyel, bir alıntı ekledi.
22 Eki 00:36 · Kitabı okuyor

Modern sanayi, ataerkil ustanın küçük işliğini sanayici kapitalistin büyük fabrikasına dönüştürmüştür.

Komünist Manifesto, Friedrich EngelsKomünist Manifesto, Friedrich Engels
Şeyda Akyel, bir alıntı ekledi.
21 Eki 23:55 · Kitabı okuyor

Burjuvazinin feodalizmi yere çalarken kullandığı silahlar bu kez burjuvazinin kendisine çevrilmiştir. Ama burjuvazi, kendisine ölüm getiren silahları geliştirmekle kalmamış, bu silahları kullanacak insanları, modern işçi sınıfını, proleterleri de var etmiştir.

Komünist Manifesto, Friedrich EngelsKomünist Manifesto, Friedrich Engels
Şeyda Akyel, bir alıntı ekledi.
21 Eki 22:59 · Kitabı okuyor

Modern devletin yürütme gücü, tüm burjuvazinin ortak işlerini yürüten bir kuruldan başka bir şey değildir.

Komünist Manifesto, Friedrich EngelsKomünist Manifesto, Friedrich Engels
Şeyda Akyel, bir alıntı ekledi.
20 Eki 23:24 · Kitabı okuyor

TCK'nın 142. maddesinin ancak başta Sovyetler Birliği olmak üzere birçok sosyalist ülke yönetimleri çöktükten, bu ülkelerdeki sosyalist düzen dağıldıktan sonra kaldırılabilmiş olması bile, ülkemiz yönetimlerinin düşünce özgürlüğüne yaklaşımı açısından yeterince utanç vericidir.

Komünist Manifesto, Friedrich EngelsKomünist Manifesto, Friedrich Engels
Şeyda Akyel, bir alıntı ekledi.
20 Eki 23:12 · Kitabı okuyor

Bir sistemin demokratik nitelik taşıyıp taşımadığının ölçüsü, düşünce açıklama özgürlüğüne sınır getirilip getirilmediğine bağlıdır.

Komünist Manifesto, Friedrich EngelsKomünist Manifesto, Friedrich Engels
Şeyda Akyel, bir alıntı ekledi.
20 Eki 22:01 · Kitabı okuyor

"Bugüne kadar bütün insan cemiyetlerinin tarihi, sınıfların kavgaları tarihidir..."

Komünist Manifesto, Friedrich EngelsKomünist Manifesto, Friedrich Engels
Şeyda Akyel, bir alıntı ekledi.
19 Eki 23:14 · Kitabı okuyor

"Şimdiye kadar filozoflar yalnızca dünyayı çeşitli biçimlerde açıklamakla yetinmişlerdir, oysa asıl sorun, dünyayı değiştirmektir."

Komünist Manifesto, Friedrich EngelsKomünist Manifesto, Friedrich Engels

Yağmur yağan havalarda hiçbi şey yapmak istememe isteğimi bastırabilsem belki ben de kendime bi şeyler katardım